TTLV: Can thiệp tâm lý cho một trường hợp có biểu hiện rối loạn lo âu liên quan đến đại dịch COVID – 19.

Thứ hai - 20/03/2023 04:56
1. Họ và tên học viên: NGUYỄN HỒNG ANH 
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 06/7/1997
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận học viên số: 2705/2020/QĐ – XHNV ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: quyết định gia hạn số 3542/QĐ – XHNV ngày 28/11/2022, thời gian kéo dài từ ngày 25/12/2022 đến ngày 24/6/2023
7. Tên đề tài luận văn: Can thiệp tâm lý cho một trường hợp có biểu hiện rối loạn lo âu liên quan đến đại dịch COVID – 19.
8. Chuyên ngành: Tâm lý học lâm sàng; Mã số: 8310401.02
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Anh Thư, ThS. Đoàn Thị Hương
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Về lý luận:
Luận văn cung cấp các nghiên cứu trong và ngoài nước về rối loạn lo âu, hiểu được các khái niệm chính, đặc điểm rối loạn lo âu liên quan đến đại dịch COVID – 19. Dịch COVID – 19 không chỉ gây thiệt hại về tính mạng con người, mà còn mang theo những ảnh hưởng không có sự phân biệt nào về giới tính, lứa tuổi, nghề nghiệp,… mà bất cứ ai cũng có thể chịu sự gián đoạn về thói quen sinh hoạt, giáo dục, giải trí, cũng như lo lắng về thu nhập và sức khỏe của gia đình. Đây là vấn đề mà nhiều người cảm thấy sợ hãi, tức giận và lo lắng cho tương lai của chính họ. Rối loạn lo âu có liên quan đến đại dịch COVID – 19 có thể có biểu hiện lo âu từ trước, yếu tố liên quan đến đại dịch là yếu tố kích hoạt gia tăng các vấn đề của thân chủ.
Nghiên cứu đã hệ thống lại những lý giải về rối loạn lo âu dưới quan điểm trị liệu của liệu pháp nhận thức – hành vi đã được nghiên cứu và chứng minh có hiệu quả với cá nhân có rối loạn lo âu, đặc biệt là rối loạn lo âu liên quan đến đại dịch COVID – 19. Các phương pháp sử dụng trong nghiên cứu cũng đã được giải nghĩa rõ, phục vụ cho mục đích trị liệu ca lâm sàng.
 

Về thực tiễn:
Học viên đã can thiệp tâm lý cho một trường hợp có biểu hiện rối loạn lo âu liên quan đến đại dịch COVID – 19 dựa trên liệu pháp nhận thức – hành vi. Kết quả cho thấy, thân chủ đáp ứng tốt với trị liệu, các biểu hiện rối loạn về cơ thể, tinh thần được thuyên giảm.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
Từ những kết quả thu được trong quá trình nghiên cứu lý luận và thực tiễn, luận văn đã trình bày tổng quan một ca lâm sàng có biểu hiện rối loạn lo âu liên quan đến đại dịch COVID – 19. Nghiên cứu đã góp phần chứng minh hiệu quả của phương pháp can thiệp tâm lý nói chung và liệu pháp nhận thức – hành vi nói riêng đối với cá nhân có biểu hiện rối loạn lo âu liên quan đến đại dịch COVID – 19; từ đó khẳng định tính khả dụng trong việc can thiệp tâm lý với các trường hợp rối loạn lo âu nói chung và rối loạn lo âu liên quan đến đại dịch COVID – 19 nói riêng.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: không
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: không
 
 
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: NGUYEN HONG ANH  
2. Sex: Female
3. Date of birth: 06/7/1997    
4. Place of  birth: Ha Noi
5. Admission decision number: 2705/2020/QĐ – XHNV Dated 24/12/2020
6. Changes in academic process: Decision on extension No. 3542/QD – XHNV dated 28/11/ 2022, period from 25/12/2022 to 24/6/2023
7. Official thesis title: Psychological intervention for a case of anxiety disorder related to the COVID – 19 pandemic.
8. Major: Clinial Psychology
9. Code: 8310401.02
10. Supervisors: PhD. Nguyen Thi Anh Thu, MA. Doan Thi Huong
11. Summary of the findings of the thesis:
Theoretically:
The thesis provides domestic and foreign studies on anxiety disorders, understanding the main concepts, characteristics of anxiety disorders related to COVID – 19. The COVID-19 pandemic not only causes loss of human life, but also brings with it the effects without any discrimination in terms of gender, age, occupation, etc. that anyone can suffer disruption. about living habits, education, entertainment, as well as worries about the family's income and health. This is a problem that many people feel scared, angry and worried about their own future. Anxiety disorders related to COVID – 19 pandemic may have anxiety in advance, the element related to the pandemic is a activity factor that increases clients' problems.
Research systematically explains anxiety disorders from the perspective of cognitive behavior therapy that has been studied and proven to be effective for individuals with anxiety disorders, in particular Anxiety disorder related to COVID – 19.
In practical terms:
Provided psychological intervention for a case of anxiety disorder related to COVID-19 pandemic based on cognitive behavioral therapy. The results showed that the client responded well to the therapy, the physical and mental disorders were reduced.
12. Practical applicability, if any:
From the results obtained in the process of theoretical and practical research, the thesis presents an overview of a clinical case presenting with anxiety disorder related to the COVID – 19 pandemic. The study has contributed to the evidence demonstrate the effectiveness of psychological interventions in general and cognitive behavioral therapy in particular for individuals presenting with anxiety disorders related to the COVID-19 pandemic; thereby confirming the applicability in psychological intervention with cases of anxiety disorders in general and anxiety disorders related to the COVID – 19 pandemic in particular.
13. Further research directions, if any: No
14. Thesis-related publications: No

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây