TTLV: Ứng dụng trị liệu nhận thức hành vi trên một ca trầm cảm thanh thiếu niên

Thứ tư - 28/04/2021 20:44

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Ngọc Linh          2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 24/9/1990
4. Nơi sinh: Bệnh viện Vân Đình – Ứng Hòa – Hà Nội
5. Quyết định công nhận học viên số: 3617/2018/QĐ-XHNV ngày 04/12/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn: Ứng dụng trị liệu nhận thức hành vi trên một ca trầm cảm thanh thiếu niên.
8. Chuyên ngành: Tâm lý học lâm sàng              Mã số: 8310401.02
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Hằng
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Rối loạn trầm cảm là một bệnh lý khá phổ biến trong xã hội ngày nay. Theo thống kê của tổ chức y tế thế giới, trầm cảm là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh tật trên toàn thế giới, ảnh hưởng đến hơn 300 triệu người. Gần 800 nghìn người chết vì tự tử mỗi năm, tự tử đúng thứ hai trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở độ tuổi 15 đến 29 tuổi. Do tính phổ biến và nghiêm trọng của nó, trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu về vấn đề này. Nhiều nghiên cứu ở Việt Nam chỉ ra rằng việc sử dụng liệu pháp tâm lý song song với liệu pháp hóa dược cho hiệu quả điều trị cao và có ý nghĩa trong dự phòng tái phát trầm cảm.
Trong nghiên cứu này, tác giả đã đưa ra tổng quan về vấn đề rối loạn trầm cảm ở lứa tuổi thanh thiếu niên. Tác giả cũng tập trung đánh giá và phân tích các vấn đề tâm lý của một thân chủ được chẩn đoán rối loạn trầm cảm có hành vi tự hại và tiến hành can thiệp bằng hình thức trị liệu online sử dụng các kỹ thuật trị liệu nhận thức – hành vi với mong muốn hỗ trợ thân chủ có được các kỹ năng làm chủ cảm xúc, làm chủ suy nghĩ và làm chủ hành vi. Đồng thời hỗ trợ thân chủ nâng cao giá trị bản thân, kết nối với người thân, bạn bè từ đó xây dựng được nền tâm lý ổn định để đương đầu với những sự kiện trong cuộc sống.
11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:
Luận văn là một tiến trình thực hiện đánh giá, chẩn đoán và can thiệp một ca lâm sàng, từ lúc bắt đầu đến khi thực hiện được hai mục tiêu đầu ra ưu tiên. Kế hoạch trị liệu được xây dựng nhằm hướng tới giúp cho thân chủ có một nền tâm lý bền vững, xây dựng được một số kỹ năng dự phòng trong từng tình huống khó khăn.
Lý luận của luận văn hướng tới chủ đề rối loạn trầm cảm lứa tuổi thanh thiếu niên, kết quả nghiên cứu sẽ là tiền đề phát triển cho việc nghiên cứu về rối loạn trầm cảm của lứa tuổi này ở Việt Nam trong tương lai.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:  Không
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

INFORMATION OF MASTER’S THESIS


1. Full name: Nguyen Ngoc Linh                          2. Sex: Female
3. Date of birth: September 24th 1990                                    
4. Place of birth: Ung Hoa – Ha Noi
5. Decision of student recognition No: 3617/2018/QĐ-XHNV, dated December 04th 2018 of the Director of University of Social Sciences and Humanities – Vietnam National University, Hanoi.
6. Changes in training course: No                                                             
7. Official thesis title: Cognitive behavioral therapy application on a case of adolescent depression
8. Major:  Clinical psychology                             Code: 8310401.02
9. Supervisors: Assoc. Prof. Dr. Nguyen Thi Minh Hang
10. Summary of the the findings of the thesis:
   Depressive disorder is a fairly common disease in today's society. According to statistics from the World Health Organization, depression is the leading cause of illness worldwide, affecting more than 300 million people. Nearly 800,000 people die from suicide each year, suicide is second among the leading causes of death between the ages of 15 and 29 years old. Due to its popularity and severity, there have been many studies in the world on this issue. Many studies in Vietnam have shown that the use of psychotherapy in parallel with chemotherapy has a high therapeutic effect and is significant in preventing depression recurrence.
   In this study, the author gives an overview of teenage depressive disorders. The author also focuses on assessing and analyzing the psychological problems of a client diagnosed with self-harming depressive disorder and conducting interventions using online therapy using receiving therapeutic techniques. consciousness - behavior with the desire to assist the client in acquiring emotional control, thought control and behavioral skills. At the same time, supporting clients to improve their personal values, connect with relatives and friends, thereby building a stable psychological foundation to cope with life events.
11. Practical applicability
  Thesis is a process of performing case study assessment, diagnosis and intervention, from initiation to realization of two priority output objectives. A treatment plan is designed to help clients have a sustainable psychological background, to build some backup skills in each difficult situation.
  The thesis's theory focuses on adolescent depressive disorder, the research results will be the premise for development of research on depressive disorders of this age in Vietnam in the future.
12. Further research directions:  No
13. Thesis-related publications: No

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây