TTLV: Sản xuất sản phẩm truyền hình tại Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh trong môi trường truyền thông số

Thứ hai - 21/11/2022 20:22
1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Nguyệt Hương         2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh:  17/01/1991.
4. Nơi sinh: TPHCM.
5. Quyết định công nhận học viên số: 4417/2019/QĐ-XHNV Ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: gia hạn 12 tháng từ 27/11/2021 – 26/11/2022.
7. Tên đề tài luận văn: Sản xuất sản phẩm truyền hình tại Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh trong môi trường truyền thông số.
8. Chuyên ngành: Báo chí học (theo định hướng ứng dụng); Mã số: 8320101-01-UD
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Văn Dững - Giảng viên Viện ứng dụng CN Thông tin và Truyền thông.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
(nêu tóm tắt các kết quả của luận văn, nhấn mạnh các kết quả mới nếu có)
Khi thực hiện đề tài “Sản xuất sản phẩm truyền hình tại Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh trong môi trường truyền thông số”, tác giả luận văn đánh giá khách quan thực trạng sản xuất các sản phẩm truyền hình tại HTV về quy trình, nội dung, kỹ thuật – công nghệ. Qua đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất chương trình tại HTV, đặc biệt là trong môi trường truyền thống số.
Trên nền tảng cơ sở lý luận về báo chí và các học thuyết về truyền thông đã được xác lập, tác giả luận văn tiến hành khảo sát Chương trình Thời sự 20 giờ do Trung tâm Tin tức HTV chủ quản, trong thời gian từ năm 2018 – 2021 (đây là khoảng thời gian có nhiều thay đổi trong việc ứng dung khoa học – công nghệ và bùng nổ mạng xã hội). Để tăng thêm góc nhìn khách quan, tác giả đã thực hiện khảo sát, thu thập ý kiến của 300 công chúng tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng như có nhiều cuộc phỏng vấn sâu với Ban Giám đốc Trung tâm Tin tức, lực lượng phóng viên, biên tập viên Trung tâm Tin tức và các kỹ thuật viên Ban Quản lý Kỹ thuật tại Đài.
Qua nghiên cứu, khảo sát, tác giả nhận thấy các sản phẩm truyền hình, cụ thể ở đây là sản phẩm báo chí truyền hình đã được HTV thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác tới khán giả. Quy trình sản xuất các tin, bài cũng đã được chuẩn hóa, đồng bộ từ khâu đầu vào đến đầu ra. HTV cũng đã cho ra đời các kênh thông tin trên mạng xã hội như Youtube và Facebook để tiếp cận gần hơn đến công chúng. Đặc biệt, trong 5 năm qua, Trung tâm Tin tức đã sử dụng nhiều công nghệ mới trong quá trình ghi hình và phát sóng trực tiếp để giúp Chương trình Thời sự 20 giờ thêm sinh động và thu hút người xem. Trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát tại TPHCM, bằng nhiều kỹ thuật hiện đại, các chương trình thời sự của HTV vẫn lên sóng đều đặn mỗi ngày 7 bản tin, kịp thời ghi nhận mọi mặt đời sống xã hội cũng như hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của mình.
Qua khảo sát cũng cho thấy những tồn tại, hạn chế trong việc sản xuất sản phẩm báo chí truyền hình của Đài truyền hình TPHCM, đặc biệt là trong bối cảnh truyền thông số như hiện nay. Trong khuôn khổ luận văn, tác giả đã đưa ra một số giải pháp và kiến nghị cụ thể đối với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả thông tin, truyền thông của Chương trình Thời sự 20 giờ.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: (nếu có)
Kết quả khảo sát, nghiên cứu của tác giả sẽ là cơ sơ khoa học và thực tế để Ban Tổng giám đốc Đài truyền hình TPHCM, Ban Giám đốc Trung tâm Tin tức, lực lượng phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên tại Đài hiểu rõ ưu, nhược điểm trong quá trình sản xuất hiện tại. Thêm vào đó, các đề xuất, kiến nghị của tác giả sẽ là một kênh tham khảo hữu ích để nâng cao chất lượng các sản phẩm truyền hình tại HTV.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
Loạt bài 3 kỳ với đề tài: “Ngành truyền hình Việt nam và câu chuyện nội dung số” được đăng trên Tạp chí Người làm báo vào ngày 20/6/2021.

INFORMATION ON MASTER’S THESIS
 
 
1. Full name: NGUYEN THI NGUYET HUONG.
2. Sex: Female.
3. Date of birth: 17/01/1991.
4. Place of birth: Ho Chi Minh City.
5. Admission decision number: 4417/2019/QĐ-XHNV. Dated: 26/11/2019.
6. Changes in academic process: delay 12 month (27/11/2021 – 27/11/2022).
7. Official thesis title: Investigating the process of production television programs in the digital communication environment of HCMC television.
8. Major: Journalism (Profession-Oriented). Code: 8320101-01-UD.
9. Supervisors: Assiosiate Professor Ph.D NGUYEN VĂN DUNG – Lecturer of  The insituete for the application of Information and Communication Technology.
10. Summary of the findings of the thesis:
When implementing the topic "Investigating the process of production television programs in the digital communication environment of HCMC television", the author of the thesis objectively assesses the current situation of television production at HTV in terms of production process, content and technique - technology. Thereby, improving the quality and efficiency of program production at HTV, especially in the digital communication environment.
On the basis of the theoretical basis of journalism and established communication theories, the author conducted a survey of the “20 o’clock News” program managed by HTV News Center, during the period from 2018 to 2021. (this is a period of many changes in the application of science - technology and the explosion of social networks). In order to increase the objective perspective, the author conducted a survey, collected opinions of 300 people in Ho Chi Minh City as well as had many in-depth interviews with the Board of Directors of the News Center, the journalists, editors of the News Center and technicians of the Technical Management Department.
Through research and survey, the author found that television products, specifically television journalism products, have been fully, timely and accurately informed by HTV to the audience. The production process of news and articles has also been standardized and synchronized from input to output. HTV has also launched a lot of channels on social networks such as Youtube and Facebook to reach closer to the public. In particular, the News Center has used many new technologies during recording and live broadcasting to make the “20 o’clock News” Program more lively and attractive to viewers since 2018. During the outbreak of the Covid-19 epidemic in Ho Chi Minh City, with many modern techniques, HTV's news programs still regularly broadcast 7 news programs a day, promptly recording all aspects of social life as well as completing their political duties.
The survey also shows the shortcomings and limitations in the production of television journalism products of Ho Chi Minh City Television, especially in the current digital media context. Within the framework of the thesis, the author has given some specific solutions and recommendations to relevant agencies in order to further improve the information and communication effectiveness of the “20-o’clock News” Program.
11. Practical applicability
The results of the survey and research of the author will be the scientific and practical basis for the Board of Directors of Ho Chi Minh City Television, the Board of Directors of the News Center, the force of reporters, editors and technicians at the Ho Chi Minh City Television to understand the advantages and disadvantages of the current production process. In addition, the author's suggestions and recommendations will be a useful reference channel to improve the quality of television products at HTV.
12. Further research directions, if any: no.
13. Thesis-related publications:
A 3-part series with the topic "Vietnamese television industry and digital content issues" was published in the magazine "journalist" on 20/6/2021.

 

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây