TTLV: Chuẩn hóa hoạt động văn phòng tại cơ quan Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh

Chủ nhật - 27/08/2023 22:22
1. Họ và tên học viên: NGUYỄN THỊ THU HẰNG           2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh:  25/8/1986
4. Nơi sinh: Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
5. Quyết định công nhận học viên cao học số: 1811/QĐ-XHNV ngày 08/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài của Luận văn: “Chuẩn hóa hoạt động văn phòng tại cơ quan Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh”
8. Chuyên ngành: Quản trị văn phòng      Mã số đề tài: 8340406.01(UD)
9. Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS. Vũ Thị Phụng
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn
Chương 1. Cơ sở lý luận về chuẩn hóa hoạt động văn phòng
Trong chương 1, tác giả làm rõ khái niệm văn phòng, vị trí, vai trò của văn phòng; chức năng, nhiệm vụ của văn phòng; lý luận về chuẩn hóa hoạt động văn phòng (gồm: khái niệm, nội dung,  nguyên tắc và quy trình chuẩn hóa hoạt động văn phòng; mục đích, ý nghĩa của việc chuẩn hóa hoạt động văn phòng; tiêu chí đánh giá chuẩn hóa hoạt động văn phòng; trách nhiệm tổ chức, thực hiện việc chuẩn hóa hoạt động văn phòng)
Chương 2. Thực trạng chuẩn hóa hoạt động văn phòng tại cơ quan Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh
Căn cứ vào cơ sở lý luận đã trình bày tại chương 1, tác giả thực hiện khảo sát, đánh giá thực trạng và kết quả chuẩn hóa hoạt động văn phòng tại cơ quan Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh theo Khung tiêu chí đánh giá. Từ cơ sở đó, tác giả nhận xét, đánh giá ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân của hạn chế về công tác chuẩn hóa hoạt động văn phòng tại cơ quan Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh.
Chương 3. Giải pháp tiếp tục chuẩn hóa hoạt động văn phòng tại cơ quan Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá thực trạng tại chương 2, tác giả đề xuất một số giải pháp chuẩn hóa hoạt động văn phòng tại cơ quan Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh  với các nội dung như sau:
Nâng cao nhận thức của lãnh đạo cũng như cán bộ công chức, viên chức trong việc chuẩn hóa hoạt động văn phòng; rà soát lại toàn bộ các Quy chế, quy định về hoạt động văn phòng tại cơ quan; xây dựng, ban hành thêm một số quy chế, quy định, quy trình mới; tăng cường việc phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy chế, quy định, quy trình.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn
Những ưu điểm, hạn chế và giải pháp, đề xuất có tính khả thi được phân tích trong luận văn có thể ứng dụng vào thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả chuẩn hóa hoạt động văn phòng tại Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh; đồng thời là tài liệu tham khảo cho các cơ quan khác và góp thêm tư liệu cho các cơ sở đào tạo về Quản trị văn phòng.
 

MASTER THESIS DETAIL

 
 1. Student’s full name: Nguyen Thi Thu Hang
 2. Gender: Female
 3. Date of birth: 25/8/1986
 4. Origin: Vinh City, Nghe An province
 5. Program Enrollment Official Dispatch No. 1811/QĐ-XHNV issued on 8/9/2021 by The President of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi
 6. Changes made during the program: No
Master thesis title: Office Administration Standardization in Ha Tinh Province's People Committee
 1. Research field: Office Administration
 2. Thesis advisor: Associate Professor Vu Thi Phung, PhD
 3. Research results report:

Chapter 1. Theoretical Conceptualization of Office Administration Standardization
In Chapter 1, the author clarifies the philosophical definition, functionality, and roles of Office Administration and the Standardization of Office Administration, including concepts, the process of Office Administration Standardization; purpose, meaning of Office Administration Standardization; the evaluation criteria of Office Administration Standardization; organization’s responsibility and Office Administration Standardization practices.

Chapter 2. Practical Case of Office Administration Standardization in Ha Tinh Province's People Committee
According to scientific-based evidence shown in Chapter 1, the author conducted the pre-test to assess the practical situation and issues of Office Administration Standardization in Ha Tinh Province's People Committee. Hereafter, the authors provided an assessment of the advantages and drawbacks of Office Administration Standardization in Ha Tinh Province's People Committee.

Chapter 3. Practical Solutions for Office Administration Standardization Issues in Ha Tinh Province's People Committee
From the practical assessments and results in Chapter 2, the author proposed some potential solutions to improve Office Administration Standardization in Ha Tinh Province's People Committee:
 • Enhance the management board’s and employees’ perception towards Office Administration Standardization Issues in Ha Tinh Province's People Committee
 • Conduct an assessment of current regulations of Office Administration practices
 • Establish more relevant regulations, laws, and procedures
 • Conduct the propaganda, giving guidance, and frequent evaluation on how the regulations are applied
 • Pay more attention to the build-up of Office Administration Standardization, and apply ISO standards into practice to make the assessment process more efficient
 
 1. Practical application assessment:
On one hand, the thesis analyzes the advantages and drawbacks of Office Administration, on the other hand, the author provides possible solutions to contribute to Office Administration activities in Ha Tinh Province's People Committee. Furthermore, the results of this report should be considered a valuable source of reference for Office Administration training organizations. 

Tác giả: USSH Media

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây