TTLV: Các chiến lược xây dựng và quảng bá thương hiệu du lịch Thái Lan giai đoạn 2012 – 2019

Thứ tư - 16/11/2022 21:00
1. Họ và tên học viên: Đào Thị Hợp                                  2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 21/12/1997
4. Nơi sinh: Vũ Vân, Vũ Thư, Thái Bình
5. Quyết định công nhận học viên số: 3953/QĐ-XHNV ngày 14 tháng 10 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
- Xin kéo dài thời gian đào tạo từ 28/11/2021 đến 28/5/2022
- Xin kéo dài thời gian đào tạo từ 28/5/2022 đến 28/11/2022
- Xin kéo dài thời gian đào tạo từ 28/11/2022 đến 28/05/2023
7. Tên đề tài luận văn: Các chiến lược xây dựng và quảng bá thương hiệu du lịch Thái Lan giai đoạn 2012 – 2019.
8. Chuyên ngành: Châu Á học;      Mã số:60 31 06 01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Thùy Châu
Cơ quan công tác của giáo viên hướng dẫn: Khoa Đông Phương học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Luận văn nghiên cứu về “Các chiến lược xây dựng và quảng bá thương hiệu du lịch Thái Lan giai đoạn 2012 – 2019” đã đạt được các kết quả sau:
- Làm rõ được cách thức xây dựng và quảng bá thương hiệu du lịch của Thái Lan trong giai đoạn 2012 – 2019;
- Làm rõ được các thành tựu của kế hoạch xây dựng và quảng bá thương hiệu du lịch Thái Lan trong giai đoạn 2012 – 2019;
- Làm rõ được vai trò của các chiến lược xây dựng và quảng bá thương hiệu đối với ngành du lịch Thái Lan trong giai đoạn 2012 – 2019;
- Rút ra được các bài học kinh nghiệm để quảng bá du lịch ở Việt Nam.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn (nếu có):
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo (nếu có):
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
Đào Thị Hợp (2021), Cơ sở phát triển ngành du lịch của Thái Lan, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Tr.166.
                 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: DAO THI HOP                                      2. Sex: Female
3. Date of birth: December 21, 1997
4. Place of birth: Vu Van, Vu Thu, Thai Binh
5. Admission decision number: 3953/QĐ-XHNV on October 14, 2019 by Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University.
6. Changes in academic process:
- Extending the training period from November 28, 2021 to May 28, 2022
- Extending the training period from May 28, 2022 to November 28, 2022
- Extending the training period from November 28, 2022 to May 28, 2023
7. Official thesis title: Strategies for building and promoting Thai tourism branding in the period 2012 –  2019.
8. Major: Asian Studies        9. Code: 60 31 06 01
10. Supervisor: Dr. Nguyen Thi Thuy Chau
Faculty of Oriental Studies, University of Social Sciences and Humanities, VNU
11. Summary of the findings of the thesis:
The research thesis on "Strategies for building and promoting Thai tourism branding in the period 2012 –  2019" has achieved the following results:
- Clarifying how to build and promote Thailand's tourism branding in the period 2012 –  2019;
- Clarifying the achievements of the plan to build and promote the Thai tourism branding in the period 2012 –  2019;
- Clarifying the role of brand building and promotion strategies for the Thai tourism industry in the period 2012 –  2019;
- Drawing implications for promoting Vietnam's tourism branding.
12. Practical applicability, if any:
13. Further research directions, if any:
14. Thesis-related publications:
Dao Thi Hop (2021), The basis of the development of the tourism industry in Thailand, Hanoi National University Publishing House, pp.166 – 174.

 

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây