TTLV: Sự biến đổi của giai cấp công nhân Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay

Thứ sáu - 09/04/2021 04:55
1. Họ và tên học viên:          ĐÌNH TRƯỞNG          2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 06/04/1997
4. Nơi sinh: Nam Định
5. Quyết định công nhận học viên số 4420/2019/QĐ-XHNV ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Thay đổi tên đề tài theo Quyết định số 1121/QĐ-XHNV ngày 7 tháng 12 năm 2020.
7. Tên đề tài luận văn: Sự biến đổi của giai cấp công nhân Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.
8. Chuyên ngành: Triết học; Mã số: 8229001.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Hoàng Giang – Phó trưởng khoa Triết học, Giảng viên Khoa Triết học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Thứ nhất, hệ thống hóa, bổ sung thêm vào hệ thống lý luận về giai cấp công nhân Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.
Thứ hai, phân tích thực trạng và một số vấn đề đặt ra từ tình hình và sự biến đổi của giai cấp công nhân Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.
Thứ ba, đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm phát huy sự biến đổi tích cực, ngăn ngừa và hạn chế biến đổi tiêu cực của giai cấp công nhân Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
Luận văn góp phần làm rõ sự biến đổi của giai cấp công nhân Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay, từ đó xác định quan điểm định hướng và đề xuất giải pháp nhằm phát huy biến đổi tích cực, ngăn ngừa và hạn chế biến đổi tiêu cực của giai cấp công nhân Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.
 Mặt khác, luận văn có thể là tài liệu tham khảo cho sinh viên, học giả nghiên cứu và tiếp cận các vấn đề liên quan đến giai cấp công nhân, sự tác động của mọi mặt đến giai cấp công nhân từ góc độ triết học.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
Nghiên cứu sự tác động của quá trình chuyển đổi số đến giai cấp công nhân tại các quốc gia khác trên thế giới, rút ra các giá trị tham khảo đối với việc phát huy hơn nữa sự biến đổi tích cực và hạn chế những biến đổi tiêu cực của giai cấp công nhân Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Le Dinh Truong                    2. Sex: Male
3. Date of birth: 06/04/1997                      4. Place of birth: Namdinh province        
5. Admission decision number: 4420/2019/QĐ-XHNV Dated: 26th November 2019
6. Changes in academic process: The name of the topic is changed according to Decision No. 1121 / QD-XHNV dated December 7, 2020.
7. Official thesis title: The transformation of the Vietnamese working class in the current digital transformation context.
8. Major: Philosophy                                         Code: 8229001.01
9. Supervisors: Ph.D Pham Hoang Giang – Associate Dean of Philosophy Faculty, Lecturer of Faculty of Philosophy, Hanoi University of Social Sciences and Humanities.
10. Summary of the findings of the thesis:
Firstly, the systemization and addition to the system of reasoning about the Vietnamese worker class in the current digital transformation context.
Secondly, analyze the situation and some issues raised from the situation and changes of the Vietnamese worker class in the current digital transformation context.
Thirdly, propose key solutions to promote positive transformation, prevent and limit negative changes of the Vietnamese worker class in the current digital transformation context.
11. Practical applicability:
The the thee contributes to clarifying the transformation of the Vietnamese working class in the current digital transformation context, thereby identifying orientation views and proposing solutions to promote positive change, prevent and limit negative changes of the Vietnamese working class in the current digital transformation context.
On the other hand, thesy can be references for students, academics to study and approach issues related to the working class, the impact of all aspects on the working class from a philosophical perspective.
12. Further research directions:
Studying the impact of digital transformation on the working class in other countries around the world, draws reference values on further promoting positive transformation and limiting the negative changes of the Vietnamese working class in the current digital transformation landscape.
13. Thesis-related publications:
 

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây