TTLV: Nghiên cứu thị trường khách du lịch Tây Âu đến Việt Nam

Thứ bảy - 18/04/2020 02:53

1. Họ và tên học viên: Hoàng Thị Ngọc Hà                                  2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 02 – 10 -1976

4. Nơi sinh: tỉnh Hà Tĩnh

5. Quyết định công nhận học viên số: 1698/QĐ - XHNV Ngày 11 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

            - Tháng 7/2019: gia hạn lần 1

            - Tháng 1/2020: gia hạn lần 2

7. Tên đề tài luận văn: Nghiên cứu thị trường khách du lịch Tây Âu đến Việt Nam

8. Chuyên ngành: Du lịch                                        Mã số: 8810101

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Tiến sĩ Vũ Nam – Tổng cục Du lịch

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

            Đề tài “Nghiên cứu thị trường khách du lịch Tây Âu đến Việt Nam” của Luận văn là đề  tài nghiên cứu cần thiết, đáp ứng yêu cầu thực tiễn về quản lý và phát triển du lịch ở nước ta hiện nay. Về cơ bản, luận văn đã đạt được những kết quả nghiên cứu chính sau:

            Một là, tổng quan lý luận về thị trường du lịch và nghiên cứu thị trường du lịch.

            Hai là, khái quát bối cảnh và tình hình du lịch thế giới trong những năm gần đây, phân tích, đánh giá hiện trạng phát triển du lịch Việt Nam nói chung và thị trường khách du lịch Tây Âu đến Việt Nam giai đoạn 2015 – 2019 nói riêng thông qua các số liệu điều tra thứ cấp.

            Ba là, sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính, thực hiện nhiều cuộc phỏng vấn lấy ý kiến chuyên gia là các nhà lãnh đạo các cơ quan quản lý doanh nghiệp du lịch đón khách du lịch Tây Âu ở cả 3 miền Bắc, Trung và Nam. Kết quả nghiên cứu này bổ sung và làm phong phú thêm các kết quả phân tích tài liệu thứ cấp, làm cơ sở cho thực tiễn cho việc đề xuất các giải pháp ở phần sau của luận văn.

            Bốn là, luận văn đã đề xuất được một số giải pháp và khuyến nghị để phát triển thị trường khách du lịch Tây Âu đến Việt Nam trên cơ sở các phân tích, đánh giá và kết quả nghiên cứu định tính do tác giả thực hiện.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:

            Kết quả của luận văn làm phong phú thêm các tài liệu về nghiên cứu thị trường khách du lịch, cập nhật, bổ sung các thông tin mới nhất trong quản lý và phát triển du lịch ở nước ta hiện nay. Các giải pháp mang tính thực tiễn và có thể tham khảo đối với cả các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp trong các hoạt động quản lý và phát triển kinh doanh.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

            Luận văn là một nghiên cứu mang tính tổng thể về thị trường khách du lịch Tây Âu đến Việt Nam do đó chưa thể phân tích kỹ và sâu sắc hết được các yếu tố ảnh hưởng đến việc quyết định lựa chọn điểm đến Việt Nam của khách du lịch Tây Âu. Đây có thể là hướng nghiên cứu tiếp theo của đề tài ở bậc đào tạo cao hơn.

13. Các công trình đó công bố có liên quan đến luận văn: Không có

                                                                    INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Hoang Thi Ngoc Ha                                           2. Sex: Female

3. Date of birth: 2nd October 1976 

4. Place of birth: Ha Tinh province

5. Admission decision number: 1698/QĐ - XHNV Dated: 11st July 2017

6. Changes in academic process:

- July, 2019: the first extension

- January, 2020: the second extension

7. Official thesis title: Research on the market of Western European tourists to Vietnam.

8. Major: Tourism                                            9. Code: 8810101

10. Supervisors: PhD. Vu Nam – Vietnam National Administration of Tourism.

11. Summary of the findings of the thesis:

            Examining the market of Western European tourists to Vietnam is of practical significance on tourism management and development for Vietnam in the current trend. Basically, the thesis has achieved the following main research results:

            First, reviewing of prior studies on tourism market.

            Secondly, generalizing the situation of world tourism in recent years, analyzing and assessing the current situation of Vietnam’s tourism development in general and the Western Europe tourist market to Vietnam in the period of 2015 – 2019 in particular through secondary data.

            Third, using qualitative research methods by conducting a questionnaire survey of managers in  the tourism enterprises which welcome many Western Europe tourists in the Northern, Central and Southern of Vietnam.   The results of this study complement and enrich the secondary data analysis, as a basis for the practice of the proposed solution in the later part of the thesis.

            Fourth, the thesis proposes a number of solutions and recommendations to develop the Western Europe tourists market to Vietnam on the basis of the analysis, evaluation and results of the qualitative research done by the writer.

12. Practical applicability:

The results of the thesis enrich the documents on tourist market research, update and supplement the latest information in tourism management and development in Vietnam today. The solutions are practical and they can be consulted for both state management agencies and enterprises in business development and management activities.

13. Further research directions:

The thesis is a overall study of the Western Europe tourists market to Vietnam, so that it is not possible to thoroughly and deeply analyze the factors that affect the decision to choose Vietnam destination of Western Europe tourists. This may be a potential dissertation topic at higher education level in the future.

14. Thesis-related publications: None

Tác giả bài viết: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây