TTLV: Một số nội dung cơ bản trong hiện tượng học của Edmund Husserl

Thứ hai - 03/10/2022 22:19
1. Họ và tên học viên:         NGUYỄN THỊ THU TRANG                     
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 18/12/1998                                      
4. Nơi sinh: Hải Dương
5. Quyết định công nhận học viên số 2705/2020/QĐ-XHNV Ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn: Một số nội dung cơ bản trong hiện tượng học của Edmund Husserl
8. Chuyên ngành: Triết học; Mã số: 8229001.01    
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Thân Thị Hạnh – cán bộ Khoa Lý luận chính trị, trường Đại học Ngoại thương
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Thứ nhất, khái quát về cuộc đời và sự nghiệp sáng tạo triết học của Edmund Husserl;
Thứ hai, phân tích, luận giải những nội dung cơ bản trong Hiện tượng học của Edmund Husserl;
Thứ ba, phân tích, đánh giá những giá trị hiện thời của hiện tượng học Husserl trong bối cảnh hiện nay.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
- Luận văn là cơ sở lý luận cho việc nghiên cứu  triết học phương Tây quá khứ và hiện tại.
- Luận văn là tài liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu và giảng dạy, học tập lịch sử triết học phương Tây, Văn hoá học, Đạo đức học, Chính trị học, v.v..
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Nghiên cứu khuynh hướng triết học phương Tây hiện đại khác, rút ra các giá trị nhằm nâng cao giá trị văn hoá tinh thần ngày nay.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: The problem of university autonomy in Vietnam tại Kỷ yếu hội thảo quốc tế Diễn đàn Quốc tế hóa Giáo dục Đại học lần thứ 5 với chủ đề “Quốc tế hóa giáo dục đại học thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong thế giới VUCA”, Nxb. Đại học Ngoại thương, Hà Nội, 2021, tr. 152 – 165.
                                                                                   
INFORMATION ON MASTER’S THESIS


1. Full name :            NGUYEN THI THU TRANG         
2. Sex: Female         
3. Date of birth: 18/12/1998                                 
4. Place of  birth: Hai Duong         
5. Admission decision number: 2705/2020/QĐ-XHNV. Dated: 24/12/2020
6. Changes in academic process: No
7. Official thesis title: Some basic content in Edmund Husserl’s Phenomenology
8. Major: Philosophy, Code: 8229001.01    
9. Supervisors: PhD. Than Thi Hanh – Foreign Trade University
10. Summary of the results of the thesis:
- First, an overview of Edmund Husserl’s life and creative philosophy;
- Second, analyze and interpret the basic contents of Edmund Husserl’s philosophical and Husserl’s Phenomenology;
- Third, analyze and evaluate the current values ​​of Husserl's phenomenology in the current context.
11. Practical applicability in practice:
- The thesis is the theoretical basis for the study of Western philosophy in the past and present.
- The thesis is a reference document for research and teaching, learning the history of Western philosophy, Culture, Ethics, Politics, etc.
12. Further research directions:
Studying other modern Western philosophical trends, drawing values ​​to enhance today's spiritual and cultural values.
13. Thesis-related publications: The problem of university autonomy in Vietnam at the Proceedings of the 5th International Conference on Higher Education Internationalization Forum with the theme “The internationalization of higher education promotes the innovation ecosystem in the VUCA world , nxb. Foreign Trade University, Hanoi, 2021, p. 152 - 165.

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây