TTLV: Vấn đề xây dựng nông thôn mới trên báo chí Bến Tre

Thứ ba - 08/06/2021 22:39
1. Họ và tên học viên: Trần Quốc Tẻn                       2. Giới tính: Nam.
3. Ngày sinh: 16/10/1977.
4. Nơi sinh:  Tỉnh Bến Tre.
5. Quyết định công nhận học viên số: 3617/2018/QĐ-XHNV, ngày 4/12/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn thời gian học tập lần 1 từ 04/12/2020 đến 04/12/2021
7. Tên đề tài luận văn: Vấn đề xây dựng nông thôn mới trên báo chí Bến Tre
8. Chuyên ngành: Báo chí học; Mã số:8320101-01-UD
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền. Công tác tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: 
Luận văn gồm 3 chương:
Chương I: Cơ sở lý luận và thực tiễn về vấn đề xây dựng nông thôn mới trên báo chí Bến Tre
Chương II: Thực trạng vấn đề xây dựng nông thôn mới trên báo chí Bến Tre
Chương III: Vấn đề đặt ra và giải pháp nâng cao hiệu quả truyền thông về xây dựng nông thôn mới trên báo chí Bến Tre
Nội dung luận văn làm rõ các vấn đề:
- Làm rõ khái niệm liên quan đến đề tài luận văn; những nội dung và phương thức tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới trên báo chí Bến Tre.
- Thành công bước đầu của báo chí Bến Tre trong truyền thông về vấn đề xây dựng nông thôn mới; một số vấn đề mà báo chí Bến Tre cần quan tâm trong chuyển tải thông điệp về xây dựng nông thôn mới
- Đưa ra những giải pháp hữu hiệu, góp phần thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đúng thực chất.
11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: Các giải pháp mà luận văn nêu đều có ứng dụng thực tế.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Cơ quan báo chí phối hợp với ngành hữu quan đẩy mạnh truyền thông về vấn đề xây dựng nông thôn mới trên báo chí Bến Tre.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không có
  INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Tran Quoc Ten                          2. Sex: Male
3. Date of birth: 16/10/1977                            4. Place of  birth: Ben Tre province.
5. Admission decision number: 3617/2018/QĐ-XHNV Dated 4/12/2018.
6. Changes in academic process: Course extension for the first time: from 04/12/2020 to 04/12/2021.
7. Official thesis title: Issues on building new rural areas in Ben Tre province’s media.
8. Major: Journalism. Code: 8320101-01-UD.
9. Supervisors: Associate Professor, Dr. Nguyen Thi Thanh Huyen. Worked at: University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.
10. Summary of the findings of the thesis: The thesis includes 3 chapters:
Chapter I: Theoretical and practical basis on the issues on building new rural areas in Ben Tre province’s media 
Chapter II: Current situation of building a new countryside in Ben Tre press
Chapter III: Problems and solutions to improve communication efficiency on new rural construction in Ben Tre press
The content of the thesis clarifies the issues:
- Clarify concepts related to dissertation topic; the contents and propaganda methods the Issues on building new rural areas in Ben Tre province’s media
- Initial success of the Ben Tre press in communication on the issue of building a new countryside; Some issues that the Ben Tre press needs to pay attention to in conveying the message about building a new countryside.
- Propose effective solutions, contribute to promoting the process of building a new countryside in the province in the true nature.
11. Practical applicability, if any: The solutions mentioned in the thesis have practical applications.
12. Further research directions, if any: The press agency cooperates with relevant sectors to promote communication on the Issues on building new rural areas in Ben Tre province’s media.
13. Thesis-related publications: None.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây