TTLV: Chuẩn hóa công tác tổ chức hội họp và sự kiện tại Trường Đại học Thành Đông

Thứ hai - 17/05/2021 23:02
1. Họ và tên học viên: ĐÀO THỊ MAI HOA
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 18.11.1992
4. Nơi sinh: xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
5. Quyết định công nhận học viên số: 1534/QĐ-XHNV ngày 01 tháng 6 năm  2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đào tạo thạc sĩ năm 2018.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn: Chuẩn hóa công tác tổ chức hội họp và sự kiện tại Trường Đại học Thành Đông
8. Chuyên ngành: Quản trị văn phòng;                    Mã số: 18035082
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Trần Hoàng
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Luận văn gồm 03 chương với các nội dung cơ bản sau:
Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về chuẩn hóa công tác hội họp và tổ chức sự kiện
Vấn đề tác giả nói đến trong chương này là các khái niệm, nguyên tắc, quy trình, phân loại, vai trò, mục đích và ý nghĩa về hội họp và tổ chức sự kiện. Bên cạnh đó, lý luận về vấn đề chuẩn hóa cũng được tác giả đi sâu tìm hiểu và làm rõ từ khái niệm đến nội dung; mức độ; cấp độ; biện pháp; mục đích và ý nghĩa. Toàn bộ chương một sẽ giúp bạn đọc có được kiến thức cụ thể về chuẩn hóa, hội họp và tổ chức sự kiện.
Chương 2: Khảo sát, đánh giá về công tác hội họp và tổ chức sự kiện tại Trường ĐHTĐ
Nội dung của chương này là tác giả giới thiệu chung về lịch sử hình thành, quá trình phát triển, Hội đồng quản trị, Ban giám hiệu và các phòng ban chức năng của Trường ĐHTĐ. Cụ thể hơn vấn đề mà tác giả khảo sát là tình hình công tác hội họp và tổ chức sự kiện của Trường ĐHTĐ. Đó là những quy chế, quy định được ban hành, quy trình tổ chức, kết quả đạt được và nêu ra các mặt tích cực cũng như hạn chế của quá trình thực hiện trong Trường.
Chương 3: Một số giải pháp để chuẩn hóa trong công tác hội họp và tổ chức sự kiện tại Trường ĐHTĐ
          Trên cơ sở của quá trình khảo sát và đánh giá thực trạng chuẩn hóa công tác hội họp và tổ chức sự kiện của Trường ĐHTĐ tại chương 2, luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả về công tác hội họp; tổ chức sự kiện nói riêng và những định hướng cho sự phát triển toàn diện của Trường nói chung.
11. Khả năng ứng dựng trong thực tiễn
          Kết quả nghiên cứu của luận văn là cơ sở giúp cho Trường ĐHTĐ có thêm tư liệu để tham khảo, phục vụ cho việc ban hành thêm các quy định; quy chế mới của công tác hội họp và tổ chức sự kiện. Bên cạnh đó, kết quả của sự nghiên cứu cũng là một tài liệu tham khảo giúp cho các cơ quan; tổ chức; doanh nghiệp vận dụng vào thực tế.
INFORMATION ABOUT MASTER THESIS

1. Name: MAI HOA DAO THI
2. Gender: Female
3. Date of birth: November 18, 1992
4. Place of birth: Pham Ngu Lao Village, Kim Dong District, Hung Yen Province
5. Admission decision number: 1534 / QD-XHNV dated June 1, 2018 of the Rector of University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University, on the recognition of candidates who have been accepted for master training 2018.
6. Changes in training: No
7. Title of thesis topic: "Standardizing the organization of meetings and events at Thanh Dong University"
8. Major: Office Administration                             Code: 18035082
9. Scientific instructors: PhD. Tran Hoang
10. Summary of the results of the thesis:
The thesis consists of 03 chapters with the following basic contents:
Chapter 1: General theoretical issues about standardizing meeting and organizing events
The problems that the author addresses in this chapter are the concepts, principles, processes, categories, roles, purposes and meanings of meeting and event organization. In addition, the theory of standardization is also explored and clarified by the author from concept to content; level; solution; purpose and meaning. The entire Chapter 1 will help readers gain specific knowledge about standardizing meetings and events.
Chapter 2: Surveying and evaluating meeting and event organization at Thanh Dong University
The content of this chapter is the author's general introduction about the history of formation, the development process, the Board of Directors, Administrators and functional departments of Thanh Dong University. Specifically, the issue the author surveys is the situation of the meeting and event organization of the mentioned university. These are the regulations issued, organizational processes, results achieved and outlines the positive as well as limited aspects of the implementation process in the University.
Chapter 3: Some solutions to standardize meeting and event organization at Thanh Dong University
          On the basis of the process of surveying and assessing the standardized situation of meeting and organizing events of Thanh Dong University in Chapter 2, the thesis proposes a number of solutions to improve the efficiency of meetings as well events organization in particular and give various directions for the comprehensive development of the University in general.
11. The ability to apply in practice
          The dissertation's research results are the basis for Thanh Dong University to get more documents for reference and serve the issuance of additional regulations, new rules of meeting and event organization. Besides, the result of the research is also a reference to help agencies, organizations and businesses for applying in practice.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây