TTLV: Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo đối với di tích Phật giáo huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Thứ ba - 11/05/2021 22:18
1. Họ và tên học viên: Dương Thị Đào
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 10/09/1994
4. Nơi sinh: Xóm 2, Yên Thượng - Khành Thịnh - Yên Mô - Ninh Bình
5. Quyết định công nhận học viên số: 3014/2019/QĐ-XHNV
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn: “Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo đối với di tích Phật giáo huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình”
8. Chuyên ngành:    Tôn giáo học       ; Mã số: 9035091
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  TS. Bùi Thị Ánh Vân
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
- Hệ thống hóa và phân luồng các di tích Phật giáo trên địa bàn huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.
- Phân tích thực trạng công tác quản lý nhà nước về tôn giáo đối với di tích Phật giáo tại huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.
- Phân tích những ưu điểm, nhược điểm của công tác quản lý nhà nước về tôn giáo đối với di tích Phật giáo tại huyện Hoa Lư.
- Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tôn giáo đối với di tích Phật giáo ở tỉnh Ninh Bình nói chung, huyện Hoa Lư nói riêng.
- Luận văn sẽ là nguồn tư liệu cho sinh viên, nhà nghiên cứu quan tâm đến giá trị văn hóa Phật giáo, công tác quản lý nhà nước về tôn giáo đối với di tích Phật giáo Ninh Bình nói chung, Hoa Lư nói riêng.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
- Các giải pháp về mặt cơ chế chính sách được đề xuất trong nghiên cứu có thể ứng dụng vào thực tiễn góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý DTPG ở Hoa Lư.
- Những thông tin trong luận văn có thể trở thành tài liệu tham khảo dành cho sinh viên, học viên chuyên ngành tôn giáo học, lịch sử và đặc biệt, cho các nghiên cứu về văn hóa nói chung và quản lý di tích Phật giáo nói riêng.
- Kết quả nghiên cứu của luận văn góp phần nhận diện các giá trị di sản văn hoá Phật giáo nói chung, di tích Phật giáo nói riêng.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
Trong thời gian tới đề tài có thể mở rộng nghiên cứu về quản lý Nhà nước về tôn giáo đối với di tích Phật giáo trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không        
INFORMATION ABOUT MASTER THESIS

1. Full name of master student: Dương Thị Đào
2. Gender: female
3. Date of birth:  September 10, 1994
4. Place of birth: Hamlet 2, Yen Thuong Village, Khanh Thinh Ward, Yen Mo District, Ninh Binh Provine
5. Decision to recognize the master student: 3014/2019QĐ – XHNV   - (30/7/2019)
6. Changes during the education time: No
7. Name of thesis: “Government Management Activities On Religion To Buddist Monuments in Hoa Lu District, Ninh Binh Province”
8. Major: Religion Study;                               Code: 8229009.01
9. Supervisor: Dr. Bùi Ánh Vân
10. The major results of the thesis:
         - Systematize and directionaly distribute the Buddist monuments at the area of Hoa Lu District, Ninh Binh Province.
        - Analize the reality of government management on religion to Buddist monuments in Hoa Lu District, Ninh Binh Province.
        - Analize the strong and weak points of government management on religion to Buddist monuments in Hoa Lu District, Ninh Binh Province.
      - Propose some solutions to effectively increase quality of government management on religion to Buddist monuments in Ninh Binh Province generally and Hoa Lu District specially.
      - The thesis would become a source of research material for students and researchers who may concern in the values of Buddism or the government management on religion to Buddist monuments in Ninh Binh Province generally and Hoa Lu specially.
11. The applicability of the thesis in practice:
       - The solutions on the system policies proposed in the thesis may be used in practice to help increase quality of government management on Buddist monuments in Hoa Lu District
       - Information included in the thesis may become source of research materials for students of Religion Study, History Study, especially for cultural researchers and managers in Buddist monuments.
         - The major results help to recognize the values of Buddist cultural monuments in general and Buddist monuments in specility.
12. Subsequent research of the thesis:
         - The thesis would be opened to futher research in government management on religion to Buddist monument in Ninh Binh Province.
13. Declared Works relates to the thesis:

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây