TTLV: Tác động của kinh tế thị trường đến giá trị đạo đức truyền thống của con người Việt Nam hiện nay

Thứ sáu - 30/09/2022 23:07
1. Họ và tên học viên:     HOÀNG THÚY QUỲNH       2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 03/11/1998                             4. Nơi sinh: Quảng Ninh
5. Quyết định công nhận học viên số 2705/2020/QĐ-XHNV Ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn: Tác động của kinh tế thị trường đến giá trị đạo đức truyền thống của con người Việt Nam hiện nay.
8. Chuyên ngành: Triết học; Mã số: 8229001.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Thu Trang
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
- Thứ nhất, làm rõ một số vấn đề lý luận về tác động của nền kinh tế thị trường đến giá trị đạo đức truyền thống của con người Việt Nam.
- Thứ hai, chỉ ra những tác động tích cực, tiêu cực của nền kinh tế thị trường đến giá trị đạo đức truyền thống hiện nay.
- Thứ ba, đề xuất các giải pháp nhằm kế thừa và phát huy giá trị đạo đức truyền thống của con người Việt Nam.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
- Luận văn có thể dùng làm tài liệu tham khảo, phục vụ nghiên cứu, học tập về kinh tế thị trường, đạo đức học, về giá trị đạo đức truyền thống.
- Có thể sử dụng các kiến thức thu thập đã được phân tích và hệ thống trong luận văn vào hoạt động giáo dục các vấn đề về giá trị đạo đức truyền thống dưới tác động của kinh tế thị trường.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
Kế thừa và phát huy giá trị đạo đức truyền thống của con người Việt Nam dưới tác động của kinh tế thị trường hiện nay.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không
 
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name:         HOANG THUY QUYNH            2. Sex: Female 
3. Date of birth: 03/11/1998                        4. Place of birth: Quang Ninh
5. Admission decision number: 2705/2020/QĐ-XHNV. Dated: 24/12/2020
6. Changes in academic process: None
7. Official thesis title: The impact of the market economy on the traditional moral values ​​of Vietnamese people today.
8. Major: Philosophy, Code: 8229001.01
9. Supervisors: PhD. Pham Thu Trang
10. Summary of the results of the thesis:
- First, clarify some theoretical issues about the impact of the market economy on the traditional moral values ​​of Vietnamese people.
- Second, point out the positive and negative impacts of the market economy on current traditional moral values.
- Third, propose solutions to inherit and promote traditional ethical values ​​of Vietnamese people.
11. Practical applicability in practice:
- The thesis can be used as a reference, serving research and learning about the market economy, ethics, and traditional ethical values.
- It is possible to use the collected knowledge that has been analyzed and systematically in the thesis in educational activities about issues of traditional moral values ​​under the influence of the market economy.
12. Further research directions:
Inheriting and promoting the traditional ethical values ​​of Vietnamese people under the influence of the current market economy.
13. Thesis-related publications: None

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây