TTLV: Cải biên Những người khốn khổ của Victor Hugo ở Việt Nam: từ tiểu thuyết Ngọn cỏ gió đùa (1926) của Hồ Biểu Chánh tới phim điện ảnh (1989) và phim truyền hình (2013) của đạo diễn Hồ Ngọc Xum

Thứ tư - 07/04/2021 03:10
1. Họ và tên học viên: Lương Đức Anh          2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 31/08/1982.
4. Nơi sinh: Ninh Thuận
5. Quyết định công nhận học viên số: 3617/2018/QĐ-XHNV Ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định gia hạn số 2102/QĐ-XHNV ngày 10 tháng 11 năm 2020
7. Tên đề tài luận văn: Ci biên Nhng người khn kh ca Victor Hugo Vit Nam: t tiu thuyết Ngn c gió đùa (1926) ca H Biu Chánh ti phim đin nh (1989) và phim truyn hình (2013) ca đạo din H Ngc Xum
8. Chuyên ngành: Lí luận, lịch sử điện ảnh, truyền hình Mã số: 8210232.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thùy Linh, Giảng viên trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Vấn đề cải biên tác phẩm từ văn học đến văn học và từ văn học đến điện ảnh cũng như phim truyền hình tác phẩm Ngọn cỏ gió đùa, luận văn đã đạt được những kết quả như sau:
- Nghiên cứu sự vận động của Những người khốn khổ từ văn học Pháp đến văn học Việt Nam và điện ảnh Việt Nam. Trong số những sáng tác có tiếp thu văn học phương Tây của Hồ Biểu Chánh, có sự gặp gỡ về tư tưởng giữa nhà văn với thiên tài tiểu thuyết Pháp. Điều đó thể hiện qua những giao điểm chung của hai tác phẩm Những người khốn khổNgọn cỏ gió đùa đã tạo ra sự đặc trưng riêng trong cách thể hiện của mình.
- Nghiên cứu tác phẩm văn học Ngọn cỏ gió đùa của Hồ Biểu Chánh và những trăn trở của cuộc đời, một tác phẩm mang đậm văn hóa Nam Bộ, có sức sống bền bỉ, được tái hiện qua các loại hình nghệ thuật.
- Điều đặc biệt từ đạo diễn Hồ Ngọc Xum khi là người trực tiếp cải biên tác phẩm văn học của Hồ Biểu Chánh thành 2 phiên bản phim. Đối chiếu 2 bộ phim với tác phẩm nguồn của Hồ Biểu Chánh thông qua các bối cảnh, nhân vật, cốt truyện và sự sáng tạo của kịch bản phim so với tác phẩm văn học gốc.
- Luận văn nỗ lực giải quyết một số vấn đề liên quan đến tình hình văn hóa – văn học và sự tiếp biến văn hóa phương Tây trong các tác phẩm Ngọn cỏ gió đùa của Hồ Biểu Chánh,đồng thời đối chiếu sự cải biên từ văn học đến điện ảnh của tác phẩm này
- Tính chân thực hiệu quả của một tác phẩm Điện ảnh được cải biên từ tác phẩm văn học thể hiện bằng sự sáng tạo vẫn giữ được tính chân thực của tác phẩm văn học, đặc điểm văn hóa đặc trưng của bối cảnh mà bộ phim khai thác sẽ tạo được sức hút tầm đón đợi của người xem, và tạo sự gần gũi, sinh động, đến gần chạm vào cảm xúc người xem.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
- Các nghiên cứu của luận văn có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho các nhà làm phim, sự thành công một tác phẩm điện ảnh được cải biên từ tác phẩm văn học đến gần hơn với người xem và người đọc.
- Có thể làm tài liệu tham khảo đối với các nhà làm phim có dự định cải biên các tác phẩm của Hồ Biểu Chánh thành phim để có thể mang không khí hiện đại vào phim nhưng vẫn giữ được tinh thần của Hồ Biểu Chánh.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
- Có thể mở rộng để nghiên cứu hệ thống rộng lớn tác phẩm của Hồ Biểu Chánh được cải biên thành phim (phim điện ảnh và phim truyền hình). Hiện nay đã có hơn 10 tác phẩm văn học của Hồ Biểu Chánh cải biên thành phim, do đó hướng nghiên cứu này rất khả thi.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
        INFORMATION ON MASTER’S THESIS
1. Full name : Lương Đức Anh 
2. Sex: Male
3. Date of birth: 31/08/1982 
4. Place of  birth: Ninh Thuận
5. Admission decision number: 3617/2018/QĐ-XHNV Dated 04/12/ 2018
6. Changes in academic process: Decision No. 2102 / QD-XHNV dated November 10, 2020
7. Official thesis title: Victor Hugo's Les Miserable adaptation in Vietnam: from Ho Bieu Chanh's Ngọn cỏ gió đùa novel (1926), to movies (1989) and TV series (2013) by director Ho Ngoc Xum
8. Major: Theoretic, history of cinema and television 
9. Code: 8210232.01
10. Supervisors: Dr.  Nguyen Thuy Linh.
11. Summary of the findings of the thesis: The Adaptation from literature to literature and from literature to cinema as well as the drama Ngon co gio dua, the thesis has achieved the following results:
- Research the movements of Les Miserable from French literature to Vietnamese literature and Vietnamese movie. It is shown through the common points of Les Miserable and Ngon co gio dua have created their own characteristic in their expression.
- Research Ngon co gio dua by Ho Bieu Chanh and his life, a work bearing the culture of Southern Vietnam, has enduring vitality and is reproduced through art forms.
- The special thing from director Ho Ngoc Xum when he is the director Ho Bieu Chanh's literary novel into 2 film versions. Compare the two films with Ho Bieu Chanh's source work through the context, characters, storyline and the creation of the script with the original literary work.
- The thesis attempts to solve a number of issues related to the cultural - literary situation and the acculturation of Western culture in Ho Bieu Chanh's works, at the same time, comparing the modification from literature to cinema of this work
- The authenticity and efficiency of a cinematographic work adapted from a literary work noted by creativity but retained the authenticity of a literary work. The unique cultural characteristics of the context in which the film is exploited will create the attraction for the expectation of viewers, closeness, vividness touching to emotions of the viewers
12. Practical applicability, if any:
- The research of the thesis can be used as a reference for filmmakers, the success of a cinematographic work is modified from the literary work closer to the viewers and readers.
- The research can be used as a reference for filmmakers planning to adapt Ho Bieu Chanh's books into movies so that they can bring a modern atmosphere into the film but still retain the spirit of Ho Bieu Chanh.
13. Further research directions, if any:
The thesis can be extended to study the vast system of Ho Bieu Chanh's works adapted into films (films and dramas). Currently, more than 10 literary works of Ho Bieu Chanh have been converted into films, so this research direction is very feasible.
14. Thesis-related publications:

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây