TTLV: Hỗ trợ tâm lý cho một người trưởng thành có triệu chứng trầm cảm

Thứ năm - 11/05/2023 06:27
1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Phương Thảo              2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 24/ 04/ 1995
4. Nơi sinh: Kim Môn - Hải Dương
5. Quyết định công nhận học viên số: 2705/2020/ QĐ - XHNV Ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: 
Quyết định số: 3542/QĐ-XHNV Ngày 28/11/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
Thời gian kéo dài: từ 25/12/2022 đến 24/06/2023
7. Tên đề tài luận văn: Hỗ trợ tâm lý cho một người trưởng thành có triệu chứng trầm cảm
8. Chuyên ngành: Tâm lý học lâm sàng                                  Mã số: 8310401.02
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Trần Thị Minh Đức
Đơn vị công tác tại Khoa Tâm lý học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: 
  • Về lý thuyết: Học viên đã xây dựng các cơ sở lý luận để làm rõ các khái niệm về trầm cảm, cũng như các nghiên cứu về thực trạng những người có rối loạn trầm cảm ( RLTC). Ngoài ra, học viên trình bày những thông tin cơ bản về các liệu pháp trị liệu RLTC và tập trung vào liệu pháp kích hoạt hành vi.
  • Về thực tiễn: Học viên đã hỗ trợ, can thiệp tâm lý cho một người trưởng thành có RLTC. Kết quả cho thấy sau 8 phiên làm việc, thân chủ đã đáp ứng tốt các mục tiêu, các triệu chứng và các kỹ năng xã hội đã được cải thiện.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Từ những kết quả khi thực tiễn can thiệp trên một ca có RLTC, học viên nhận ra những triệu chứng của trầm cảm cũng một phần do môi trường sinh hoạt, học tập dẫn đến việc thân chủ thiếu các kỹ năng xã hội, kỹ năng ứng phó xử lý các vấn đề trong cuộc sống.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Chưa có
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: 

 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Nguyen Thi Phuong Thao                              Sex: Female
3. Date of birth: 24/04/1995                                                 Place of  birth:        Hai Duong
5. Admission decision number: 2705/2020/QĐ-XHNV December 24, 2020 by the Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi                    
6. Changes in academic process: 
Decision number: 3542/QĐ-XHNV November 28, 2022 by the Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.
Extended period: from December 25,2022 to June 24, 2023
7. Official thesis title: Psychological support for a young adult having the symptoms of depression           
8. Major: Clinical Psychology                                      9. Code: 8310401.02
10. Supervisors: Professor PhD. Tran Thi Minh Duc
Working unit at Faculty of Psychology- University of Social Sciences and Humanities-Vietnam National University, Hanoi.
11. Summary of the findings of the thesis: 
In theory: The student have built theoretical bases to clarify the concepts of depression, as well as studies on the reality of people with depressive disorder (RLTC). In addition, participants present background information on RLTC therapies and focus on behavioural activation therapy.
In practice: The student provided psychological support and intervention for an adult with schizophrenia. The results showed that after 8 sessions, the client was well met with the goals, symptoms and social skills were improved.
12. Practical applicability, if any: From the results of the practical intervention on a case of depression, the trainee realised that the symptoms of depression were also partly due to the living environment leading to the client's lack of social skills, coping skills problem.
13. Further research directions, if any: No         
14. Thesis-related publications:               
 

Tác giả: USSH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây