TTLV: Ứng dụng chuyển đổi số trong quản trị cơ quan báo chí tại Việt Nam

Thứ tư - 08/02/2023 03:28
1. Họ và tên học viên: Nguyễn Hồng Nam                                   2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 30/09/1995
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận học viên số: 2705/QĐ-XHNV ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn 6 tháng từ 25/12/2022 đến 24/6/2023.
(ghi các hình thức thay đổi và thời gian tương ứng)
7. Tên đề tài luận văn: Ứng dụng chuyển đổi số trong quản trị cơ quan báo chí tại Việt Nam.
8. Ngành: Báo chí, Chuyên ngành: Quản trị Báo chí Truyền thông; Mã số: Thí điểm.
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS Trần Duy, giảng viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
(Ghi rõ chức danh khoa học, học vị, họ và tên và cơ quan công tác)
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
  • Ứng dụng chuyển đổi số là hoạt động và xu hướng tất yếu của báo chí Việt Nam cũng như thế giới trong giai đoạn hiện nay.
  • Việc ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động báo chí được nghiên cứu và áp dụng trên thế giới nhiều năm nay và thu lại kết quả tích cực. Tuy nhiên, vẫn có những rào cản ngăn chuyển đổi số được áp dụng phổ biến, rộng rãi hơn nữa ở đại đa số các cơ quan báo chí tại Việt Nam.
  • Công tác ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động báo chí tại Việt Nam chưa diễn ra đồng bộ, còn lẻ tẻ, cục bộ ở một số tòa soạn báo điện tử, cần thêm giải pháp phát triển dài hạn, bền vững.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận văn “Ứng dụng chuyển đổi số trong quản trị cơ quan báo chí tại Việt Nam” đào sâu vào nghiên cứu, phân tích công tác ứng dụng chuyển đổi số ở một số cơ quan báo chí tại Việt Nam, nêu ưu, nhược điểm của việc ứng dụng đồng thời đề xuất giải pháp, dự báo xu hướng ứng dụng chuyển đổi số trong tương lai.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS


1. Full name: Nguyen Hong Nam                        2. Sex: Male                                              
3. Date of birth: 30/09/1995                                 4. Place of  birth: Hanoi                          
5. Admission decision number: 2705/QĐ-XHNV, Dated December 24th 2020 of Principal of University of Social Sciences and Humanities.                    
6. Changes in academic process: Extended 6 months, from December 25th 2022 to June 24th 2023.                                                                                 
(List the forms of change and corresponding times)
7. Official thesis title: Digital transformation application in news agency management in Vietnam                                                                                         
8. Major: Journalism and media administration                                                                       
9. Code: Pilot
10. Supervisors: PhD Duy Tran, University of Social Sciences and Humanities.                  
(Full name, academic title and degree)
11. Summary of the findings of the thesis:                                                                              
- Digital transformation application is an indispensable activity and trend of Vietnamese and international journalism in the current period.
- The application of digital transformation in journalism has been studied and applied in the world for many years and has yielded positive results. However, there are still barriers preventing digital transformation from being applied more widely and widely in the majority of press agencies in Vietnam.
- The application of digital transformation in journalism activities in Vietnam has not taken place synchronously, and is still sporadic and local in some electronic newsrooms, requiring more long-term and sustainable development solutions.
12. Practical applicability: The thesis "Digital transformation application in news agency management in Vietnam" delves into the research and analysis of the application of digital transformation in some press agencies in Vietnam, stating the advantages and disadvantages. application and propose solutions, forecast future digital transformation application trends.
13. Further research directions, if any:                                                                                    
14. Thesis-related publications:                                                                                                
 (List them in chronological order)

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây