TTLV: Những biểu hiện “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên không gian mạng và ứng phó của Việt Nam

Thứ hai - 15/05/2023 22:58
1. Họ và tên học viên: NGUYỄN QUỐC DŨNG
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 12/09/1976
4. Nơi sinh: Hải Dương
5. Quyết định công nhận học viên số: 2168/QĐ-XHNV, ngày 19/11/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn học tập, Quyết định số 3542/QĐ-XHNV ngày 28/11/2022 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
7. Tên đề tài luận văn: Những biểu hiện “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên không gian mạng và ứng phó của Việt Nam
8. Chuyên ngành: Chính trị học định hướng ứng dụng, Mã số: 8310201.01 (UD)
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  TS. Đặng Thị Thanh Hoa, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
- Phân tích làm rõ lý luận về “diễn biến hòa bình” trên không gian mạng và ứng phó với những biểu hiển “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên không gian mạng.
- Đánh giá tình hình có liên quan và chỉ ra thực trạng ứng phó với những biểu hiện “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên không gian mạng.
- Dự báo và giải pháp năng cao hiệu quả ứng phó với những biểu hiện “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên không gian mạng.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
Kết quả nghiên cứu của luận văn góp phần nhận diện những biểu hiện “diễn biến hòa bình” trên không gian mạng từ đó nâng cao cảnh giác cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân và đưa ra biện pháp ứng phó phù hợp. Luận văn còn có thể được dùng làm tài liệu tham khảo cho công tác nghiên cứu, giảng dạy môn Xây dựng Đảng, Chính trị học, Giáo dục quốc phòng-an ninh, An ninh mạng và CNTT trong các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng và Nhà nước. Những giải pháp mà đề tài đã đề cập nếu được quan tâm ứng dụng sẽ có tác dụng rất thiết thực góp phần nâng cao hiệu quả ứng phó “diễn biến hòa bình” trên không gian mạng.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn (nếu có):
 
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS
 
Contents of the thesis: Manifestations of "peaceful evolution" of hostile forces in cyberspace and Vietnam's response.
1. Full name: NGUYEN QUOC DUNG
2. Sex: Male
3. Date of birth: September 12th, 1976            
4. Place of birth: Hai Duong province
5. Admission decision number: 2168/QĐ-XHNV; 2168/QĐ-XHNV, on November 19th, 2020 by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University Hanoi
6. Changes in the training process: No
7. Thesis title: Manifestations of "peaceful evolution" of hostile forces in cyberspace and Vietnam's response.
8. Major: Application-oriented politics                Code: 8310201.01 (UD)
9. Scientific supervisor: Dr. Dang Thi Thanh Hoa, University of Fire Fighting and Prevention.
10. Summary of the results of the thesis:
- Analyze and clarify the theory of "peaceful evolution" in cyberspace and respond to manifestations of "peaceful evolution" of hostile forces in cyberspace.
- Assess the relevant situations and point out the current situation of responding to the manifestations of "peaceful evolution" of hostile forces in cyberspace.
- Forecast and give highly effective solutions to deal with the manifestations of "peaceful evolution" of hostile forces in cyberspace.
11. Practical applicability:
The research results of the thesis contribute to identifying the manifestations of "peaceful evolution" in cyberspace, thereby raising the vigilance for cadres, party members, the masses of people and giving appropriate response measures. The thesis can also be used as a reference for researching and teaching Party Building, Political Science, National Defense-Security Education, Cybersecurity and IT in institutions training and fostering cadres of the Party and the Government. The solutions mentioned in the thesis, if applied, will have a very practical effect, contributing to improving the effectiveness of responding to "peaceful evolution" in cyberspace.
12. Further research directions: (if any)
13. Published works related to the thesis: (if any)

Tác giả: USSH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây