TTLV: Sự cam kết học tập của sinh viên ngành Công tác xã hội và các hành vi lệch chuẩn trong trường học

Thứ hai - 31/07/2023 05:09
1. Họ và Tên: Ngô Thị Trang
2. Giới tính: Nữ                                                                                            
3. Ngày Sinh: 24/09/1994                               
4. Nơi Sinh: Ninh Bình
5. Quyết định công nhận học viên số: 1811/2021/QĐ-XHNV ngày 08/09/2021
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không thay đổi
7. Tên đề tài luận văn: Sự cam kết học tập của sinh viên ngành Công tác xã hội và các hành vi lệch chuẩn trong trường học
8. Chuyên ngành: Công tác xã hội            
9. Mã số: 21 03 50 17
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Như Trang, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội.
11. Tóm tắt kết quả luận văn:
- Đối tượng nghiên cứu: Sự cam kết học tập của sinh viên ngành CTXH và các hành vi lệch chuẩn trong Trường Đại học Thăng Long.
- Mục tiêu nghiên cứu:
+ Xây dựng khung lý luận về sự cam kết học tập của sinh viên ngành Công tác xã hội và các hành vi lệch chuẩn trong trường học.
+ Làm rõ hành vi lệch chuẩn học tập của sinh viên ngành Công tác xã hội trong trường Đại học Thăng Long.
+ Phân tích mối liên hệ giữa sự cam kết học tập của sinh viên ngành Công tác xã hội và hành vi lệch chuẩn học tập của sinh viên ngành CTXH tại địa bàn nghiên cứu.
+ Đề xuất giải pháp nhằm làm giảm hành vi lệch chuẩn học tập của sinh viên thông qua việc củng cố gắn kết học tập.
- Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp phân tích tài liệu, phương pháp điều tra bảng hỏi, phương pháp phỏng vấn sâu, phương pháp thảo luận nhóm tập trung.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn (nếu có): Luận văn giúp tăng sự cam kết học tập của sinh viên ngành Công tác xã hội và giảm thiểu các hành vi lệch chuẩn trong trường học hiện nay.
bước đầu có thể giúp truyền thông vệ sinh an toàn thực phẩm cho người dân hiệu quả hơn.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo (nếu có): Không.
14. Các công trình công bố có liên quan đến luận văn (liệt kê theo thứ tự thời gian, nếu có): Không
                                                                      
         
 
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS
 1. Full name: Ngo Thi Trang
 2. Sex: Female
 3. Date of birth: 24/09/1994
 4. Place of birth: Ninh Binh
 5. Admission decision number 1811/2021/QĐ-XHNV dated 08/09/2021
 6. Changes in academic process: No
 7. Official thesis title: Study commitment and study misconducts: a case study of social work students
 8. Major: Social work
 9. Code: 21 03 50 17
 10. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Nguyen Thi Nhu Trang, University of Social Sciences and Humanities - Vietnam National University, Hanoi.
 11. Summary of the new findings of the thesis/ overview
- Research subject: Academic commitment of social work students and deviant behaviors in Thang Long University.
- Research objectives:
+ Building a theoretical framework on the academic commitment of students majoring in Social Work and deviant behaviors in schools.
+ Clarifying the academic deviant behavior of students majoring in Social Work at Thang Long University.
+ Analyze the relationship between the academic commitment of students majoring in Social Work and the academic deviant behavior of students majoring in Social Work in the study area.
+ Proposing solutions to reduce students' academic deviant behavior through strengthening academic engagement.
- Research methods: document analysis method, questionnaire survey method, in-depth interview method, focus group discussion method.
 1. Practical feasibilities: The thesis helps to increase the academic commitment of students majoring in Social Work and reduce deviant behaviors in schools today.
 2. Further research directions: No
 3. Thesis-related publications: No

     

Tác giả: USSH Media

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây