TTLV: Quá trình hình thành và phát triển của Phật giáo tỉnh Lạng Sơn

Thứ tư - 21/12/2022 23:48
1. Họ tên học viên: Phạm Văn Dần
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 22 tháng 04 năm 1986
4. Nơi sinh: Thôn Rỗ, xã Quyết Tiến, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng
5. Quyết định công nhận học viên số: 27 04/QĐ-XHNV ngày 24/12/ 2020
6. Cách thay đổi trong quá trình đào tạo:
7. Tên đề tài đoạn văn: Quá trình hình thành và phát triển của Phật giáo tỉnh Lạng Sơn
8. Chuyên ngành: Tôn giáo học chuyên ngành; Mã số: 20035301
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGSTS Nguyễn Hồng Dương
10. Tóm tắt kết quả của luận văn:
Luận văn là hệ thống hóa tổng quan, làm sáng tỏ quá trình du nhập, phát triển và những đóng góp của Phật giáo tỉnh Lạng Sơn trong những năm qua.
Luận văn đã tập trung nghiên cứu thực trạng, hạn chế, những khó khăn và phương hướng hoạt động của Phật giáo tỉnh Lạng Sơn.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
Luận văn góp phần làm sáng tỏ quá trình hình thành và phát triển của Phật giáo Lạng Sơn.
Luận văn có thể sử dụng để làm tài liệu tham khảo nghiên cứu cho sau này.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo
Tiếp tục đi sâu tìm hiểu và nghiên cứu về Phật giáo tỉnh Lạng Sơn, đưa ra những giải pháp, phương hướng phù hợp, để Phật giáo phát huy được tối đa những giá trị văn hóa tinh thần cũng như để đáp ứng được nhu cầu của nhân dân Phật tử.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến đoạn văn.
 
INFORMATION ON MASTER THESIS THESIS

1. Student's full name: Pham Van Dan
2. Gender: Male
3. Date of birth: April 22, 1986
4. Place of birth: Ro hamlet, Quyet Tien commune, Tien Lang district, Hai Phong City
5. Decision on recognition of trainee No: 2704/QĐ-XHNV dated 24/12/2020.
6. Changes is the training process:
7. Thesis title of The process of formation and development of Buddhism in Lang Son province
8. Specialization: Specialized religious studies Code: 20035301
9. Scientific instructors: Assoc. Prof. Dr. Nguyen Hong Duong
10. Summary of the results of the thesis:
Thesis is a systematic overview, clarifying the process of introduction, development and contributions of Buddhism in Lang Son province over the years.
The thesis has focused on studying the current situation, limitations, difficulties and activities of Buddhism in Lang Son province.
11. Practice applicability:
The thesis contributes to clarifying the process of formation and development of Lang Son buddhism.
The thesis can be used as a reference for future research.
12. Future research directions
Continue to delve deeper into understanding and research on Lang Son Buddhism, giving appropriate solutions and directions, so that Buddhism can maximize its cultural and spiritual values, ​​as well as to satisfy many people. demand of the Buddhist people.
13. Published works related to the passage.

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây