TTLV: Nghiên cứu chất lượng dịch vụ lưu trú du lịch của các khách sạn 3 sao tại Thành phố Nha Trang

Thứ bảy - 18/04/2020 02:12

1. Họ và tên học viên: VÕ HOÀNG QUÂN                     2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 15/08/1985

4. Nơi sinh: Khánh Hòa

5. Quyết định công nhận học viên số: 1698/QĐ-XHNV  Ngày 11 tháng 07 năm 2017của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn 6 tháng (lần 1)

7. Tên đề tài luận văn: “NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ LƯU TRÚ DU LỊCH CỦA CÁC KHÁCH SẠN 3 SAO TẠI THÀNH PHỐ NHA TRANG” 

8. Chuyên ngành: Du lịch;                         Mã số: 8810101

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN QUANG VINH – Giảng viên Khoa Du Lịch, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Đây là một nghiên cứu mang tính thực tiễn. Nội dung của luận văn tập trung giải quyết các vấn đề về chất lượng lưu trú du lịch của các khách sạn 3 sao dưới góc độ nhìn nhận, đánh giá của khách hàng. Kết quả chính của nghiên cứu bao gồm:

  • Tổng quan lý luận về chất lượng dịch vụ lưu trú du lịch, tiêu chuẩn về  khách sạn 3 sao ở Việt Nam.
  • Khảo sát, phân tích, đánh giá hiện trạng chất lượng dịch vụ lưu trú du lịch của các khách sạn 3 sao tại thành phố Nha Trang dưới góc độ nhìn nhận, đánh giá của khách hàng
  • Đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú du lịch của các khách sạn 3 sao tại thành phố Nha Trang nhằm cung cấp dịch vụ lưu trú phù hợp nhất với nhu cầu của khách du lịch.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Từ kết quả nghiên cứu chất lượng dịch vụ lưu trú du lịch của các khách sạn 3 sao tại thành phố Nha Trang góp phần đưa ra được những hiện trạng chất lượng dịch vụ lưu trú du lịch hiện nay của các khách sạn 3 sao tại thành phố Nha Trang từ đó giúp các khách sạn hoàn thiện hơn về chất lượng dịch vụ lưu trú du lịch.

Luận văn là tài liệu tham khảo cần thiết không chỉ đối với các doanh nghiệp khách sạn mà còn là tài liệu chuyên khảo cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học chuyên ngành du lịch, khách sạn ở các cơ sở đào tạo của nước ta.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Tiếp tục nghiên cứu về chất lượng dịch vụ lưu trú du lịch của các khu resort hoặc homestay tại thành phố Nha Trang nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ lư trú du lịch, đem đến cho du khách những trải nghiệm, khám phá tốt nhất khi đến với thành phố biển Nha Trang.

13. Các công trình đó công bố có liên quan đến luận văn: Không có

                                                                      INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: VO HOANG QUAN                                                 2. Sex: Male

3. Date of birth: 15th August, 1985                    

4. Place of birth: Khanh Hoa Province.

5. Admission decision number: 1698/QĐ-XHNV dated 11th July, 2017 of president of University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University.

6. Changes in academic process: 6-month extension (the first time)

7. Official thesis title: ‘'STUDYING THE QUALITY OF TOURISM ACCOMMODATION SERVICE OF 3-STAR HOTELS IN NHA TRANG CITY’’

8. Major: Tourism                                                           Code: 8810101

9. Supervisors: Doctor. NGUYEN QUANG VINH - Teacher of the Faculty of Tourism, University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University.

10. Summary of the findings of the thesis:

This is a practical study. The content of the thesis focuses on solving the problems related to the quality of tourism accommodation of 3-star hotels from the customers’ evaluation. The main results of the study include:

- Theoretical overview of the quality of tourism accommodation service of 3-star hotel in Vietnam.

- Survey, analyze, evaluate the present condition of the quality of tourism accommodation of 3-star hotels in Nha Trang city from the customers’ evaluation

- Proposing solutions to improve the quality of tourism accommodation services of 3-star hotels in Nha Trang city in order to provide accommodation services that best fit for the needs of tourists.

11. Practical applicability

From the above studying results showing the present condition of the quality of tourism accommodation services of 3-star hotels in Nha Trang city in order that hotels better improve their quality of tourism accommodation services.

The dissertation is an essential reference not only for hotel businesses but also for monographs for tourism-hotel teaching, learning and scientific research in training establishments  of our country.

12. Further research directions, if any:

Continue to research on the quality of tourist accommodation services of resorts or homestays in Nha Trang city in order to improve the quality of tourist accommodation services, giving visitors the best experience and discovery when to the coastal city of Nha Trang.

13. Thesis-related publications: No

Tác giả bài viết: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây