TTLV: Tác động của chính sách xuất khẩu lao động đến đời sống kinh tế xã hội (Nghiên cứu trường hợp xã Cổ Thành, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương)

Chủ nhật - 26/04/2020 22:51

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Minh Thắng                     2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 03/08/1995

4. Nơi sinh: phường Cổ Thành, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

5.Quyết định công nhận học viên số: 3379/2017/QĐ-XHNV ngày: 19/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

(ghi các hình thức thay đổi và thời gian tương ứng)

7. Tên đề tài luậnvăn:

Tác động của chính sách xuất khẩu lao động đến đời sống kinh tế xã hội (Nghiên cứu trường hợp xã Cổ Thành, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương).

8. Chuyên ngành: Khoa học Quản lý.                    Mã số: 8340401.01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS. Phạm Hồng Tung

Cơ quan công tác: ViệnViệt Nam học và Khoa học phát triển, ĐHQGHN

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Một là, hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về chính sách xuất khẩu lao động và những tác động mục tiêu của chính sách.

•Hai là, bằng các số liệu chứng minh, luận văn phân tích và làm sáng tỏ hiện trạng xuất khẩu lao động của địa phương làm cơ sở để đánh giá hiệu quả của chính sách xuất khẩu lao động tại thị xã Chí Linh.

•Ba là, phân tích các tác động dương tính, âm tính của chính sách xuất khẩu lao động thông qua nghiên cứu trường hợp xã Cổ Thành, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

•Bốn là, đưa ra các phương hướng để giải quyết nhằm hạn chế các tác động âm tính của chính sách từ thực tiễn địa phương.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: (nếucó)

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếucó)

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

(liệt kê các công trình theo thứ tự thời gian nếu có)

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name:    Nguyen Minh Thang                       2. Gender:     Male

3. Date of birth: 03/08/1995       4. Place of  birth: The Province of Hai Duong

5. Admission decision number: 3379/2017/QĐ-XHNV date: 19/12/2017

6. Changes in academic process:

(List the forms of change and corresponding times)

7. Official thesis title: “The Impact of labor export policy on socio-economic life (case study of the Commune of Co Thanh, Chi Linh, Hai Duong)”.

8. Major: Management Science                        9. Code:    8340401.01

10. Supervisors: Prof. Dr. Pham Hong Tung

Adress: The Intitute of Vietnamese Studies and Development Science, Vietnam National University, Hanoi.

11. Summary of the findings of the thesis:

Thesis has achieved the following results:

• Firstly, systematizing the basic theoretical issues underlying policy of  labor export and the impact of the policy

.• Secondly, based on data from different souces, the author analyzes and clarifies the current status of export of labor in the commune of Co Thanh as the basis to evaluate the effectiveness of the policies of labor export in the Town of  Chi Linh.

• Thirdly, analyze the impact positive, negative, of the policy of labor export, through case studies of the commune of Co Thanh.

•Fourthly, suggesting directions to solve the problems in order to limit the negative impacts of policy labor export due to the context of the region.

(Summarize them with stress on the new findings, if any)

12. Practical applicability, if any:

13. Further research directions, if any: 

14. Thesis-related publications: 

 (List them in chronological order)

Tác giả bài viết: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây