TTLV: Nguồn nhân lực tại Trung tâm Thông tin – Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội, Thực trạng và Giải pháp

Thứ sáu - 21/05/2021 05:14
1. Họ và tên học viên: Nguyễn Đức Thái
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 06/10/1996
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận học viên số 3014/2019/QĐ-XHNV ngày 30/7/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
7. Tên đề tài luận văn: Nguồn nhân lực tại Trung tâm Thông tin – Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội, Thực trạng và Giải pháp
8. Chuyên ngành: Khoa học Thông tin - Thư viện;                    
9. Mã số: 8320201.01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Huy Chương
11. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng nguồn nhân lực tại Trung tâm Thông tin – Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội. Từ đó đưa ra những nhận xét, đánh giá và tìm ra nguyên nhân của những hạn chế của nguồn nhân lực tại Trung tâm. Đồng thời, đề xuất những giải pháp có tính khả thi cho việc nâng cao hiệu quả công tác phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng được những yêu cầu, thách thức đặt ra khi chuyển đổi từ mô hình Trung tâm thông tin – thư viện sang mô hình  Trung tâm tri thức thư viện.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:s
Kết quả nghiên cứu của luận văn có thể ứng dụng tại Trung tâm Thông tin – Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngoài ra, các nội dung nghiên cứu mà tác giả thực hiện trong luận văn cũng là gợi ý góp phần nâng cao chất lượng công tác phát triển nguồn nhân lực tại các thư viện khác.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
INFORMATION OF MASTER’S THESIS    

1. Name: Nguyen Duc Thai                                 2. Sex: Male
3. Date of birth: 06/10/1996                                4. Place of birth: Ha Noi
5. Admission decision number: 3014/2019/QĐ-XHNV Dated July 30, 2019 by the Rector of University of Social Sciences and Humanity, Ha Noi National University.
6. Changes in academic process:
7. Official thesis title: Human resources at Library Information Center of Hanoi National University, Situation and Solutions
8. Major: Information – Library Science;                       9. Code: 8320201.01
10. Supervisor: Dr. Nguyen Huy Chuong
11. Summary of the findings of the thesis:
The thesis focuses reseaching the current situation of human resources at Library Information Center of Vietnam National University, Hanoi. From there, it makes comments, evaluates and finds the cause of the limitations in human resources at the library. At the same time, it proposes feasible solutions to improve the quality of human resource development, meet the requirements and challenges posed when transforming the Library Knowledge Center model.
12. Practical applicability in practice.
Research results of the thesis may be applied Library Information Center of Hanoi National University. In addition, the research content which the authors performed in the thesis is also the basis and suggestion contribute to improving the quality of human resource development in other libraries.
13. Follow-up studies
14. Published works related to the thesis

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây