TTLV: Quản trị nội dung thông tin thời sự nội chính trên báo điện tử khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long

Thứ ba - 08/06/2021 22:05

1. Họ và tên học viên: Ngô Minh Toàn                       2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 20/10/1973

4. Nơi sinh: Xã Tân Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau

5. Quyết định công nhận học viên số: 3617/2018/QĐ-XHNV, ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn làm luận văn từ ngày 4  tháng 12 năm  2020 đến ngày 4  tháng  12  năm 2021 ( 12 tháng)

7. Tên đề tài luận văn: Quản trị nội dung thông tin thời sự nội chính trên báo điện tử khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long

8. Chuyên ngành: Báo chí học ;                          Mã số: 8320101.01(UD)

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thành Lợi, Tổng biên tập Tạp chí Người Làm Báo.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Đề tài “ Quản trị nội dung thông tin thời sự nội chính trên Báo điện tử khu vực ĐBSCL” làm rõ một số khái niệm công cụ, xây dựng khung lý thuyết cho vấn đề nghiên cứu; khảo sát thực trạng công tác quản trị nội dung thời sự nội chính trên báo điện tử ở ĐBSCL, chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế, từ đó đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản trị nội dung thời sự nội chính trên báo điện tử ở khu vực ĐBSCL hiện nay.

Luận văn sẽ góp phần hệ thống hoá thêm khung lý luận về công tác quản trị nội dung thông tin trên báo điện tử nói chung và mãng đề tài thời sự nội chính nói riêng, là tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng về công tác quản trị nội dung thông tin trên báo điện tử và kỹ năng biên tập tại các cơ sở đào tạo và nghiên cứu về lĩnh vực truyền thông, báo chí.

Luận văn “ Quản trị nội dung thông tin thời sự nội chính trên báo điện tử ở khu vực ĐBSCL” đặt ra những vấn đề có tính cấp thiết về vai trò của công tác quản lý, quản trị nội dung thời sự nội chính trên báo điện tử và kỹ năng nghiệp vụ biên tập, xử lý, cập nhật thông tin trong môi trường truyền thông đa phương tiện của các cơ quan báo Đảng ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Qua đó tác giả đã kiến nghị, đề xuất một số giải pháp cụ thể về công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác quản lý, quản trị nội dung, công tác biên tập ở các trường đào tạo báo chí. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trên báo điện tử hiện nay.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận văn có giá trị tham khảo thực tiễn về công tác quản trị nội dung cho các lãnh đạo cơ quan báo điện tử và các nhà báo tác nghiệp trên lĩnh vực thời sự nội chính trên báo điện tử ở khu vực ĐBSCL. Đề tài có tác dụng góp phần vào việc giúp cho các lãnh đạo cơ quan báo chí và các nhà báo chuyên làm báo điện tử có cái nhìn rõ ràng hơn về việc xử lý nội dung thông tin thời sự nội chính – mãng đề tài khó tiếp cận và công chúng tiếp nhận thông tin với thái độ khắt khe hơn các mãng đề tài thời sự khác trên báo điện tử theo xu hướng truyền thông đa phương tiện hiện nay.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Đề tài có thể làm tài liệu tham khảo cho các công trình nghiên cứu trong công tác quản trị nội dung thông tin trên báo điện tử trong thời đại kỷ nguyên số 4.0. Đặc biệt là truyền thông đa phương tiện và kỹ năng công tác quản trị nội dung thông tin và công tác biên tập trên báo điện tử ở khu vực ĐBSCL nói riêng trong hoạt động báo chí nói chung.Từ những kiến nghị và giải pháp trong luận văn có thể giúp cho các nhà quản lý xử lý nội dung thông tin trên báo điện tử hấp dần và hiệu quả hơn.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Đề tài: Quản trị nội dung thông tin thời sự nội chính trên báo điện tử khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long, đăng trên tạp chí Người làm báo, số tháng 6/2021.

 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Ngo Minh Toan                                  2. Sex: Male

3. Date of birth: 20/10/1973

4. Place of birth: Tan Hung commune, Cai Nuoc district, Ca Mau province

5. Admission Decision Number: 3617/2018/QĐ-XHNV, dated December 04, 2018 of the Rector of University of Social Sciences and Humanities, VNU Hanoi.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Changes in academic process: The extension of thesis completion period is from December 04, 2020 to December 04, 2021 (12 months)

7. Official thesis title: The management of internal news content on the Mekong Delta region’s electronic newspaper

8. Major: Journalism; Code: 8320101.01(Applied orientation)

9. Supervisors: Assoc.Prof.&Dr. Nguyen Thanh Loi, Editor-in-chief of Electronic Journalist Magazine

10. Summary of the findings of the thesis:

In the topic “The management of internal news content on the Mekong Delta region’s electronic newspaper”, the author clarified a number of instrument concepts, developed a theoretical framework for the research issues; carried out the survey the current situation of the management of internal news content on electronic newspapers in the Mekong Delta region, pointed out the advantages, limitations and causes of such limitations, then proposed some solutions to improve the quality of management of internal news content on electronic newspapers in the Mekong Delta region today.

The thesis will contribute to further codify the theoretical framework on the management of information content on electronic newspapers in general and the topic array of internal news in particular, as a reference for research, training and fostering on the management of information content on electronic newspapers and editing skills at media and journalism training and research institutions.

In the thesis “The management of internal news content on electronic newspapers in the Mekong Delta region”, the author posed the urgent issues about the role of management and administration of internal news content on electronic newspapers and professional skills of editing, processing and updating information in the multimedia communication environment of the Party newspaper agencies in the Mekong Delta region. Thereby, the author has recommended and proposed a number of specific solutions for professional training and retraining of management, content management, editorial work in press training schools. Since then contribute to improve the quality of propaganda on the current electronic newspapers.

11. Practical applicability: The thesis is a practical reference on content management for the leaders of electronic newspaper agencies and journalists working in the field of internal news on electronic newspapers in the Mekong Delta region. The topic has the effect of contributing to supporting the leaders of press agencies and journalists specializing in making electronic newspapers have a clearer view of handling internal news content – considered a topic difficult to approach and receive any information from the public with a stricter attitude than other current news topics on electronic newspapers according to the current multimedia communication trend.

12. Further research directions: The topic can be a reference for research works in the management of information content on electronic newspapers in the 4.0 era. Especially these are multimedia communication and information content management skills and editorial work on electronic newspapers in the Mekong Delta region in particular and the press activities in general. The thesis can help managers to handle the information content in electronic newspapers more attractively and efficiently.

13. Thesis-related publications: None

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây