TTLV: Truyền thông chính sách khoa học và công nghệ cho sinh viên trên báo điện tử Việt Nam hiện nay

Chủ nhật - 26/04/2020 22:51

1. Họ và tên học viên: TRẦN THỊ TUYẾT NGA               2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 10/10/1987                                                4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận học viên số: 1765/2018/QĐ-XHNV ngày 28/6/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có

7. Tên đề tài luận văn: Truyền thông chính sách khoa học và công nghệ cho sinh viên trên báo điện tử Việt Nam hiện nay.

8. Chuyên ngành: Báo chí học;                                    9. Mã số: 8320101.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hà Huy Phượng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

11. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn tập trung nghiên cứu và đưa ra một số kết quả cơ bản như sau:

Trong Chương 1, tác giả đưa ra một số khái niệm liên quan đến chính sách, truyền thông chính sách, khoa học và công nghệ, sinh viên và báo điện tử. Ngoài ra, một phần vô cùng quan trọng đó là hệ thống lý luận về truyền thông chính sách khoa học và công nghệ nói riêng và khoa học công nghệ nói chung.  

Trong Chương 2, luận văn phân tích thực trạng truyền thông chính sách khoa học và công nghệ cho sinh viên trên bốn báo điện tử: Vnexpress, Dân trí, Tuổi trẻ online và Sinh viên Việt Nam. Đồng thời, tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu xã hội học (khảo sát bảng hỏi với 200 sinh viên) và phỏng vấn sâu với 8 chuyên gia, sinh viên và nhà báo am hiểu trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Để đánh giá chung về thực trạng truyền thông chính sách khoa học và công nghệ cho sinh viên trên báo điện tử Việt Nam hiện nay.

Qua đây làm cơ sở đề ra những kiến nghị khoa học ở Chương 3.

Chương 3, tác giả đưa ra những thách thức đối với truyền thông chính sách khoa học và công nghệ trong xu thế phát triển công nghệ hiện nay và đề xuất giải pháp nâng cao truyền thông chính sách khoa học và công nghệ cho sinh viên trên báo điện tử.

12. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:

Đưa ra những thành công và hạn chế còn tồn tại ở các báo khảo sát, từ đó đề xuất nâng cao truyền thông chính sách khoa học và công nghệ cho sinh viên trên báo chí và cập nhật xu hướng mới của báo chí hiện đại.

Bên cạnh đó, luận văn cũng bổ sung tài liệu nghiên cứu và giảng dạy cho ngành báo chí và truyền thông về các vấn đề liên quan.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Chưa có

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Chưa có

                                                                        INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : TRAN THI TUYET NGA              2. Sex: Female

3. Date of birth: 10/10/1987                              4. Place of  birth: Ha Noi

5. Admission decision number: 1765/2018/QĐ-XHNV Dated 28/6/2018 retor of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Ha Noi

6. Changes in academic process:

7. Official thesis title: Current communication of science and technology policies for college students in Vietnamese online newspapers.

8. Major: Journalism                                                 9. Code: 8320101.01

10. Supervisors: Ph.D Ha Huy Phuong - Academy of Journalism and Communication

11. Summary of the findings of the thesis:

The thesis focuses on research and gives some basic results as follows:

In the first chapter of this thesis, author puts forward concepts of policy, policy communication, science and technology, college students and electronic newspaper. In addition, one of the most important parts is the system of theory for science and technology in general and the communication of science and technology policy in particular.

In the second chapter, this thesis analysed the actual situation of the communication of science and technology policy to college students in the four major online newspapers: Vnexpress, Dân trí, Tuổi trẻ online và Sinh viên Việt Nam. At the same time, author uses the sociological research method (questionnaire survey of 200 college students) and interviews 8 people who is Science and Technology expertise,  college students and journalists. In order to evaluate the current situation of the communication of science and technology policies for college students in Vietnamese online newspapers.

On this basis, the scientific suggestions will be put forward in chapter three.

In the third chapter, author lists out the challenges in the communication of science and technology policies for college students in the development trend of modern technology, and puts forward the scheme to improve the communication of science and technology policies for college students in Vietnamese online newspapers .

12. Practical applicability, if any:

This thesis points out the success and limitation of the four electronic newspapers, therefore, it proposes to improve communication of science and technology policies for college students and update the new trend of modern newspapers as well.

At the same time, this thesis also provides a reference material for the research and teaching of newspaper publicity in related topics.

13. Further research directions, if any: Undefined

14. Thesis-related publications: Undefined

Tác giả bài viết: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây