TTLV: Ứng dụng công nghệ mã QR trong cung cấp dịch vụ thông tin - thư viện tại Thư viện Trường Đại học Thăng Long

Thứ sáu - 14/10/2022 20:29
1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Bích Thuận               
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 29-03-1978
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận học viên số 2705/QĐ-XHNV-ĐT, ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có sự thay đổi
7. Tên đề tài luận văn: Ứng dụng công nghệ mã QR trong cung cấp dịch vụ thông tin - thư viện tại Thư viện Trường Đại học Thăng Long.
8. Chuyên ngành: Khoa học Thông tin – Thư viện;  9. Mã số: 8320201.01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Đỗ Văn Hùng – Giảng viên Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc Gia Hà Nội.
11. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Mục tiêu của luận văn chính là đưa những tiện ích của công nghệ mã QR vào hoạt động thư viện để bạn đọc có thể tiếp cận với tất cả các dịch vụ thư viện một cách nhanh chóng, thuận tiện nhất. Vấn đề nghiên cứu đặt ra là công nghệ mã QR rất tiện ích, đã được nhiều thư viện đại học trên thế giới đưa vào ứng dụng và đã đem lại hiệu quả cao, vậy tại sao chưa có nhiều thư viện đại học tại Việt Nam ứng dụng nó trong thực tiễn và nguyên nhân vấn đề cũng như giải pháp là gì?
Để giải quyết vấn đề nghiên cứu, tác giả đã đưa ra 02 câu nghiên cứu sau (1) Thực trạng ứng dụng công nghệ mã QR tại Thư viện Trường Đại học Thăng Long đang diễn ra như thế nào?, (2) Những yếu tố nào tác động đến khả năng ứng dụng công nghệ mã QR vào Thư viện Trường Đại học Thăng Long?. Để trả lời cho câu hỏi này, tác giả đã sử dụng phương pháp nghiên cứu như: Phương pháp thu thập, phân tích, tổng hợp tài liệu; phương pháp điều ta khảo sát bằng bảng hỏi; phương pháp phỏng vấn và cuối cùng là phương pháp phân tích tương quan.
Các kết quả chính của luận văn bao gồm: Hệ thống hóa được lý thuyết và thực tiễn về ứng dụng mã trong các thư viện; khảo sát và đánh giá được thực trạng các dịch vụ - thư viện tại Thư viện Trường Đại học Thăng Long trước và sau khi đưa mã QR vào ứng dụng; nhận diện được các yếu tố chính tác động vào việc ứng dụng mã QR trong thư viện. Đưa ra giải pháp để hoàn thiện việc ứng dụng mã QR tại Thư viện Trường Đại học Thăng Long.
12. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:
Luận văn mang một ý nghĩa về lý thuyết và thực tiễn áp dụng tại Thư viện Trường Đại học Thăng Long, giúp cho bạn đọc dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ, nguồn thông tin tại thư viện thông qua các thiết bị di động của cá nhân. Các Thư viện Đại học có thể dùng làm tài liệu tham khảo để cải tiến dịch vụ của mình.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)
14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
Ứng dụng mã QR để nâng cao chất lượng dịch vụ thư viện tại Thư viện Trường Đại học Thăng Long. Tạp chí Khoa học xã hội và Nhân văn. Tập 7, số 5B (2021) 798-811.
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS
 
1. Full name : Nguyen Thi Bich Thuan
2. Sex: Female
3. Date of birth: March 29, 1978
4. Place of  birth: Hanoi
5. Admission decision number: No.2750/QĐ-XHNV-ĐT dated December 24, 2020 of the Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.
6. Changes in academic process: No change
7.Official thesis title: Application of QR code technology in providing information - library services at the Library of Thang Long University.
8. Major: Information Science – Library;           9. Code: 8320201.01
10. Supervisors: Dr. Do Van Hung - Lecturer at University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.
11. Summary of the findings of the thesis:
     The goal of the thesis is to bring the benefits of QR code technology into library operations so that readers can access all library services in a quick and convenient way. The research problem is that QR code technology is very convenient, and it has been applied by many university libraries around the world and has it also brought high efficiency so, why are there not many university libraries in Vietnam application in practice and what is the cause of the problem as well as the solution?
       To solve the research problem, the author has given the following two questions are mentioned (1) What is the current statuation of application of QR code technology in the Library of Thang Long University?, (2) What factors affect the ability to apply QR code technology to Thang Long University Library?. To answer these questions, the author used research methods such as: Methods of collecting, analyzing and synthesizing documents, questionaire survey, interview and the correlation analysis method.
        The main results of the thesis include: Systematize the theory and practice of code application in libraries; survey and assess the current statution of library services at Thang Long University Library before and after putting the QR code into the application; identify the main factors affecting the application of QR codes in the library. Provide solutions to complete the application of QR codes at Thang Long University Library
12. Practical applicability: The thesis has a meaning of theory and practice applied at Thang Long University Library, helping readers easily access services and information resources at the library through mobile devices of individuals. University Libraries other, can be used as a reference to improve their services.
13. Further studies, if any: ...........................................................................................
14. Thesis-related publications: Published works related to the thesis:
Application of QR codes to improve the quality of library services at Thang Long University Library. Journal of Humanities and Social Sciences. Volume 7, No. 5B (2021) 798-811.

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây