TTLV: Bảo tồn và phát triển giá trị văn hóa làng lụa Vạn Phúc, Hà Đông hiện nay

Thứ hai - 03/10/2022 21:41
1. Họ và tên học viên:  NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH        2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh:     02/07/1998                                   4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận học viên số: 2705/2020/QĐ-XHNV ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn: Bảo tồn và phát triển giá trị văn hóa làng lụa Vạn Phúc, Hà Đông hiện nay
8. Chuyên ngành:       Triết học                                Mã số: 8229001.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học:       TS. Phạm Thanh Hà
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Thứ nhất, làm rõ một số vấn đề lý luận chủ yếu về bảo tồn và phát triển giá trị văn hóa của làng nghề truyền thống
Thứ hai, phân tích, làm rõ thành tựu và hạn chế trong bảo tồn và phát triển giá trị văn hóa làng lụa Vạn Phúc- Hà Đông hiện nay
Thứ ba, đề xuất một số giải pháp nhằm tiếp tục bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa của làng lụa Vạn Phúc - Hà Đông trong thời gian sắp tới.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
- Luận văn góp phần làm rõ thêm những vấn đề lý luận về việc bảo tồn và phát triển giá trị văn hóa của làng lụa cũng như các làng nghề truyền thống khác.
-Luận văn góp phần tăng cường chất lượng phát triển của làng lụa Vạn phúc - Hà Đông (cũng như các làng nghề truyền thống) nhằm gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa riêng - thành tố làm nên bản sắc văn hóa Việt Nam.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Văn hóa làng - ảnh hưởng đến nhân cách con người Việt Nam hiện nay.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không
 
 
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS
1. Full name :        NGUYEN THI NHU QUYNH              2. Sex: Female 
3. Date of birth:     02/07/1998                        4. Place of  birth: Hanoi       
5. Admission decision number: 2705/2020/QĐ-XHNV Dated: 24/12/2020
6. Changes in academic process: No
7. Official thesis title: Preserving and developing cultural values of present Van Phuc -Ha Dong silk village
8. Major:      Philosophy                              Code: 8229001.01
9. Supervisors:     PhD. Pham Thanh Ha
10. Summary of the results of the thesis:
First, clarify some key issues of conservation and development of valuable culture of craft village traditions
Second, analyze and clarify the success and limitations in preserving and developing the current Van Phuc - Ha Dong silk village value document.
Third, propose some solutions to continue preserving and developing the valuable culture of Van Phuc - Ha Dong silk village in the near future.
11. Practical applicability in practice:
-The thesis contributes to clarifying more theoretical issues about the preservation and development of cultural values of silk villages as well as other traditional craft villages.
-The thesis contributes to enhancing the development quality of Van Phuc - Ha Dong silk village (as well as traditional craft villages) in order to preserve and promote its own cultural values - the elements that make up the cultural identity of Vietnam.
12. Further research directions: Village culture - influences on the personality of Vietnamese people today.
13. Thesis-related publications: No

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây