TTLV: Báo điện tử với vấn đề bạo lực học đường (Khảo sát trên 2 báo điện tử Giáo dục & Thời đại và Tuổi trẻ từ tháng 6/2018 đến tháng 12/2019)

Thứ tư - 07/04/2021 03:04
1. Họ và tên học viên: Nguyễn Đức Anh                    2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 17/10/1991
4. Nơi sinh: Chi Lăng, Lạng Sơn
5. Quyết định công nhận học viên số: 3617/2018/QĐ-XHNV Ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn thêm 06 tháng học tập từ tháng 01/2021 đến tháng 06/2021.
7. Tên đề tài luận văn: Báo điện tử với vấn đề bạo lực học đường (Khảo sát trên 2 báo điện tử Giáo dục & Thời đại và Tuổi trẻ từ tháng 6/2018 đến tháng 12/2019).
8. Chuyên ngành: Báo chí học; Mã số: 8320101.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Hải Chung, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Luận văn này góp phần bổ sung nền tảng lý luận cho lĩnh vực luôn nóng đó là giáo dục, cụ thể là vấn đề bạo lực học dưới góc nhìn báo điện tử. Những khía cạnh nào đã được khai thác và được truyền tải tới công chúng? Những góc khuất nào vẫn còn bỏ ngỏ? Kết quả khảo sát góp phần đưa ra những góc nhìn mới, đa chiều hơn để góp phần củng cố phát triển lý luận thực tiễn cũng như nâng cao chất lượng cho những tác phẩm báo chí khi khai thác về đề tài bạo lực học đường
Với đề tài này, luận văn góp phần bổ sung và phát triển hệ thống lý thuyết, thông điệp về phòng chống bạo lực học đường trên báo điện tử hiện nay. Từ đó luận văn sẽ tạo cơ sở cho những nghiên cứu sâu hơn sau này viết về bạo lực học đường. Trên cơ sở đó, luận văn không chỉ là một tài liệu tham khảo đối với các phóng viên, nhà báo khi khác thác về đề tài này mà đây còn là tài liệu để những người trong ngành giáo dục, các sinh viên sư phạm, các bạn trẻ, học sinh… thấy được vị thế vai trò của mình trong quá trình phát triển đất nước.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: (nếu có)
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
FORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Nguyen Duc Anh                     2. Sex: Male
3. Date of birth: 17/10/1991                          4. Place of birth: Chi Lang, Lang Son
5. Admission decision number: 3617/2018/QĐ-XHNV Dated 04/12/2018 the President of the University of Social Sciences and Humanities
6. Changes in academic process: 6-month extension, from January 2021 to June 2021
7. Official thesis title: Online news about school violence (A case study: Giao duc & Thoi dai and Tuoi Tre from June 2018 to December 2019)
8. Major: Journalism                                   9. Code: 8320101.01
10. Supervisors: Ph.D. Pham Hai Chung, University of Social Sciences and Humanities
11. Summary of the findings of the thesis:
This thesis adds a foundation to the hot field of education, namely the issue of violence from an online news perspective. What aspects have been exploited and communicated to the public? Which hidden corners remain open? The survey results contribute to new perspectives, more multi-dimensional to contribute to strengthening the development of practical reasoning as well as improving the quality of journalist works when exploiting the topic of school violence
With this topic, the theory contributes to the addition and development of the theoretical system, the message of prevention of school violence on online news. From there, the thesis will form the basis for further research later on school violence. On that basis, the thesis is more than just a reference for reporters and journalists when it comes to this topic, this is also a document for people in the education industry, pedagogical students, young people, students… seeing their position and role in the Country development process
12. Practical applicability, if any:
13. Further research directions, if any:
14. Thesis-related publications:

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây