TTLV: Vấn đề xây dựng nếp sống văn hóa trên báo chí Vĩnh Phúc

Thứ ba - 23/02/2021 23:32

1. Họ và tên học viên: Đỗ Hoàng Hanh           2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh:  04/11/1973

4. Nơi sinh: Phú Thọ

5. Quyết định công nhận học viên số: 1765/2018/QĐ-XHNV; ngày 28/6/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  Không

7. Tên đề tài luận văn: Vấn đề xây dựng nếp sống văn hóa trên báo chí Vĩnh Phúc

8. Chuyên ngành: Báo chí học định hướng ứng dụng              Mã số: 8320101.01_UD

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Dương Xuân Sơn, Nguyên Phó trưởng khoa Báo chí Học - Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Trên cơ sở hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến đề tài, luận văn khảo sát thực trạng về vấn đề xây dựng nếp sống văn hóa trên báo chí Vĩnh Phúc, đánh giá thành công, hạn chế vấn đề xây dựng nếp sống văn hóa trên báo chí Vĩnh Phúc, từ đó, đề xuất các giải pháp, khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng thông tin xây dựng nếp sống văn hóa trên báo chí Vĩnh Phúc.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:  Luận văn cũng làm rõ được những cách thức, phương pháp sáng tạo cơ bản nhất của truyền thông về vấn đề xây dựng nếp sống văn hóa trên báo chí. Đồng thời, luận văn góp phần làm mới và phong phú thêm những nghiên cứu về truyền thông trên báo chí nói chung, đặc biệt là những nghiên cứu về xây dựng nếp sống văn hóa trên báo chí Vĩnh Phúc. Thông qua luận văn này, các cơ quan quản lý báo chí, văn hóa sẽ nhìn thấy được thực trạng thông tin về vấn đề xây dựng nếp sống văn hóa trên báo chí Vĩnh Phúc để từ đó có những biện pháp chỉ đạo thích hợp.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Do Hoang Hanh      2. Sex: Male

3. Date of birth: 11/04/1973           4. Place of birth: Phú Thọ

5. Admission decision number: 1765/2018/QĐ-XHNV; Dated: 28/6/2018 of the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi

6. Changes in academic process: No

7. Official thesis title: The issue of building cultural life in Vinh Phuc newspaper

8. Major: Journalism                9. Code: 8320101.01_UD

10. Supervisors: Assoc.Prof.Dr. Duong Xuan Son, Duong Xuan Son, Former vice dean of Journalism department of Academy of Journalism - Ha Noi national university-University of Social Sciences and Humanities.

11. Summary of the findings of the thesis: On the basis of systematizing the theoretical issues related to the topic, the dissertation surveyed the current situation of the issue of building a cultural lifestyle in the Vinh Phuc press, evaluated the success and limited the problem of order building. living culture on Vinh Phuc newspaper, from there, proposing solutions and recommendations to improve the quality of information to build cultural lifestyle in Vinh Phuc press.

12. Practical applicability, if any: The thesis also clarifies the most basic creative ways and methods of the media on the issue of building a cultural lifestyle in the media. At the same time, the thesis contributes to renewing and enriching the research on media in general, especially the studies on building cultural life in Vinh Phuc newspaper. Through this dissertation, the media and cultural management agencies will see the status of information on the issue of building a cultural lifestyle in the Vinh Phuc press so that there are appropriate measures to direct.

13. Further research directions, if any: No

14. Thesis-related publications: No

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây