TTLV: Nghiên cứu văn bản "Bát nhã tâm kinh chú thích"

Thứ tư - 31/03/2021 22:17
1. Họ và tên học viên: NGUYỄN THỊ HIÊN               2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 06/6/1984                                               4. Nơi sinh: Quảng Ninh
5. Quyết định công nhận học viên số: 3617/2018/QĐ-XHNV Hà Nội, Ngày 4 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia HàNội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn theo quyết định 2102/QĐ- XHNV Hà Nội ngày 10 tháng 11 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
7. Tên đề tài luận văn: Nghiên cứu văn bản "Bát nhã tâm kinh chú thích"
8. Chuyên ngành: Hán Nôm;   Mã số: 8220104.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Phạm Văn Khoái
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Trên cơ sở sự khái quát về Bát Nhã Tâm kinh- nơi thể hiện tập trung nhất của tư tưởng Bát Nhã của Phật giáo cũng như sự giới thiệu khái quát về hai hệ bản của bộ kinh này khi được dịch sang Hán văn.
Luận văn hướng vào đề cập đến các vấn đề của văn bản Bát Nhã Tâm Kinh chú thích hiện đang được lưu giữ tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm với kí hiệu  AC. 469 trên các phương diện như: cấu trúc sắp đặt; mục đích biên tập và san khắc; xác lập danh mục 30 đơn vị chú thích; mô tả cụ thể 28 đơn vị chú thích cho chính văn kinh trong mối quan hệ với đơn vị cú đậu; đề cập đến tính tổng hợp tương đối của chú thích chính văn kinh trong Bát Nhã Tâm Kinh chú thích; … để góp phần cho việc tìm hiểu về đời sống của Bát Nhã Tâm Kinh ở Việt Nam.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: (nếu có)
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: NGUYEN THI HIEN                    2. Sex: Female
3. Date of birth: 06/6/1984                                  4. Place of birth: QuảngNinh
5. Admission decision number: 3617/2018/ QĐ-XHNV Dated: 04/12/2018 by the Rector of University of Social Sciences and Humanities, Hanoi, Vietnam.
6. Changes in academic process: Extension by decision number 2102/ QĐ-XHNV, Dated: 10/11/2020the Rector of University of Social Sciences and Humanities, Hanoi, Vietnam.
7. Official thesis title: The study of "The Heart Sutra annotations"
8. Major: Sino- Nom                                        9. Code: 8220104.01
10. Supervisors: Associate Professor. PHAM VAN KHOAI
11. Summary of the findings of the thesis: On the basis of the generalization of the Heart Sutra - where the most concentrated expression of Buddhist solidarity thought as well as the general introduction of the two versions of this sutra when translated into Sino. The thesis focuses on the problems of the text of Bat Nha Tam Kinh annotation which is currently kept at the Sino-Nom Research Institute with the symbol AC. 469 in terms of: arrangement structure; editing and grading purposes; cataloging 30 annotation units; specifically describe 28 annotation units for the text itself in relation to the passing unit; refers to the relative synthesis of the main commentary in the Heart Sutra commentary; ... to contribute to learning about the life of The Heart Sutra in Vietnam.
12. Practical applicability, if any:
13. Further research directions, if any:
14. Thesis-related publications:

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây