TTLV: Quản trị thương hiệu Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện trên báo điện tử

Thứ năm - 06/10/2022 05:57
1. Họ và tên học viên: Đinh Thị Thu Hải                     2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 12/07/1983
4. Nơi sinh: Ninh Bình
5. Quyết định công nhận học viên số: 2705/2020/QĐ-XHNV ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn: Quản trị thương hiệu Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện trên báo điện tử
8. Chuyên ngành: Quản trị báo chí truyền thông ; Mã số: Thí điểm
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS Đặng Thị Thu Hương, Viện Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Luận văn tiến hành phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra giải pháp cho vấn đề quản trị thương hiệu tại Tổng công ty Chuyển phát nhanh EMS trên báo điện tử nói riêng và truyền thông đại chúng nói chung. Từ đó tận dụng và phát triển mạnh mẽ hơn thương hiệu của mình trong bối cảnh bùng nổ truyền thông dưới thời đại công nghệ số - internet như hiện nay. Để làm tốt được nhiệm vụ này, luận văn đã đưa ra một số giải pháp chính để giải quyết như sau:
Nâng cao các hoạt động nhằm đẩy mạnh quản trị thương hiệu trên báo điện tử như nghiên cứu các hoạt động và xu thế của thị trường, chú trọng vấn đề đo lường thương hiệu nhằm đẩy mạnh quản lý giá trị tài sản thương hiệu. Đồng thời hoàn thiện các giải pháp bảo hộ thương hiệu nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của thương hiệu. Xây dựng và phát triển các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế trước đó của các chiến lược quản trị thương hiệu cũ để có thể tối ưu nhất hệ thống quản trị thương hiệu của EMS.
Luận văn đóng góp không nhỏ vào quá trình hoàn thiện hệ thống quản trị thương hiệu của Tổng công ty Chuyển phát nhanh EMS nhất là mặt báo điện tử. Ngoài ra, luận văn cũng chỉ ra được những ưu điểm và hạn chế của chiến lược quản trị trước đó nhằm giúp EMS nhận rõ được cơ hội và thách thức của mình để có thể có những cải thiện nhằm phục vụ tốt nhất cho khách hàng và đưa thương hiệu của mình khẳng định vị thế trên thị trường chuyển phát.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Góp phần nâng cao chất lượng, cải tiến những hạn chế về hệ thống quản trị thương hiệu của Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Chưa
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

        
INFORMATION ON MASTER’S THESIS


1. Full name : DINH THI THU HAI              2. Sex: Female
3. Date of birth: 12/07/1983                           4. Place of  birth: Ninh Binh
5. Admission decision number: 2705/2020/QĐ-XHNV  Dated: 24/12/2020
6. Changes in academic process: None
7. Thesis topic name: Brand management of Vnpost Express Corporation in online newspapers
8. Major: Manegement of journlism and communication; Code: Pilot
9. Scientific guidance officer: Associate Professor. Dr. Dang Thi Thu Huong, Institute of Journalism and Communication, University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University.
10. Summary of the results of the dissertation:
The dissertation analyzes, evaluates the situation, and offers solutions to brand management problems at EMS Express Corporation in electronic newspapers and mass media. Since then, it has taken advantage of and developed its brand more strongly in the context of the media boom under digital technology - the internet era today. To do this task well, the thesis offered some leading solutions as follows:
Improve activities to promote brand management in e-newspapers, such as researching market activities and trends and focusing on brand measurement to encourage asset brand value management. At the same time, perfect brand protection solutions meet the brand's development needs. Develop and develop solutions to overcome the previous limitations of old brand management strategies to optimize the ems brand management system.
The thesis contributed significantly to perfecting the brand management system of EMS Express Corporation, especially the electronic newspaper. In addition, the theory also pointed out the advantages and limitations of the previous management strategy to help EMS recognize its opportunities and challenges to improve to best serve customers and bring its brand to affirm its position in the delivery market.
11. Applicability in practice: Contributing to improving quality, improving the limitations of the brand management system of  VN Post Express Joint Stock Corporation

12. Further research directions, if any: Not yet
13. Thesis-related publications: None

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây