TTLV: Ứng dụng Công tác xã hội cá nhân trong việc hỗ trợ Người cao tuổi tại xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội

Thứ năm - 20/05/2021 04:56
1. Họ và Tên: Khuất Đình Đức
2. Giới tính: Nam                                                                                         
3. Ngày Sinh: 30/08/1993                                
4. Nơi Sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận học viên số: 3617/QĐ-XHNV ngày 4/12/2018
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo (ghi các hình thức thay đổi và thời gian tương ứng): Không thay đổi
7. Tên đề tài luận văn: “ Ứng dụng Công tác xã hội cá nhân trong việc hỗ trợ Người cao tuổi tại xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội.”
8. Chuyên ngành: Công tác xã hội            
9. Mã số: 8760101.01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học (ghi rõ chức danh khoa học, học vị, họ và tên và cơ quan công tác): GS.TS Hoàng Bá Thịnh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
11. Tóm tắt kết quả luận văn: Từ kết quả nghiên cứu của đề tài “ Ứng dụng Công tác xã hội cá nhân trong việc hỗ trợ Người cao tuổi tại xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội.” Qua nghiên cứu ta thấy được đặc điểm thực trạng người cao tuổi xã Trạch Mỹ Lộc, những vấn đề và nhu cầu người cao tuồi đang gặp phải, cần tới sự trợ giúp của các cơ quan chức năng, tổ chức đoàn thể, gia đình, nhân viên công tác xã hội.... tác giả nhận thấy rằng phương pháp hoạt động của công tác xã hội cá nhân trong cộng đồng là cần thiết với thực trạng hiện nay. Bên cạnh việc hỗ trợ, cung cấp thông tin, kết nối các nguồn lực cho người cao tuổi thì công tác xã hội cá nhân còn tham vấn tâm lý, sử dụng các kỹ năng nhằm hỗ trợ đối tượng người cao tuổi tự giải quyết các vấn đề của bản thân họ, từ đó để phát huy tiềm năng của bản thân để cân bằng lại cuộc sống. Qua quá trình nghiên cứu tác giả đã tìm ra được phương pháp hồ trợ cho người cao tuổi bị khủng hoàng tâm lý nói riêng và người cao tuổi nói chung có thể trở về trạng thái cân bằng và hòa nhập lại với cuộc sống hằng ngày, sống vui vẻ, hạnh phúc hơn. NCT bị khủng hoàng tâm lý đã được sự hỗ trợ của nhân viên công tác xã hội, gia đình, bạn bè và cộng đồng đã vượt qua được những tốn thương tâm lý, lấy lại niềm tin với cuộc sống
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn (nếu có): Kết quả của đề tài “ Ứng dụng Công tác xã hội cá nhân trong việc hỗ trợ Người cao tuổi tại xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội.” có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho việc thực hiện các hoạt động hỗ trợ Người cao tuổi trên địa bàn, Ngoài ra đề tài sẽ cung cấp tài liệu cho địa phương và quốc gia trong việc xây dựng các chính sách  đối với người cao tuổi cũng như đề xuất các giải pháp và phát huy vai trò của nhân viên công tác xã hội trong việc hỗ trợ.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo (nếu có): không có
14. Các công trình công bố có liên quan đến luận văn (liệt kê theo thứ tự thời gian, nếu có): không có
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Khuat Dinh Duc                         2. Sex: male
3. Date of birth:30/08/1993                               4. Place of birth: Ha Noi
5. Admission decision number: 3617/QĐ-XHNV date 04/12/2018
6. Changes in academic process: No
7. Official thesis title: “Application of individual social work in supporting the elderly in Trach My Loc commune, Phuc Tho district, Hanoi city."
8. Major: Social Work
9. Code: 8760101.01
10. Supervisors: Professor - doctor. Hoang Ba Thinh University of Social Sciences and Humanities (Full name, academic title and degree).
11.Summary of thesis results: From the research results of the thesis “Application of individual social work in supporting the elderly in Trach My Loc commune, Phuc Tho district, Hanoi city.", the author identified characteristics of the situation of the elderly in Trach My Loc commune, the issues and needs that the elderly people are facing and in need of supports from local authorities, mass organizations, families, and social workers.... The author realized that individual social work method is essential to provide supports in the community with the current situation. In addition to supporting, providing information, and connecting resources for the elderly, individual social work also provides psychological counseling and uses skills to assist the elderly to solve their own problems and from which to enable their capability of rebalancing their lives. Through the research, the author identified a method to support the elderly with psychological crisis in particular and the elderly in general to be able to balance themselves, reintegrate into daily life and have a happier life. The elderly with psychological crisis has been supported by the social worker, family, friends, and the community to overcome psychological trauma and regain confidence in life.
12. Practical applicability (if any): Results of the thesis "Application of individual social work in supporting the elderly in Trach My Loc commune, Phuc Tho district, Hanoi city." can be used as a reference to implement activities to support the elderly in the locality. In addition, the thesis serves as reference documents for local and national authorities to develop policies for the elderly as well as proposes solutions and promotes the role of social workers in supporting.
13. Further research directions, if any: No
14. Thesis-related publications: No

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây