TTLV: Nghiên cứu chất lượng dịch vụ của chuỗi các khách sạn Mường Thanh Luxury

Thứ năm - 24/11/2022 04:27
1. Họ và tên học viên: Hoàng Ngọc Thạc             2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 26/08/1971
4. Nơi sinh: Hà Nam
5. Quyết định công nhận học viên số: 2705/2020/QĐ-XHNV ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  Không
7. Tên đề tài luận văn: “Nghiên cứu chất lượng dịch vụ của chuỗi các khách sạn Mường Thanh Luxury”.
8. Chuyên ngành: Du lịch;                                      9. Mã số: 8810101.01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Quang Vinh – Giảng viên Khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
11. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Đề tài đã tổng quan các công trình nghiên cứu, hệ thống hóa cơ sở lý luận về chất lượng dịch vụ của các khách sạn nói chung và phân khúc Mường Thanh Luxury nói riêng, các mô hình nghiên cứu trước đó. Từ đó, đề tài đã xác lập được mô hình nghiên cứu dự kiến về các yếu tố tác động đến chất lượng dịch vụ của chuỗi các khach sạn Mường Thanh Luxury thuộc Tập đoàn Mường Thanh tại Việt Nam bao gồm 07 thang đo và 42 biến quan sát độc lập, 06 biến quan sát phụ thuộc. Dựa vào kết quả phỏng vấn sâu, đề tài đã phân tích định tính các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ của chuỗi các khách sạn Mường Thanh Luxury tại Việt Nam để tìm ra những ưu điểm và hạn chế. Sau đó, kết hợp với xử lý dữ liệu định lượng kết quả điều tra bằng bảng hỏi dựa trên phần mềm SPSS 23.0, luận văn đã tiến hành kiểm định độ tin cậy, phân tích nhân tố khám phá (EFA) để thiết lập mô hình nghiên cứu chính thức bao gồm 07 thang đo, 36 biến quan sát độc lập và 06 biến quan sát phụ thuộc. Sau đó, đề tài đã thực hiện hồi quy và thu được phương trình hồi quy với hệ số Beta đã được chuẩn hóa để tìm ra mức độ tác động của từng yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ của các khách sạn thuộc chuỗi Mường Thanh Luxury, Tập đoàn Mường Thanh tại Việt Nam. Kết quả này là cơ sở để đề tài đưa ra các khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ của chuỗi Mường Thanh Luxury nói riêng và xa hơn là của cả hệ thống khách sạn thuộc Tập đoàn Mường Thanh.
12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: Là tài liệu tham khảo cho sinh viên, học viên các ngành về du lịch, khách sạn và là cơ sở khoa học mà các khách sạn có thể tham khảo trong quá trình quản lý và giám sát về chất lượng dịch vụ của các khách sạn, đồng thời thúc đẩy các hoạt động kinh doanh, nhằm phát triển doanh nghiệp một cách bền vững.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại các khách sạn thuộc Tập đoàn Mường Thanh. Từ đó so sánh với chất lượng dịch vụ của hệ thống khách sạn của Tập đoàn Mường Thanh với một Tập đoàn khách sạn quốc tế.
14. Các công trình đó công bố có liên quan đến luận văn: Không
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS
 
1. Full name: Hoang Ngoc Thac                            2. Gender: Male
3. Date of birth: 26/08/1971
4. Place of birth: Ha Nam
5. Student Recognition Decision No: 2705/2020/QD-XHNV (issued date: 24/12/2020) by the Principal of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.
6. Changes in the training process:  No                                                                                        
7. Dissertation title: “Research on service quality of the Muong Thanh Luxury hotels chain”.
8. Specialization: Tourism;                                                 9. Code: 8810101.01
10. Science instructor: Ph.D. Nguyen Quang Vinh - Lecturer of the Faculty of Tourism, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.
11. Summary of the thesis’s results:
The topic has reviewed the research works and systematized the theoretical basis of service quality of hotels generally and the Muong Thanh Luxury segment particularly, previous research models. Then, the topic has established a tentative research model on factors affecting service quality of the Muong Thanh Luxury hotels chain belonging to Muong Thanh Group in Vietnam, including 07 scales and 42 independently observed variables, 06 dependently observed variables. Based on the results of in-depth interviews, the topic has qualitatively analyzed the factors affecting the service quality of the Muong Thanh Luxury hotels chain in Vietnam to find out the advantages and disadvantages. Then, combined with quantitative data processing of survey results by questionnaire based on SPSS 23.0 software, the thesis has conducted a reliability test, exploratory factor analysis (EFA) to establish the official research model includes 07 scales, 36 independently observed variables, and 06 dependently observed variables. After that, the study performed regression and obtained the regression equation with a standardized Beta coefficient to find out the impacted level of each factor affecting the service quality of the Muong Thanh Luxury hotels chain, Muong Thanh Group in Vietnam. This result is the basis for the thesis to make recommendations to improve the service quality of the Muong Thanh Luxury chain in particular and beyond that of the entire hotel system of Muong Thanh Group.
12. Practical applicability: As a reference for students and trainees in tourism and hospitality industries and a scientific basis that hotels can refer to in the process of quality management and service quality supervision in hotels, while promoting business activities, to develop businesses in a sustainable way.
13. Further research directions: Evaluation of customer satisfaction with service quality at hotels belongs to Muong Thanh Group. After that, compare the service quality of the hotel system of Muong Thanh Group with an international hotel group.
14. The published works are related to this thesis: No

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây