TTLV: Nghiên cứu văn bản “Tây phương hợp luận”

Thứ hai - 05/04/2021 05:35
1. Họ và tên học viên Trần Nguyễn Duận (Thích Hạnh Minh) 2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 05/10/1988
4. Nơi sinh: Hương sơ – Thành phố Huế - Thừa Thiên Huế
5. Quyết định công nhận học viên số: 3058/2018/QĐ - XHNV Ngày 24 tháng 10 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: (ghi các hình thức thay đổi và thời gian tương ứng)
7. Tên đề tài luận văn: Nghiên cứu văn bản “Tây phương hợp luận”
8. Chuyên ngành: Hán Nôm;  
9. Mã số: 8220104.01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Tiến sĩ Đinh Thanh Hiếu, giảng viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
11. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Tây phương hợp luận 西方合論 10 quyển, do cư sĩ Thạch Đầu Viên Hoành Đạo soạn vào năm Vạn Lịch 27 (1599) đời Minh. Là tác phẩm trình bày về giáo lý Tịnh độ, dung hòa giữa các pháp môn. Giải thích những vấn đề tồn nghi về Tịnh độ.
Qua khảo sát, tìm hiểu phát hiện văn bản này có 02 lần san khắc:
  • Lần thứ nhất: Vào niên hiệu Tự Đức 21(1868)
  • Lần thứ hai: Vào niên hiệu Thành Thái 18 (1906).
Luận văn này đi sâu tìm hiểu về quá trình truyền bản và nội dung.
Về mặt văn bản:
  • Luận văn đã nêu ra được 02 hệ bản của văn bản Tây phương hợp luận 西方合論. Sau khi khảo sát, đối chiếu đã chọn ra bản nền, là bản AC.477.
  •  Tìm hiểu được nội dung của văn bản là bộ luận dung hòa giáo lý giữa Thiền và Tịnh, đề xướng tất cả mọi căn cơ nên lấy pháp môn Tịnh độ để hành trì.
-  Luận văn giới thiệu và công bố một phần bản phiên âm, chú thích đầu tiên cho văn bản Tây phương hợp luận 西方合論.
12. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:
Văn bản Tây phương hợp luận 西方合論, trình bày giáo nghĩa Tịnh độ một cách rốt ráo về cả sự và lý. Việc tìm hiểu nội dung Tây phương hợp luận 西方合論, giúp cho việc hiểu về pháp môn Tịnh độ được rõ ràng. Khiến cho việc hành trì pháp môn này cũng được cụ thể. Là sở cứ cho những ai còn hồ nghi về pháp môn này.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)
14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
(liệt kê các công trình theo thứ tự thời gian nếu có)
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS
 
1. Full name: Tran Nguyen Duan (Thich Hanh Minh )
2. Sex: male
3. Date of birth: September 05,1988
4. Place of birth: Huong So – Thua Thien Hue
5. Admission decision number: 3058/2018/ QD XHNV December 4, 2018 by the President of the universary of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University
6. Changes in academic process: (List the forms of change and corresponding times)
7. Official thesis title: Research editorial coping response text
8. Major: Han Nom
9. Code: 8220104.01
10. Supervisors: Dr. Dinh Thanh Hieu, professor and lecturer at the University of Social Sciences and Humanities
11. Summary of the findings of the thesis:
Tây phương hợp luận 西方合論 10 volumes, written by buddhist Thach Dau Vien Hoang Dao in the year of Van Lich 27 (1599) of the Ming dynasty. The work presenting the Pure Land teachings, harmony between the doctrine in buddhism  and explaining some doubtful theory about the Pure Land.
Through survey, study to discover this text have two times be  engraved:
 First time: In the reign of Tu Duc 21 (1868)
- The second time: In the reign of Thanh Thai 18 (1906).
This study explores transmission process and content.
In terms of text:
- Thesis has outlined two text systems of Tây phương hợp luận 西方合論. After the survey and comparison, the original version was selected, which is AC.477.
- Finding  out the content of the text is a doctrines that reconcile between Zen and the Pure Land, proposing all bases racial to take the Pure Land method for practicing. 
- The study have an introduction and a publication of phonetic versions, footnotes for Tây phương hợp luận 西方合論.
12. Practiccal applicability is any :
Tây phương hợp luận 西方合論, presents the Pure Land doctrine in terms of both theory and practice. Studying of Tây phương hợp luận 西方合論 provided to understand  Pure Land doctrince concisely. Promoting the practice of this doctrine be specific. As a core foundation who have not skeptical about that.
13. Further research directions, if any:
14. Thesis-related publications: (List them in chronological order)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây