TTLV: Nghiên cứu cấu trúc vi mô của từ điển dành cho người nước ngoài học tiếng Việt (trình độ cơ sở)

Thứ tư - 07/06/2023 04:46
1. Họ và tên học viên: VŨ MỸ LINH                      2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 05/10/1995                                         4. Nơi sinh: Hà Nội  
5. Quyết định công nhận học viên số 3014/2019/QĐ-XHNV ngày 30/7/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn thời gian đào tạo:
- Từ 31/07/2021 đến 30/01/2022: Quyết định số 1370/QĐ-XHNV, ngày 30/6/2021;
- Từ 31/01/2022 đến 30/07/2022: Quyết định số 06/QĐ-XHNV, ngày 05/01/2022;
- Từ 31/07/2022 đến 30/01/2023: Quyết định số 1873/QĐ-XHNV, ngày 20/7/2022;
- Từ 31/01/2023 đến 30/07/2023: Quyết định số 3542/QĐ-XHNV, ngày 28/11/2022;
7. Tên đề tài luận văn: Nghiên cứu cấu trúc vi mô của từ điển dành cho người nước ngoài học tiếng Việt (trình độ cơ sở)
8. Chuyên ngành: Ngôn ngữ học     ; Mã số: 8229020.01           
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Hiển  ; Cơ quan công tác của Cán bộ hướng dẫn khoa học: Viện Ngôn ngữ học
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Đối với từ điển tiếng Việt dành cho người nước ngoài trình độ cơ sở, các thông tin trong cấu trúc mục từ cần phải được chọn lọc và nên được trình bày dưới dạng cấu trúc vi mô tích hợp. Trong đó, các thông tin trong cấu trúc mục từ không cần quá nhiều thông tin phức tạp, được thiết kế đơn giản, dễ hiểu, cung cấp nội dung giải nghĩa chính xác, cập nhật.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Ứng dụng trong biên soạn từ điển tiếng Việt cho người nước ngoài; xây dựng giáo trình, tài liệu giảng dạy học viên nước ngoài.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Xây dựng kho ngữ liệu phục vụ giảng dạy tiếng Việt cho học viên quốc tế; Xây dựng từ điển tiếng Việt cho người nước ngoài (trình độ nâng cao)
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
          Vũ Mỹ Linh, Nguyễn Trung Quốc (2022), Nâng cao hiệu quả dạy học môn Tiếng Việt cho sinh viên quốc tế ở Trường Đại học Trần Đại Nghĩa hiện nay, Tạp chí Dạy và Học Ngày nay, Số kì 1-2/2022: 98-100;
          
INFORMATION ON MASTER’S THESIS


1. Full name : VU MY LINH                               2. Sex: Female
3. Date of birth:  05/10/1995                                4. Place of  birth: Hanoi
5. Admission decision number 3014/2019/QĐ-XHNV Date 30/7/2019  by the rector of the University of  Social Science and Humanities, VNU.
6. Changes in academic process:  Extend the academic process:
- From 31/7/2021 to 30/1/2022: Decision number 1370/QĐ-XHNV, date 30/6/2021;
- From 31/1/2022 to 30/7/2022: Decision number 06/QĐ-XHNV, date 05/01/2022;
- From 31/7/2022 to 30/1/2023: Decision number 1873/QĐ-XHNV, date 20/7/2022;
- From 31/12023 to 30/7/2023: Decision number 3542/QĐ-XHNV, date 28/11/2023;
7. Official thesis title: Researching the micro-structure of Vietnamese dictionary for foreigners (Basic level)
8. Major:        Linguistics                              Code: 8229020.01           
9. Supervisors: Dr. Pham Hien
10. Summary of the findings of the thesis: The information of micro-structure needs to be selective and should be presented in the intergrated micro-structure form in Basic Vietnamese Dictionary for foreigners. In that, It does not need too much complicated information, is designed to be simple, perspicuous, providing up-to-date interpretation content.
11. Practical applicability: Applying in compiling Vietnamese dictionaries for learners; developing text-book and materials for teaching Vietnamese.
12. Further research directions: Building the Vietnamese corpus in teaching Vietnamese for foreigner; Reserching Vietnamese Dictionaries for learners (Advanced level)
13. Thesis-related publications:  
          Vũ Mỹ Linh, Nguyễn Trung Quốc (2022), Improving the effectiveness of teaching Vietnamese for International students at Tran Dai Nghia University, Teaching & Learning Nowaday Magazine, No 1-2/2022: 98-100;

Tác giả: USSH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây