TYLA: Quan hệ đối tác toàn diện ASEAN – Liên bang Nga (1996-2016)

Thứ hai - 28/10/2019 01:01

Tên tác giả: Trần Hùng Minh Phương

Tên luận án: Quan hệ đối tác toàn diện ASEAN – Liên bang Nga (1996-2016)

Ngành khoa học của luận án: Quốc tế học

Chuyên ngành: Quan hệ quốc tế               Mã số: 62.31.02.06

Tên đơn vị đào tạo Sau đại học: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.

1. Mục đích và đối tượng nghiên cứu của luận án

- Mục đích nghiên cứu: Luận án phân tích quá trình hình thành quan hệ đối tác toàn diện ASEAN – Liên bang Nga; phân tích những tác động và ảnh hưởng đến quan hệ đối tác toàn diện này, nhằm lý giải cho những động thái cũng chiều hướng phát triển trong quan hệ ASEAN – Liên bang Nga giai đoạn 1996-2016.

- Đối tượng nghiên cứu: Quan hệ đối tác toàn diện giữa ASEAN – Liên bang Nga (1996-2016).

2. Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng

   Để thực hiện nghiên cứu này, tác giả đã sử dụng các phương pháp chính như sau: Phương pháp lịch sử, cách tiếp cận phân tích theo cấp độ, phương pháp phân tích chính sách, phương pháp phân tích lợi ích, cách tiếp cận đa ngành-liên ngành.

3. Các kết quả chính và kết luận

3.1. Các kết quả chính

- Nghiên cứu quá trình phát triển của mối quan hệ đối tác toàn diện ASEAN – Liên bang Nga trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, an ninh, khoa học kỹ thuật, hợp tác trong khu vực Đông Nam Á từ năm 1996 đến năm 2016.

- Đưa ra cơ sở lý luận và thực tiễn về quan hệ đối tác toàn diện ASEAN – Liên bang Nga.

- Hiểu sâu sắc hơn mối quan hệ ASEAN – Liên bang Nga cùng những tác động nhiều chiều từ mối quan hệ này đối với chủ thể mỗi nước trong tổ chức ASEAN với Liên bang Nga cũng như tình hình chung của khu vực Đông Nam Á.

- Đánh giá mối quan hệ giữa các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á với các cường quốc trong đó có Liên bang Nga.

- Nêu lên những thành tựu cũng như hạn chế của quan hệ ASEAN – Liên bang Nga, từ đó xác định vai trò của nó trong quá trình phát triển quan hệ ASEAN – Việt Nam trong quan hệ quốc tế khu vực và trong quan hệ Việt Nam – Liên bang Nga.

3.2. Kết luận

- Một số thành tựu đạt được trong 20 năm thiết lập quan hệ đối tác ASEAN - Liên bang Nga và quan hệ hợp tác này sâu rộng trên nhiều lĩnh vực.

- Liên bang Nga tiếp cận với ASEAN và các nước ASEAN là một phần của chính sách xoay trục đến châu Á công bố năm 2016.

- ASEAN là một thị trường rộng lớn cho các sản phẩm chế tạo máy, công nghệ vũ trụ hàng không, thiết bị khai thác dầu khí; thị trường xuất khẩu vũ khí lớn của Liên bang Nga và có thể mở ra con đường mở rộng quan hệ hợp tác trong các ngành hỗn hợp.

- Định hướng quan hệ đối tác trong thời gian tới, hai bên ASEAN và Liên bang Nga còn nhiều tiềm năng hợp tác như: thương mại và đầu tư, kết nối, phát triển cơ sở hạ tầng, du lịch, năng lượng, giáo dục - đào tạo...

- Quan hệ đối tác toàn diện ASEAN- Liên bang Nga, với truyền thống tốt đẹp, sự tôn trọng, tin tưởng sâu sắc và giúp đỡ lẫn nhau, đã vượt qua nhiều thách thức và đang đạt đến một tầm cao mới.

                                                           SUMMARY OF DOCTORAL THESIS

The author’s name: TRAN HUNG MINH PHUONG

Thesis title: Strategic Partnership Between ASEAN-RUSSIA (1996-2016)

Scientific branch of the thesis: International Studies

Major: International Relations Code: 62.31.02.06

The name of postgraduate training institution: University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University in Hanoi.

1. Purpose and objectives of the thesis study

- Purpose: The thesis analyzes the process of forming a comprehensive partnership with ASEAN - Russia; analyze the impact and influence on this comprehensive partnership, to explain the dynamics and trends of development in the relations of ASEAN - Russia (1996-2016).

- Objectives: Strategic partnership between ASEAN-Russia (1996-2016).

2. Research methods

During the research of the thesis, the author has used the main methods such as history, level analysis approach, policy analysis method, benefit analysis method, multidisciplinary-interdisciplinary approach.

3. Major results and conclusions

3.1. The major results

- Studying the development process of comprehensive ASEAN-Russian partnership in the fields of politics, diplomacy, economy, security, science and technology, cooperation in Southeast Asia since 1996 until 2016.

- Providing a theoretical and practical basis for comprehensive ASEAN-Russian partnership.

- Understanding the relations between ASEAN-Russia and the multidimensional impacts of this relationship on the subjects of each country in ASEAN organization with the Russia as well as on the overall situation of Southeast Asia.

- Assessing the relationship between countries in Southeast Asia with the great powers including the Russia.

- Describe the achievements and limitations of the ASEAN - Russia relations, determine its role in the development of ASEAN - Vietnam relations in regional relations and Vietnam - Russia relations.

3.2. Conclusions

- Some achievements in 20 years of ASEAN-Russia strategic partnership and extensive cooperation in many fields.

- Russia expanded relations with ASEAN and ASEAN countries as part of Russia's policy of rotating to Asia announced in 2016.

- ASEAN is a large market for machine manufacturing products, aerospace technology, oil and gas extraction equipment; ASEAN is a major arms export market of the Russia and opens the way to expand cooperation in the mixed industries.

- Orienting partnerships in the future, both ASEAN and Russia have great potential for cooperation such as trade and investment, connectivity, infrastructure development, tourism, energy, education – training…

- ASEAN-Russia strategic relationship, with its tradition of good friendship, respect, deep trust and mutual assistance, has overcome many challenges and is reaching new heights. 

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây