TTLV: Vấn đề xây dựng Đảng trên báo chí của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ bảy - 19/11/2022 05:20
1. Họ và tên sinh viên: Trịnh Thanh Toàn                        2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 19/05/1985
4. Nơi sinh: Bình Định
5. Quyết định công nhận sinh viên số: 4417/2019/QĐ-XHNV. Ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc Gia Hà Nội.
6. Những thay đổi trong quá trình đào tạo: gia hạn 12 tháng từ 27/11/2021 – 26/11/2022.
7. Tên luận văn: Vấn đề xây dựng Đảng trên báo chí của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh.
8. Chuyên ngành: Báo chí định hướng ứng dụng;  Mã: 8320101_01_UD
9. Người hướng dẫn khoa học: TS. Mai Đức Lộc – Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.
(Ghi rõ chức danh khoa học, học vị, họ tên và cơ quan công tác)
10. Tóm tắt kết quả của luận văn: Luận văn tiến hành khảo sát, chỉ ra những mặt thành công và hạn chế, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng trên báo của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: (nếu có)
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Tham luận Hội thảo khoa học   “Đồng chí Trần Bạch Đằng - Người Cộng sản kiên trung” do Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2016.
(Liệt kê các tác phẩm theo trình tự thời gian nếu có)
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Student's full name: Trinh Thanh Toan                         2. Gender: Male
3. Date of birth: May 19, 1985
4. Place of birth: Binh Dinh
5. Admission decision number: 4417/2019/QD-XHNV.  November 26, 2019 of the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, University of Hanoi National.
6. Changes in the training process: Delay 12 months (from November 27th,2021 to November 26th, 2022)
7. Dissertation title: The issue of Party building in the press of the Party Committee of Ho Chi Minh City.
8. Specialization: Journalism;  Code: 8320101_01_UD
9. Scientific instructor: Dr. Mai Duc Loc - Vice President of Journalists Association Vietnam.
(Specify scientific title, academic degree, full name and working agency)
10. Summary of the results of the thesis: The thesis conducts a survey, points out the successes and limitations, proposes solutions to improve the quality of information and propaganda about Party building work in the newspaper  of the City Party Committee Ho Chi Minh in the near future.
11. Practical applicability: (if any)
12. Further research directions: (if any)
13. Published works related to the thesis: Discussion of scientific conferences study "Comrade Tran Bach Dang - The faithful Communist" organized by the Ho Chi Minh City Party Committee in 2016.
(List works in chronological order if any)

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây