TTLV: Công tác phát triển đảng viên trong đồng bào dân tộc thiểu số của Đảng bộ huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình hiện nay

Thứ năm - 19/11/2020 04:23
1. Họ và tên học viên: Trần Tuấn Anh
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 10/3/1978
4. Nơi sinh: Hà Nam
5. Quyết định công nhận học viên số: 3379 /QĐ-XHNV, ngày 19/12/2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn: “Công tác phát triển đảng viên trong đồng bào dân tộc thiểu số của Đảng bộ huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình hiện nay”
8. Chuyên ngành: Chính trị học. Mã số 60.31.02.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Quốc Thành - Khoa Khoa học Chính trị - Trường Đại học KHXH&VN, Đại học Quốc gia Hà Nội
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Hệ thống hóa lý luận về người đảng viên, công tác phát triển đảng viên của Đảng nói chung và trong đồng bào DTTS nói riêng; mô hình hay, cách làm sáng tạo để cấp ủy địa phương khác tham khảo, áp dụng; tìm ra, tổng hợp một số nguyên nhân chủ quan, khách quan ảnh hưởng đến công tác phát triển đảng vùng đồng bào DTTS; đánh giá thực trạng công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình; đề xuất một số giải pháp cụ thể phát triển đảng viên trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình trong những năm tiếp theo.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
Đề tài góp phần giúp cho Đảng bộ, Chính quyền huyện Tân Lạc nói riêng và tỉnh Hòa Bình nói chung tham khảo, nghiên cứu và đề ra phương hướng, giải pháp tốt hơn nữa trong việc phát triển đội ngũ đảng viên, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương trong những năm tới. Đồng thời, Đề tài cũng là những bài học kinh nghiệm, giải pháp quý cho cấp ủy địa phương khác tham khảo, áp dụng, góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng vững mạnh, tiếp tục lãnh đạo đất nước phát triển, giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ với mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
12. Những nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)
13. Các bài viết đã đăng báo, tạp chí liên quan đến luận văn:
          - Bài viết “Một số yếu tố ảnh hưởng đến công tác phát triển đảng viên người dân tộc thiểu số”, tác giả Trần Tuấn Anh, đăng trên Tạp chí Dân tộc số ra 232, phát hành tháng 7/2020.
          - Bài viết: Phát triển đảng viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số “Con người là yếu tố then chốt”, tác giả Trần Tuấn Anh, đã được đăng trên Báo Dân tộc và Phát triển số 49, phát hành ngày 20/6/2020.
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS
1. Full name: Tran Tuan Anh
2. Sex: Male
3. Date of birth: March 10, 1978
4. Place of birth: HaNam province
5. Admission decision number: 3379 /QĐ-XHNV; Dated: December 19    , 2017 by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University
6. Changes in academic process: No
7. Official thesis title: “The work of developing party members among ethnic minorities in Tan Lac district, Hoa Binh province today”
8. Major: politics. Code: 60.31.02.01
9. Scientific supervisor: Assoc.Prof.Dr Pham Quoc Thanh, Department of politics science.
10. Summary of the results of the thesis:
Systematize theories about party members, Party members development in general and among ethnic minorities in particular; good model, creative ways to use by other local committees; find out, synthesize a number of objective and subjective reasons affecting the development of party members in ethnic minority and mountainous areas. Assessing the status of the Party Committee of Tan Lac district, Hoa Binh province; proposing some specific solutions to develop party members in the ethnic minority group of Tan Lac district, Hoa Binh province in the coming years.
11. Practical applicability: The topic contributes to helping the Party Committee and the Government of Tan Lac district in particular and Hoa Binh province in general refer and research and propose better directions and solutions in developing a contingent of party members, to well meet the local political mission requirements in coming years. At the same time, the Topic is also lessons learned and valuable solutions for other local commitees to refer and apply, contributing to building our Party to become stronger, continue to develop the Country, maintain independence, sovereignty and territorial integrity with goals “rich people, strong country, democracy, justice, civilization”.
12. Further research directions (if any):
13. Published works related to the thesis:
- Posts “A member of factors affecting the development of ethnic minority party members”, author Tran Tuan Anh, published in ethnic magazine No.232 dated July 2020.
- Posts developing party members in ethnic minority areas “People is the key factor”, author Tran Tuan Anh, published in Ethnic and Development newspaper No.49 on June 20, 2020.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây