TTLV: Đảng bộ huyện Mê Linh (Hà Nội) lãnh đạo xây dựng nông thôn mới từ năm 2008 đến năm 2015

Thứ sáu - 27/09/2019 05:04

1. Họ và tên học viên: NGUYỄN VĂN TẠO                     2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh:18/10/1989

4. Nơi sinh: Liên Mạc- Mê Linh- Hà Nội

5. Quyết định công nhận học viên số:3379/QĐ-XHNVngày 19 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không.

7. Tên đề tài luận văn: Đảng bộ huyện Mê Linh (Hà Nội) lãnh đạo xây dựng nông thôn mới từ năm 2008 đến năm 2015.

8. Chuyên ngành: Lịch Sử Đảng Cộng sản Việt Nam                        Mã số: 60 22 03 15

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Ngô Đăng Tri, công tác tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

- Luận văn khái quát được sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác xây dựng nông thôn mới và sự vận dụng của đảng bộ huyện Mê Linh- Thành phố Hà Nội lãnh đạo xây dựng nông thôn mới từ năm 2008 đến năm 2015.

- Đánh giá kết quả đạt được những hạn chế và rút ra một số bài học kinh nghiệm trong sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng nông thôn mới.

- Luận văn luận văn phân tích những thành tựuvà kinh nghiệm góp phần xây dựng nông thôn mới ở huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Những kinh nghiệm lịch sử được luận văn đúc kết góp phần có giá trị tham khảo với Đảng bộ huyện Mê Linh trong việc đề ra chính sách, biện pháp về công cuộc xây dựng nông thôn mới, vừa phù hợp chủ trương của Đảng vừa phù hợp với đặc điểm riêng của địa phương. Vận dụng bài học kinh nghiệm được rút ra từ thực tiễn sẽ là cơ hội giúp công tác xây dựng nông thôn mớingày một phát triển, đi vào chiều sâu.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Đảng lãnh đạo xây dựng nông thôn mới từ năm 2008 đến nay.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không có.                                                                           

                                                                   INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. MA. Student’s full name:NGUYEN VAN TAO                       2. Sex: Male

3. Date of birth: 18/10/1989

4. Place of birth: Lien Mac - Me Linh- Hanoi

5. Admission decision number: 3379/QĐ-XHNV released on19/12/2017 by the President of USSH, VNU, Hanoi

6. Changes in academic process: None

7. Official thesis title: The Leadership of Me Linh District’s Party Committee (Hanoi) in the Development of New Rural Areas from 2008 to 2015.

8. Major: History of Vietnamese Communist Party                  9.Code: 60 22 03 15 

10. Supervisors: Assoc. Prof. Dr. Ngo Dang Tri, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.

11. Summary of the findings of the thesis:

- The thesis generalized the leadership of the Communist Party of Vietnam on the work of new rural area development and the application of Me Linh district Party Committee - Hanoi to lead the construction of new rural areas from 2008 to 2015.

- The thesis evaluated the results, limitations, and lessons withdrawn from the Party's leadership on the new rural development work

- The thesis analyzed the achievements and experiences that contribute the building a new countryside in Me Linh district, Hanoi.

12. Practical applicability:

The historical experiences summarized by the thesis contribute valuable reference to the Me Linh district’s Party Committee in making policies and measures on the construction of new rural areas, both in line with the policy of the Party and at the same time in accordance with local characteristics. Applying lessons learned from practice will be an opportunity to help the construction of new rural areas thrive.

13. Further research directions

The Leadership of Vietnamese Communist Party in the development of new countryside since 2008.

14. Thesis-related publications: None.

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây