TTLV: Đối chiếu một số thành ngữ có yếu tố chỉ thời tiết trong tiếng Trung và tiếng Việt.

Thứ bảy - 27/05/2023 04:17
1. Họ và tên học viên: Ma Zhe Li                          2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 28/12/1998
4. Nơi sinh: Trung Quốc
5. Quyết định công nhận học viên số: 2964/QĐ-XHNV ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
(ghi các hình thức thay đổi và thời gian tương ứng)
7. Tên đề tài luận văn: Đối chiếu một số thành ngữ có yếu tố chỉ thời tiết trong tiếng Trung và tiếng Việt.
8. Chuyên ngành: Việt Nam học; Mã số: 8310630.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Thị Thuý Hồng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
(Ghi rõ chức danh khoa học, học vị, họ và tên và cơ quan công tác)
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
(nêu tóm tắt các kết quả của luận văn, nhấn mạnh các kết quả mới nếu có)
Luận văn so sánh thành ngữ thời tiết trong tiếng Trung và tiếng Việt, phân tích cấu trúc, ngữ nghĩa, đặc điểm văn hóa và ý nghĩa ẩn dụ. Kết luận gồm ba điểm chính:
1.Thành ngữ thời tiết trong tiếng Trung và tiếng Việt có hình thức, nhịp điệu, cấu trúc và ý nghĩa tương đồng, đơn giản, mạnh mẽ và đa nghĩa. Tuy nhiên, thành ngữ tiếng Trung thường có cấu trúc tứ tự, trong khi tiếng Việt không có số lượng cố định. Các thành ngữ trong hai ngôn ngữ thường liên quan đến các yếu tố khí tượng như "gió", "mây" và "mưa", và có ý nghĩa ẩn dụ đặc biệt.
2.Cấu trúc của thành ngữ có yếu tố chỉ thời tiết trong tiếng Trung và tiếng Việt tương tự nhau. Có nhiều thành ngữ tương tự và có thể chia thành thành ngữ đối xứng và thành ngữ không đối xứng. Cấu trúc thành ngữ đối xứng bao gồm các thành tố chủ-vị, chính phụ và đẳng lập. Cấu trúc thành ngữ không đối xứng bao gồm các thành tố chủ-vị, chính phụ, cấu trúc cụm động từ, 2 kết cấu động ngữ và tân ngữ, và cấu trúc kiêm ngữ.
3.Thành ngữ trong tiếng Trung và tiếng Việt sử dụng hiện tượng thời tiết để miêu tả tính cách con người hoặc các khái niệm trừu tượng khác. Tuy nhiên, yếu tố văn hóa đặc thù của hai quốc gia dẫn đến sự khác biệt về ý nghĩa ẩn dụ của thành ngữ thời tiết. Các hiện tượng thời tiết có ý nghĩa ẩn dụ khác nhau trong từng ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: (nếu có)
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
(liệt kê các công trình theo thứ tự thời gian nếu có)

 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS
1. Full name : MaZheLi    2. Sex: Female
3.  Date of birth: 28/12/1998
 4. Place of birth: China
5. Admission decision number: 2964/QĐ-XHNV Dated 29/12/2021
6. Changes in academic process: .............................................................................................
(List the forms of change and corresponding times)
7. Official thesis title: Compare some idioms with weather elements in Chinese and Vietnamese
8. Major: Vietnamese Study  9. Code: 8310630.01
10. Supervisors:TS. Phạm Thị Thuý Hồng, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi
(Full name, academic title and degree)
10. Summary of the findings of the thesis:
The article compares weather idioms in Chinese and Vietnamese, analyzes the structure, semantics, cultural characteristics and metaphorical meanings. The conclusion consists of three main points:
1. Weather idioms in Chinese and Vietnamese have similar form, rhythm, structure and meaning, are simple, powerful, and multi-meaningful. However, Chinese idioms often have a four-letter structure, while Vietnamese do not have a fixed number. Idioms in the two languages often involve meteorological elements such as "wind", "clouds" and "rain", and have special metaphorical meanings.
2. The structure of idioms with weather elements in Chinese and Vietnamese are similar. There are many similar idioms and can be divided into symmetric idioms and asymmetrical idioms. Symmetrical idiom structure includes subject-subject, main-subordinate and isotopic elements. The asymmetrical idiom structure includes subject-predicate, main-subordinate, verb phrase structure, verb and object structure, and conjugation structure.
3. Idioms in Chinese and Vietnamese that use weather phenomena to describe people's personalities or other abstract concepts. However, the specific cultural factors of the two countries lead to a difference in the metaphorical meanings of the weather idiom. Weather phenomena have different metaphorical meanings in different languages and cultures.
11. Practical applicability, if any: ...........................................................................................
12. Further research directions, if any: ..................................................................................
13. Thesis-related publications: ..............................................................................................
 (List them in chronological order)

                                                                              
 

Tác giả: USSH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây