TTLV: Quyền lực và sự cam kết trong mối quan hệ cặp đôi

Thứ ba - 09/05/2023 00:13
1. Họ và tên học viên: Phạm Lê Ngọc Lan           2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 29/10/1996
4. Nơi sinh: Hà Nội, Việt Nam
5. Quyết định công nhận học viên số: 2705/2020/QĐ-XHNV ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định gia hạn số 3542/QĐ-XHNV ngày 28 tháng 11 năm 2022 từ ngày 25/12/2022 đến ngày 24/06/2023
7. Tên đề tài luận văn: “Quyền lực và sự cam kết trong mối quan hệ cặp đôi”
8. Chuyên ngành: Tâm lý học định hướng nghiên cứu; Mã số: 8310401.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS Trương Thị Khánh Hà, Khoa Tâm lý học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Trên cơ sở khảo sát 309 cá nhân đang trong mối quan hệ hôn nhân hoặc hẹn hò (độ tuổi trung bình là 29.07; 58,3% là nữ), kết quả nghiên cứu đã chỉ ra: 
  • Quyền lực và sự cam kết trong mối quan hệ cặp đôi có mối quan hệ nghịch chiều với nhau, có nghĩa là người có quyền lực cao thì sẽ giảm sự cam kết trong mối quan hệ và ngược lại, người sở hữu ít quyền lực sẽ gia tăng sự cam kết.
  • Sự hài lòng, chất lượng các lựa chọn thay thế và sự đầu tư là ba biến trung gian một phần trong mối quan hệ giữa quyền lực và cam kết.
  • Kết quả nghiên cứu còn chỉ ra sự khác biệt về giới tính và nhóm tuổi ở quyền lực và sự cam kết, cụ thể là nam giới có quyền lực cao hơn và nữ giới có sự cam kết cao hơn trong cặp đôi. Nhóm người trong độ tuổi 26-35 sở hữu quyền lực nhiều nhất, trong khi đó những người trên 45 tuổi có sự cam kết cao nhất với đối phương.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
Luận văn cung cấp một cái nhìn tổng quan về mối quan hệ giữa quyền lực và sự cam kết của cặp đôi, từ đó hỗ trợ các nhà nghiên cứu và thực hành tâm lý ứng dụng vào việc trợ giúp thân chủ đang gặp các vấn đề liên quan.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Nghiên cứu cặp đôi, phong cách giao tiếp, bạo lực và các hành vi nguy cơ.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không có
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Pham Le Ngoc Lan                         2. Sex: Female
3. Date of birth: October 29th, 1996                   4. Place of  birth: Hanoi, Vietnam
5. Admission decision number: 2705/2020/QĐ-XHNV Dated December 24th, 2020
6. Changes in academic process: Thesis submission extension.
Number 3542/QĐ-XHNV dated November 28th 2022 from December 25th 2022 to June 24th 2023.
7. Official thesis title: “Power and Commitment in couple relationship”
8. Major: Psychology                                                
Code: 8310401.01
9. Supervisors: Assoc. Prof. PhD Truong Thi Khanh Ha
10. Summary of the findings of the thesis:
Based on a survey of 309 individuals in marriage or dating relationships (average age is 29.07; 58.3% female), the study results indicated that:
  • Power and Commitment in couple relationships were negatively correlated, meaning that people with greater power would have less commitment in the relationship and conversely, people with less power would increase commitment in the relationship.
  • Satisfaction, Quality of Alternatives and Investment partially mediated the relationship between Power and Commitment.
  • The study results also showed that there were statistically significant in gender and age group compared to power and commitment, namely that men had greater power and women had more commitment in the relationship. The age group from 26 to 35 had the most relationship power, while those over 45 years old had the highest commitment to their partners.
12. Practical applicability, if any:
The thesis provides an overview of the relationship between power and commitment, thereby supporting psychological researchers and practitioners in helping clients with related issues.
13. Further research directions, if any:
Dyadic relationships, communication styles, violence and risk behaviors.                     
14. Thesis-related publications: None.

 

Tác giả: USSH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây