TTLV: Hôn nhân hỗn hợp giữa người Lào và người Trung Quốc ở huyện Chănthabouly, thủ đô Viêng Chăn, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Thứ hai - 27/02/2023 10:53
 
1. Họ và tên học viên:  Dethsoulivanh THIPMOUNTALI     2. Giới tính   Nam      
3. Ngày sinh: 01  / 03 / 1990                      4. Nơi sinh:    Thủ đô ViêngChăn, Lào     
5. Quyết định công nhận học viên số: 2175 /QĐ-XHNV-ĐT ngày   23 / 11  / 2020  của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:                Không                                               
7. Tên đề tài luận văn: “Hôn nhân hỗn hợp giữa người Lào và người Trung Quốc ở huyện Chănthabouly, thủ đô Viêng Chăn, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào”.
8. Chuyên ngành:     Nhân học      ; Mã số:          831030201               
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lâm Minh Châu, Khoa Nhân học, Trường đại học khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học quốc gia Hà Nội.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Luận văn tìm hiểu về hiện trạng của hôn nhân hỗn hợp giữa người Lào và người Trung Quốc; làm rõ những khác biệt giữa hình thức hôn nhân này và những nhân tố tác động tới hôn nhân hỗn hợp ở huyện Chănthabouly, thủ đô Viêng Chăn. Trên cơ sở đó, luận văn đề xuất một số giải pháp hoạch định chính sách nhằm giúp phát huy các giá trị văn hóa hôn nhân trong các gia đình theo hình thức hôn nhân hỗn hợp Lào – Trung ở huyện Chănthabouly, thủ đô Viêng Chăn.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
Qua nghiên cứu thực tiễn, luận văn góp phần cung cấp tư liệu một cách có hệ thống về hôn nhân hỗn hợp giữa người người Lào và người Trung Quốc ở huyện Chănthabouly, thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào, và cung cấp luận cứ khoa học cho nghiên cứu chuyên sâu phục vụ cho việc hoạch định chính sách, quản lý nhà nước, nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
Nghiên cứu định lượng những nhân tố ảnh hưởng tới hôn nhân hỗn hợp giữa người Lào và người Trung Quốc ở huyện Chănthabouly, thủ đô Viêng Chăn, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:   Không  .

  
INFORMATION ON MASTER’S THESIS
 
1. Full name : Dethsoulivanh THIPMOUNTALI 2. Sex: Male
3. Date of birth:  01/03/ 1990                 4. Place of  birth:  Vientiane Capital, Lao PDR
5. Admission decision number:   2175/QĐ-XHNV-ĐT ngày   23 / 11 / 2020  by the rector of the University of  Social Science and Humanities, VNU.
6. Changes in academic process:  No
7. Official thesis title: Interracial marriage between Lao and Chinese citizens in Chanthabouly, Vientiane, Lao People’s Democratic Republic.
8. Major:        Anthropology                                     Code:             831030201
9. Supervisors: Assoc.Prof.Dr. Lam Minh Chau; Faculty of Anthropology, University of Social Science and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.
10. Summary of the findings of the thesis:
            The thesis explores the current status of Interracial marriage between Lao and Chinese citizens; clarify the differences between this form of marriage and traditional marriage of Lao people, and the factors affecting interracial marriage in Chanthabouly district, Vientiane. On that basis, the thesis proposes policy solutions to help promote the cultural values of marriage in families comprising Lao and Chinese spouses in Chanthabouly, Vientiane, Lao People’s Democratic Republic.
11. Practical applicability:
Through practical research, the thesis contributes to systematically documenting interracial marriage between Lao and Chinese citizens in Chanthabouly, Vientiane, Lao People’s Democratic Republic, and provide evidence for future in-depth research in service of policy making, state management, in order to improve the material and spiritual life of the people.
12. Further research directions:
Quantitative study of factors affecting Interracial marriage between Lao and Chinese citizens in Chanthabouly, Vientiane, Lao People’s Democratic Republic.
13. Thesis-related publications:  None

 

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây