TTLV: Hạn chế tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp bằng cách áp dụng các chế tài xử phạt (Nghiên cứu trường hợp các doanh nghiệp trên địa bản quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội)

Thứ ba - 28/04/2020 03:02

1. Họ và tên học viên: Đặng Thị Huyền Trang                   2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 08/3/1994

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận học viên số: 3379/2017/QĐ-XHNV ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

(ghi các hình thức thay đổi và thời gian tương ứng)

7. Tên đề tài luận văn: “Hạn chế tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp bằng cách áp dụng các chế tài xử phạt (Nghiên cứu trường hợp các doanh nghiệp trên địa bản quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội)”

8. Chuyên ngành: Khoa học quản lý;                                9. Mã số: 17035238

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Ngọc Toản

Cơ quan công tác: Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

11. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

(nêu tóm tắt các kết quả của luận văn, nhấn mạnh các kết quả mới nếu có)

Luận văn đã đạt được các kết quả như sau:

Một là, hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về bảo hiểm xã hội, nợ đọng bảo hiểm xã hội, các chế tài xử phạt nợ đọng BHXH của các doanh nghiệp.

Hai là, bằng các số liệu chứng minh, luận văn phân tích và chỉ ra được thực trạng tình hình nợ đọng BHXH của các doanh nghiệp, chỉ ra được nguyên nhân dẫn đến nợ đọng BHXH của các doanh nghiệp, từ đó đưa ra được các giải pháp nhằm hạn chế tình trạng nợ đọng BHXH của các doanh nghiệp.

Ba là, đưa ra được các giải pháp nhằm hạn chế tình trạng nợ đọng BHXH của các doanh nghiệp, đặc biệt là áp dụng các chế tài xử phạt đối với các đơn vị nợ đọng BHXH.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: (nếu có)

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

(liệt kê các công trình theo thứ tự thời gian nếu có)

                                                              INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Dang Thi Huyen Trang.                        2. Sex: Female

3. Date of birth: 08/3/1994.                                         4. Place of  birth: Hanoi city.

5. Admission decision number: 3379/2017/QĐ-XHNV.  Dated: 19/12/2017

6. Changes in academic process:

(List the forms of change and corresponding times)

7. Official thesis title: “Limiting the social insurance debt indebtedness of enterprises by imposing sanctions (Case study of enterprises in Thanh Xuan district, Hanoi city)”

8. Major: Management Science                          9. Code: 17035238

10. Supervisors: (Full name, academic title and degree): Ph.D Nguyen Ngoc Toan Address: Department of Social Protection, Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs.

11. Summary of the findings of the thesis: (Summarize them with stress on the new findings, if any)

The thesis has achieved the following results:

Firstly, systematize basic theoretical issues about social insurance and outstanding social insurance debts, sanctions against outstanding social insurance debts of enterprises.

Secondly, by proving data, the thesis analyzes and points out the current situation of social insurance outstanding debts of enterprises, points out the cause of social insurance debts of enterprises, from which solutions to limit the social insurance debt outstanding of enterprises.

Thirdly, giving solutions to limit the situation of outstanding social insurance debts of enterprises, especially the application of sanctions on outstanding units of social insurance.

12. Practical applicability, if any:

13. Further research directions, if any:

14. Thesis-related publications:

 (List them in chronological order)

Tác giả bài viết: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây