TTLV" Ứng dụng Quản lý trường hợp trong trợ giúp người sống với HIV đang sử dụng dịch vụ tại phòng khám ngoại trú Hoàng Mai-Thành phố Hà Nội

Thứ hai - 17/05/2021 04:49
1. Họ và Tên: Nguyễn Thị Vân Anh
2. Giới tính: Nữ                                                                                
3. Ngày Sinh: 17/09/1984                                
4. Nơi Sinh: Bắc Giang
5. Quyết định công nhận học viên số: 3617/QĐ-XHNV, ngày 04/12/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo (ghi các hình thức thay đổi và thời gian tương ứng): không thay đổi
7. Tên đề tài luận văn: “Ứng dụng Quản lý trường hợp trong trợ giúp người sống với HIV đang sử dụng dịch vụ tại phòng khám ngoại trú Hoàng Mai-Thành phố Hà Nội”
8. Chuyên ngành: Công tác xã hội (Định hướng ứng dụng)      
9. Mã số: 8760101.01(UD)
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học (ghi rõ chức danh khoa học, học vị, họ và tên và cơ quan công tác): TS. Mai Tuyết Hạnh, Khoa Xã hội học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn – ĐHQG Hà Nội
11. Tóm tắt kết quả luận văn: Từ kết quả nghiên cứu của đề tài “Ứng dụng Quản lý trường hợp trong trợ giúp người sống với HIV đang sử dụng dịch vụ tại phòng khám ngoại trú Hoàng Mai-Thành phố Hà Nội” tác giả đã tìm hiểu các nhu cầu cần hỗ trợ của người sống với HIV đang sử dụng dịch vụ tại phòng khám ngoại trú Hoàng Mai và thực tiễn hỗ trợ người sống với HIV tiếp cận và sử dụng dịch vụ chăm sóc điều trị và các hỗ trợ liên quan đến HIV/AIDS tại phòng khám. Kết quả nghiên cứu cho thấy người sống với HIV có một số nhu cầu nổi bật về tâm lý, sức khỏe và xã hội cần hỗ trợ tập trung vào giai đoạn đầu khi khách hàng mới biết kết quả xét nghiệm HIV và tham gia vào điều trị. Với đặc thù là cơ sở y tế cung cấp dịch vụ tư vấn xét nghiệm HIV và điều trị ARV, bên cạnh những dịch vụ và hỗ trợ mà phòng khám có thể cung cấp cho khách hàng, vẫn còn một số hạn chế trong việc hỗ trợ và kết nối khách hàng để đáp ứng tốt hơn các nhu cầu của người sống chung với HIV và góp phần nâng cao hiệu quả điều trị. Từ việc thực hiện ứng dụng quản lý trường hợp trong hỗ trợ khách hàng tại phòng khám, tác giả thấy rằng, quản lý trường hợp là một phương pháp can thiệp trong trợ giúp người sống với HIV có thể triển khai trong thực tiễn và đem lại hiệu quả đối với khách hàng nói riêng và hiệu quả chương trình chăm sóc điều trị nói chung. Đề tài cũng là cơ sở cho những nghiên cứu tiếp theo về quản lý trường hợp người sống với HIV tại bối cảnh cơ sở y tế, vai trò của công tác xã hội và hiệu quả đóng góp trong công tác phòng chống HIV/AIDS.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn (nếu có): Kết quả nghiên cứu của đề tài “Ứng dụng Quản lý trường hợp trong trợ giúp người sống với HIV đang sử dụng dịch vụ tại phòng khám ngoại trú Hoàng Mai-Thành phố Hà Nội” có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho việc hỗ trợ người sống chung với HIV tại cơ sở y tế, mở ra thêm một phương pháp can thiệp trong trợ giúp người sống với với HIV đang sử dụng dịch vụ tại cơ sở điều trị ngoại trú tại Việt Nam.  Kết quả nghiên cứu có thể được sử dụng tham khảo bởi các đơn vị y tế, tổ chức cộng đồng hoặc dự án có mong muốn áp dụng quản lý trường hợp trong việc hỗ trợ người sống với HIV, đề xuất vai trò của công tác xã hội nhằm nâng cao hiệu quả các can thiệp và hỗ trợ cho nhóm đối tượng khách hàng này hiện nay.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo (nếu có): không có
14. Các công trình công bố có liên quan đến luận văn (liệt kê theo thứ tự thời gian, nếu có):
Nguyen Thi Van Anh, Megan Avenue, Phan Thi Thanh Thuy (2019), Unassisted HIV Self- testing in Vietnam, Presentations, 4th Asia Pacific AIDS and Co-Infections Conference (APACC), 27-29 June 2019, Hong Kong.
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Nguyễn Thị Vân Anh
2. Sex: Female                                                                                  
3. Date of birth: 17/09/1984                                
4. Place of birth: Bắc Giang
5.Admission decision number: 3617/QĐ-XHNV dated 04/12/2018
6. Changes in academic process: No
7. Official thesis title: “Application of case management to support people living with HIV using services at Hoang Mai Outpatient Clinic - Hanoi City”.
8. Major: Social Work (Application)
9. Code: 8760101.01(UD)
10. Supervisor: Phd. Mai Tuyet Hanh.
11. Summary of the findings of the thesis: From the research results of the thesis "Application of Case Management to support people living with HIV using services at Hoang Mai Outpatient Clinic - Hanoi City", the author identified needs of people living with HIV (PLHIV) who are using services at Hoang Mai outpatient clinic and current situations of the clinic’s supports to PLHIV in accessing and using HIV/AIDS-related care and support services. Research results show that PLHIV have apparent psychological, health and social needs happening on the early stages when clients know their HIV positive test result and initiate ARV treatment. As being a health facility providing HIV testing and counselling and ARV treatment services, besides services and supports that the clinic can provide, there still exist some limitations in providing and connecting supports for PLHIV to better meet their needs and contribute for improved outcomes of treatment. From the implementation of the case management application to support the clinic’s PLHIV, the author identified that case management as an intervention method to support PLHIV could be rolled out and brought positive impacts on PLHIV in particular and treatment program in general. The thesis also serves as the foundation for further studies on health facility-based case management to support PLHIV, roles of social work and its contributions in HIV/AIDS program.
12. Practical applicability, if any: Research results of the topic "Application of case management to support people living with HIV (PLHIV) using services at Hoang Mai Outpatient Clinic - Hanoi City" can be used as a reference for studies about health facilities-based supports for PLHIV, a suggestion for an additional intervention method in supporting PLHIV of ARV outpatient clinics in Vietnam. The research results can be used for reference by health facilities, community organizations or projects considering application of case management to support PLHIV, promoting roles of social work to improve effectiveness of current interventions and supports for PLHIV.
13. Further research directions, if any: No
14. Thesis-related publications, if any:
Nguyen Thi Van Anh, Megan Avenue, Phan Thi Thanh Thuy (2019), Unassisted HIV Self- testing in Vietnam, Presentations, 4th Asia Pacific AIDS and Co-Infections Conference (APACC), 27-29 June 2019, Hong Kong.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây