TTLV: Hoạt động kinh tế Báo chí ở Đài phát thanh và truyền hình Vĩnh Long, giai đoạn 2013-2018

Thứ ba - 08/06/2021 22:31
1. Họ và tên học viên: Lê Nguyên Phú                     2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 06/04/1993
4. Nơi sinh: Phường 1, Thành phố Vĩnh Long
5. Quyết định công nhận học viên số: 3617/2018/QĐ-XHNV ngày 4 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn thời gian học tập 12 tháng
7. Tên đề tài luận văn: HOẠT ĐỘNG KINH TẾ BÁO CHÍ Ở ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH VĨNH LONG, GIAI ĐOẠN 2013 - 2018
8. Chuyên ngành: Báo chí học               Mã số: 8320101.01(UD)
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Vũ Văn Hà
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Luận văn được trình bày trong 3 chương :
- Chương 1: Một số vấn đề lý luận - thực tiễn về báo chí và hoạt động kinh tế báo chí
- Chương 2: Hoạt động kinh tế báo chí trên đài phát thành và truyền hình vĩnh long giai đoạn 2013-2018
- Chương 3: Giải pháp đổi mới hoạt động kinh tế báo chí
Qua đó làm rõ được:
- Những vấn đề cơ bản liên quan đến các  hoạt động kinh tế báo chí tại các cơ quan báo chí, cụ thể là các Đài PT&TH, phân tích đặc điểm, các nội dung, yêu cầu của hoạt động kinh tế báo chí, tiêu chí đánh giá và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh tế báo chí tại các Đài PT&TH.
- Thực trạng hoạt động kinh tế báo chí của Đài PT&TH Vĩnh Long hiện nay, từ tổng thể đến cụ thể, nội dung hoạt động kinh tế báo chí, đánh giá hiệu quả, từ đó chỉ ra nguyên nhân khách quan, chủ quan của những thành tựu đạt được cũng như hạn chế còn tồn tại và đúc kết bài học kinh nghiệm từ sự phát triển của THVL.
- Những thách thức của truyền hình Việt Nam hiện nay nói chung và của Đài PT&TH Vĩnh Long nói riêng, phân tích sự cần thiết và yêu cầu của việc thực hiện kinh tế báo chí của các Đài PT&TH. Kinh nghiệm hoạt động của các Đài Truyền hình hàng đầu cả nước. Đồng thời đề xuất các giải  pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế báo chí của Đài PT&TH Vĩnh Long trong giai đoạn 2020-2025.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Các giải pháp nêu ra dựa trên nghiên cứu tình hình thực tiễn tại đơn vị công tác và có thể ứng dụng trong công việc
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không có
         INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Lê Nguyên Phú                                  2. Sex: Male
3. Date of birth: 06/04/1993                                    4. Place of birth: Vinh Long
5. Admission decision number: 3617/2018/QĐ-XHNV       Dated 04/12/2018
6. Changes in academic process: Extend the study period for 12 months
7. Official thesis title: Economic Journalism Activity of Vinh Long Radio and Television Station (Survey from 2013 - 2018)
8. Major: Journalism                              9. Code: 8320101.01(UD)
10. Supervisors: Assist. Prof., PhD. Vũ Văn Hà
11. Summary of the findings of the thesis:                      
The thesis is devided into three chapters:
- Chapter 1: Theoretical and practical basis for Economic Journalism Activity.
- Chapter 2: Economic Journalism Activity of Vinh Long Radio and Television Station from 2013 to 2018
- Chapter 3: Solution to improve the efficiency of Economic Journalism Activity.
Thereby clarifying:
- Basic issues related to economic journalism activities at journalism agencies, particularly Radio and Broadcasting stations, analysis of characteristics, contents, requirements of economic journalism activities, criteria assessments and factors affecting the efficiency of journalism economic activities at the Radio and Television stations.
- Current fact of journalism economic activities of Vinh Long Radio and Television Station, from overall to specific, content of journalism economic activities, evaluation of efficiency, thereby pointing out the objective and subjective reasons of the Achievements as well as shortcomings exist and summarize lessons learned from the development of cooperative learning.
- Challenges of current Vietnamese television in general and Vinh Long Radio and Television in particular, analyzing the necessity and requirements of the economic journalism implementation of the Radio and Television stations. Operational experience of leading TV stations in the country. At the same time, proposing solutions to improve the efficiency of economic and journalism activities of Vinh Long Radio and Television Station in the period 2020-2025
12. Practical applicability, if any: Can be applied at work
13. Further research directions, if any: None
14. Thesis-related publications: None

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây