TTLV: Hợp tác giáo dục Việt Nam – Hàn Quốc (2000 – 2020)

Chủ nhật - 11/12/2022 23:12
1. Họ và tên học viên: Đỗ Thị Thu Trang             2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 25/04/1994
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận học viên số: 4420/2019/QĐ-XHNV ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
STT Hình thức thay đổi Thời gian
1 Gian hạn thời gian thực hiện luận văn (6 tháng) Đến tháng 6 năm 2022
2 Gian hạn thời gian thực hiện luận văn (6 tháng) Đến tháng 11 năm 2022
3 Gian hạn thời gian thực hiện luận văn (6 tháng) Đến tháng 5 năm 2023

7. Tên đề tài luận văn: Hợp tác giáo dục Việt Nam – Hàn Quốc (2000 – 2020)
8. Chuyên ngành: Quan hệ Quốc tế; Mã số: 8310601.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thu Hằng, Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Trong chương một của luận văn, tác giả đã hệ thống và làm rõ các vấn đề lý luận liên quan đến hợp tác về giáo dục, trong đó là việc đưa ra các cơ sở lý luận về hoàn cảnh thế giới và xu thế toàn cầu hóa cũng như quan hệ song phương giữa Việt Nam - Hàn Quốc là co sở để thực hiện nghiên cứu về thực trạng hợp tác giáo dục giữa hai quốc gia, đây chính là nội dung chính của chương 2.
Bên cạnh đó, việc phân tích và làm rõ các yếu tố ảnh hưởng đến thực hiện vấn đề hợp tác giáo dục Việt Nam - Hàn Quốc từ đó đưa ra các nhận xét làm cơ sở cho việc xây dựng một số xu hướng gợi ý nhằm thúc đẩy hợp tác giáo dục cho Việt Nam và Hàn Quốc.
Trên cơ sở các cơ sở lý luận về chính sách hợp tác quốc tế, vấn đề tự chủ trong giáo dục, thực trạng hợp tác quốc tế về giáo dục, tác giả luận văn đã đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của các chủ thể, đối tượng liên quan đến thực hiện chính sách hợp tác quốc tế về giáo dục giữa Việt Nam và Hàn Quốc, trên cơ sở đó góp phần hoàn thiện các bước thực hiện triển khai trong hoạt động hợp tác, quan tâm đến việc nâng cao năng lực của các chủ thể cũng như hoàn thiện hệ thống các văn bản liên quan đến hợp tác quốc tế về giáo dục nói chung và hợp tác với Hàn Quốc trong vấn đề này nói riêng.
11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: (nếu có)
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
 Đỗ Thị Thu Trang, “Phát huy tính tự chủ trong Hợp tác quốc tế về giáo dục đại học giữa Việt Nam và Hàn Quốc (theo xu hướng bền vững)”, Tạp chí khoa học, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội số 54 (9/2021), tr 101-109.

1. Full name : Do Thi Thu Trang........................ 2. Sex: Female
3. Date of birth: 25/04/1994................................ 4. Place of  birth: Ha Noi
5. Admission decision number: 4420/2019/QĐ-XHNV  Dated: 26/11/2019
6. Changes in academic process:
No The forms of change Times
1 Thesis Deadline Extension (6 months) Until June 2022
2 Thesis Deadline Extension (6 months) Until November 2022
3 Thesis Deadline Extension (6 months) Until May 2023

7. Official thesis title: Vietnam – Korea Education Cooperation (2000 – 2020)
8. Major: International relations  9. Code: 8310601.01
10. Supervisors: PhD. Nguyen Thu Hang, Faculty of International Studies, University of Social Sciences and Humanities
11. Summary of the findings of the thesis:
The author has organized and clarified theoretical concerns about cooperation in education in the first chapter of the thesis, which also introduces theoretical foundations on the current state of the globe and global trends. Chapter 2's primary subject is the situation of educational collaboration between Vietnam and Korea, which is based on their bilateral connection as well as other factors.
            The author has organized his or her arguments in the thesis's first chapter. In addition, variables affecting the execution of educational collaboration between Vietnam and Korea were analyzed and clarified, providing comments that served as the foundation for the creation of some suggested trends to further this cooperation.
The author of the thesis has suggested a number of ways to increase awareness of the issues and topics related to the implementation of the policy of international cooperation in education between Vietnam and the Republic of Korea, on the basis of theoretical foundations on international cooperation policy, autonomy in education, and the status of international cooperation in education.
12. Practical applicability, if any:
13. Further research directions, if any:
14. Thesis-related publications:
Do Thi Thu Trang, “Promoting autonomy toward international cooperation in higher education between Vietnam and Korea (following the sustainability trends), Science journal of Hanoi Metropolitan University, No 54 (9/2021), p101-109.
                                                                              

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây