TTLV: Quản trị nội dung truyền thông dành cho nhà đầu tư trên website của công ty đại chúng

Chủ nhật - 20/11/2022 23:47
1. Họ và tên học viên: NGUYỄN THỊ LƯƠNG                           2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 28/02/1995
4. Nơi sinh: Thái Bình
5. Quyết định công nhận học viên số: 2705/2020/QĐ-XHNV ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn: Quản trị nội dung truyền thông dành cho nhà đầu tư trên website của công ty đại chúng.
8. Chuyên ngành: Quản trị báo chí truyền thông ; Mã số: Thí điểm
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS Nguyễn Thị Thanh Huyền, Viện Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Luận văn đã nêu lên được thực trạng nội dung truyền thông dành cho nhà đầu tư trên website của công ty đại chúng thông qua việc khảo sát top công ty đại chúng nằm trong danh sách Vix50 và Forbes Global 2000 năm 2021. Luận văn cũng nhận xét những ưu và nhược điểm, từ đó, nói lên được những vấn đề cần đặt ra và đề xuất một số giải pháp để quản trị nội dung truyền thông cho nhà đầu tư trên website của công ty đại chúng tại Việt Nam trở lên hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng mối quan hệ giữa nhà đầu tư và công ty đại chúng một cách uy tín, chuyên nghiệp trong bối cảnh bùng nổ truyền thông dưới thời đại công nghệ số - internet như hiện nay.
Để nâng cao vai trò của website  trong việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các cổ đông, các nhà đầu tư tiềm năng, các công ty đại chúng tại Việt Nam cần cải tiến các nội dung như Phát triển bền vững và Quản trị công ty, Vai trò của lãnh đạo cấp cao, các nội dung phân tích báo cáo, phân tích giá cổ phiếu; ứng dụng công nghệ để nâng cao trải nghiệm người dùng trên website và nâng cao nhận thức về việc truyền thông trên website cho nhà đầu tư.
Luận văn đóng góp không nhỏ vào việc quản trị nội dung website dành cho nhà đầu tư trên website, nêu ra được các thước đo mối quan hệ với nhà đầu tư, nhấn mạnh các nội dung cần hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin trên website cho nhà đầu tư, từ đó giúp các công ty đại chúng tận dụng tốt những thế mạnh của internet nói chung và website chính thức của công ty nói riêng để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với cổ đông, nhà đầu tư tiềm năng, từ đó đóng góp một phần không nhỏ vào sự phát triển, lớn mạnh của công ty. 
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Góp phần nâng cao chất lượng, cải tiến những nội dung truyền thông cho nhà đầu tư trên website của công ty đại chúng. Từ đó xây dựng mối quan hệ giữa công ty đại chúng với nhà đầu tư tốt đẹp hơn.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Chưa
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không
 
 INFORMATION ON MASTER’S THESIS
 
1. Full name : NGUYEN THI LUONG                  2. Sex: Female
3. Date of birth: 28/02/1995                                   4. Place of  birth: Thai Binh
5. Admission decision number: 2705/2020/QĐ-XHNV  Dated: 24/12/2020
6. Changes in academic process: None
7. Thesis topic name: Management of communication content for investors on the public company’s website
8. Major: Press and Communication Management; Code: Pilot
9. Scientific guidance officer: Associate Professor. Dr. Nguyen Thi Thanh Huyen, Institute of Journalism and Communication, University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University.
10. Summary of the results of the dissertation:
The thesis has raised the status of communication content for investors on the public company's website through the survey of top public companies in the list of Vix50 and Forbes Global 2000 in 2021. The thesis also considers the advantages and disadvantages of the communication content, thereby stating the arising problems and proposing some solutions to manage them for investors on the website of public companies in Vietnam more effectively. Hence, the goal of building a relationship between investors and public companies will be achieved in a reputable and professional manner in the context of the media boom in the current digital age - the internet era.
In order to enhance the important role of websites in building a good relationship with shareholders and potential investors, public companies in Vietnam need to improve the contents such as Sustainable Development, corporate governance, the role of C-Suite, information in analyzing reports or stock prices analysis. Moreover, it is necessary for public companies in Vietnam to apply technology on the website, so that the user experience can be improved and the awareness of the communication of the investors can be raised.
The thesis makes a significant contribution to the management of website content for investors; points out the measurement of the relationship with investors; emphasizes the content that needs to be improved to meet the needs of seeking information on the website of the investors, thereby helping public companies make good use of the strengths of the internet in general and the company's official website in particular to build good relationships with shareholders and potential investors, thereby contributing a significant part to the growth and development of the company.
11. Practical applicability: The thesis contributes to improving the quality of communication content for investors on the website of the public company, thereby building a better relationship between public companies and investors.
12. Further research directions, if any: Not yet
13. Thesis-related publications: None
 

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây