TTLV: Các yếu tố ảnh hưởng đến hỗ trợ đào tạo nghề và tìm kiếm việc làm cho thanh niên khuyết tật các dân tộc thiểu số ở tỉnh Hòa Bình

Chủ nhật - 09/05/2021 22:47
1. Họ và Tên: Phạm Nguyễn Bình An
2. Giới tính: Nam                                                                                         
3.Ngày sinh: 03/11/1995
4.Nơi Sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận học viên số: 3617/QĐ-XHNV ngày 4/12/2018 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo(ghi các hình thức thay đổi và thời gian tương ứng): Gia hạn thời gian bảo vệ luận văn từ ngày 01/09/2020
7.Tên đề tài luận văn: “Các yếu tố ảnh hưởng đến hỗ trợ đào tạo nghề và tìm kiếm việc làm cho thanh niên khuyết tật các dân tộc thiểu số ở tỉnh Hòa Bình”
8. Chuyên ngành: Công tác xã hội            
9. Mã số: 60900101
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học(ghi rõ chức danh khoa học, học vị, họ và tên và cơ quan công tác): PGS.TS Nguyễn Thị Thái Lan, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
11.Tóm tắt kết quả luận văn: Thông qua khảo sát, luận văn đánh giá được thực trạng, nhu cầu của thanh niên khuyết tật dân tộc thiểu số tại Kim Bôi, Hòa Bình. Bên cạnh đó đánh giá được các yếu tố ảnh hưởng đến việc hỗ trợ đào tạo và tìm kiếm việc làm cho thanh niên khuyết tật dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình. Những yếu tố ảnh hưởng đó đến từ sức khỏe của họ, từ sự hỗ trợ của gia đình, bạn bè, chính quyền địa phương, ngoài ra là những hỗ trợ từ chính sách và sự sẵn có của ngành nghề tại địa phương. Từ những thực trạng và yếu tố ảnh hưởng này, luận văn đưa ra những giải pháp để khắc phục nhằm hỗ trợ thanh niên khuyết tật dân tộc thiếu số trong quá trình học nghề và tìm kiếm việc làm.
12.Khả năng ứng dụng trong thực tiễn (nếu có): Kết quả của đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến hỗ trợ đào tạo nghề và tìm kiếm việc làm cho thanh niên khuyết tật các dân tộc thiểu số ở tỉnh Hòa Bình” có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu về đào tạo nghề và tìm kiếm việc làm cho thanh niên khuyết tật người dân tộc thiểu số tại địa phương (đặc biệt tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình). Ngoài ra đề tài sẽ cung cấp tài liệu cho địa phương và quốc gia những giải pháp khắc phục nhằm hỗ trợ thanh niên khuyết tật dân tộc thiểu số tại địa phương trong quá trình học nghề và tìm kiếm việc làm.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo (nếu có): không có
14. Các công trình công bố có liên quan đến luận văn: không có
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Pham Nguyen Binh An.                                   2. Sex: Male
3. Date of birth: 03/11/1995.                                                  4. Place of birth: Hanoi
5. Admission decision number:3617/QD-XHNV, December 4th, 2018 of Headmaster – University of Sience Social and Humanity, Vietnam National University.
6. Changes in academic process: Extension of master thesis defense time, from 01/09/2020 to
7. Official thesis title: "Factors affecting vocational training and job seeking support for ethnic minority youth with disabilities in Hoa Binh province"
8. Major:Social Work
9. Code: 87609001.01
10. Supervisors: Assoc.Prof., PhD. Lan Nguyen - Faculty of Sociology - Hanoi University of Social Sciences and Humanities - 336 Nguyen Trai, Hanoi, Vietnam
11. Summary of the findings of the thesis:
  • Evaluate the current status and needs of the youth with disabilities of ethnic minorities in Kim Boi, Hoa Binh.
  • Evaluate the factors affecting the training and job seeking support for the ethnic minority youth with disabilities in Hoa Binh province.These influencing factors come from their health, from the support of family, friends, local government, in addition to support from policies and the availability of local occupations.
  • Propose solutions to overcome to support young people with disabilities with ethnic minorities in the process of apprenticeship and job seeking.
12. Practical applicability, if any:
  • Can be used as a reference for research on vocational training and job seeking for local ethnic minority people with disabilities (especially in Kim Boi district, Hoa Binh province).
  • Provide local and national documents for remedial solutions to assist young people with disabilities with local ethnic minorities in the process of apprenticeship and job seeking.
13. Further research directions, if any: No further research direction
14. Thesis-related publications: No thesis-related publications

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây