TTLV: Phân tích cơ cấu công nghiệp của Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa

Thứ năm - 16/06/2022 22:17
1. Họ và tên học viên: Peng Zi Qian
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 08/02/1997
4. Nơi sinh: TP Xiang Tan, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.
5. Quyết định công nhận học viên số: 3980/2019/QD-XHNV-DT ngày 17 tháng 10 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Kéo dài thời gian đào tạo tự 10/2021 đến 10/2022.
(ghi các hình thức thay đổi và thời gian tương ứng)
7. Tên đề tài luận văn: Phân tích cơ cấu công nghiệp của Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa
8. Chuyên ngành: Việt Nam học;  Mã số: 8310630.01     
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS.Bùi Thành Nam, Khoa Việt Nam học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.(Ghi rõ chức danh khoa học, học vị, họ và tên và cơ quan công tác)
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Thế giới ngày nay đang đối mặt với những thay đổi lớn, Là một nước đang phát triển đang trong quá trình công nghiệp hóa , Việt Nam cần nắm bắt cơ hội của truyền bá và chuyển giao công nghệ quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế, tăng cường thu nhận các công nghệ tiên tiến thông qua hợp doanh và hợp tác trong nước với nước ngoài, kết hợp với sự đổi mới công nghệ của doanh nghiệp, sẽ không ngừng nâng cao trình độ kỹ thuật để nâng cao sức cạnh tranh quốc tế của các sản phẩm công nghiệp.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Bài viết này đang dùng toàn cầu hóa kinh tế như cơ sở bối cảnh về nghiên cứu, đưa ra ý kiến và sáng kiến hợp lý cho việc nâng cấp cơ cấu công nghiệp của Việt Nam trong tương lai.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không
(liệt kê các công trình theo thứ tự thời gian nếu có)
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS
1. Full name : Peng Zi Qian
2. Sex: Female
3. Date of  birth: 08/02/1997
4. Place of  birth: Xiangtan City, Hunan Province, China
5. Admission decision number: 3980/2019/QD-XHNV-DT  Dated: 17/10/2019 by The Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.
6. Changes in academic process: Extend the training period from 10/2021 to 10/2022
(List the forms of change and corresponding times)
7. Official thesis title: Analysis of Vietnam's industrial structure under the background of Globalization
8. Major: Vietnamese Studies  Code: 8310630.01
9. Supervisors: Associate Professor. Doctor Bùi Thành Nam ,University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University Hanoi.
10. Summary of the findings of the thesis: The world today is facing massive changes. As a developing country in the process of industrialization, Vietnam needs to seize the opportunities of international technology diffusion and transfer in the context of globalization, improve the absorption of advanced technologies through domestic and foreign joint ventures and cooperation, and combine technological innovation of enterprises to continuously improve own technical level, enhance economic strength, and expand the international competitiveness of Vietnam's industrial products.
(Summarize them with stress on the new findings, if any)
11. Practical applicability, if any: This article uses economic globalization as the background for research, giving reasonable opinions and initiatives for upgrading the industrial structure of Vietnam in the future.
12. Further research directions, if any: None
13. Thesis-related publications: None

 

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 11 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 3.7 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây