TTLA: Hoạt động công tác xã hội với trẻ vị thành niên điều trị nội trú tại bệnh viện Nhi Trung ương

Thứ hai - 29/07/2019 05:01

Tên tác giả: Nguyễn Thu Hà

Tên luận án: Hoạt động công tác xã hội với trẻ vị thành niên điều trị nội trú tại bệnh viện Nhi Trung ương

Ngành khoa học của luận án: Công tác xã hội

Chuyên ngành: Công tác xã hội              Mã số: Đào tạo thí điểm

Tên đơn vị đào tạo Sau đại học: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.

1. Mục đích và đối tượng nghiên cứu của luận án

1.1 Mục đích nghiên cứu:

  • Luận giải cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn về hoạt động công tác xã hội với trẻ vị thành niên điều trị nội trú;
  • Đánh giá việc triển khai hoạt động công tác xã hội theo quy định pháp lý dành cho trẻ vị thành niên điều trị nội trú;
  • Đánh giá hoạt động công tác xã hội nhóm với trẻ vị thành niên điều trị nội trú; và
  • Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công tác xã hội trong môi trường bệnh viện.

1.2 Đối tượng nghiên cứu:

Hoạt động CTXH với trẻ VTN điều trị nội trú trong bệnh viện

2. Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng

Luận án đã sử dụng: Phương pháp khảo sát bằng bảng hỏi; Phương pháp phỏng vấn sâu; và phương pháp thu thập thông tin qua các hoạt động công tác xã hội nhóm.

3. Các kết quả chính và kết luận

3.1. Các kết quả chính

- Tổng quan các công trình nghiên cứu trước đó để có được nguồn thông tin tham khảo lý luận và thực tiễn tương đối đầy đủ và có giá trị cho nghiên cứu về hoạt động công tác xã hội trong môi trường y tế.

- Trình bày cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn và phương pháp nghiên cứu hoạt động công tác xã hội với trẻ vị thành niên điều trị nội trú.

- Phân tích hoạt động công tác xã hội dành cho trẻ vị thành niên điều trị nội trú.

- Phân tích hoạt động công tác xã hội nhóm với trẻ vị thành niên điều trị nội trú.

3.2. Kết luận

- Đề tài luận án ứng dụng và góp phần kiểm chứng, phát triển lý thuyết nhu cầu, lý thuyết nhận thức – hành vi và lý thuyết biện hộ, trao quyền.

- Góp phần nâng cao nhận thức xã hội về ý nghĩa và sự cần thiết của việc nghiên cứu về hoạt động công tác xã hội với trẻ vị thành niên điều trị nội trú.

- Góp phần cung cấp luận cứ trong việc chỉ đạo, triển khai thí điểm các hoạt động công tác xã hội trong môi trường bệnh viện.

 - Bằng việc kết hợp sử dụng các phương pháp điều tra định lượng và định tính của Xã hội học, công tác xã hội, luận án đã chỉ ra thực trạng thực hiện các hoạt động công tác xã hội dành cho trẻ vị thành niên điều trị nội trú tại bệnh viện Nhi Trung ương

- Luận án đã đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của việc thực hiện hoạt động công tác xã hội trong bệnh viện.

PH.D THESIS SUMMARY

Full name of author: Nguyen Thu Ha

Title of the thesis: Social works activities with adolescents experiencing inpatient treatment at Vietnam National Hospital of Pediatrics

Study field of the thesis: social work

Major: social work        Code: Pilot training

Name of Graduate training institution: University of Social Sciences and Humanities – Vietnam National University, Hanoi

1. Objectives and objects of the thesis

1.1. Objectives of the thesis:

  • Interpret theoretical and practical basis of social work activities with adolescents experiencing inpatient treatment; 
  • Evaluate the implementation of social work activities according to legal regulations for adolescents experiencing inpatient treatment;
  • Evaluate group social work activities with adolescents experiencing inpatient treatment; and
  • Propose solutions for improving the effectiveness of social work activities in the hospital environment.

1.2. Objects of the thesis:

Social work activities with adolescents experiencing inpatient treatment in hospital

2. Research methods

Methods used in thesis: Questionnaire survey method; In-depth interview; method of collecting information through group social work activities.

3. Main results and conclusions

3.1. Main results

- Overview of previous researches in order to obtain valuable and adequate reference information for the research on social work activities in the medicine environment.  

-  Present theoretical and practical basis as well as research method of social work activities with adolescents experiencing inpatient treatment. 

- Analyze social work activities according to legal regulations for adolescents experiencing inpatient treatment. 

- Analyze group social work activities with adolescents experiencing inpatient treatment.

3.2. Conclusion

- The thesis applies and contributes to verifying and developing the demand theory, cognitive-behavioral theory as well as advocacy and empowerment theory.

-Contribute to raising social awareness about the meaning and necessity of researching on social work activities with adolescents experiencing inpatient treatment.

-Contribute to providing arguments for direction and pilot implementation of social work activities in hospital environment. 

- By combining the use of quantitative and qualitative survey methods of sociology and social works, the thesis has pointed out the actual situation of implementing social work activities for adolescents experiencing inpatient treatment at Vietnam National Hospital of Pediatrics.  

-The thesis has proposed a number of recommendations to improve the effectiveness of implementing social work activities in the hospital.  

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây