TTLV: Thể tài du ký từ “Thượng kinh ký sự” của Lê Hữu Trác đến “Mười ngày ở Huế” của Phạm Quỳnh

Thứ tư - 18/09/2019 21:35

1. Họ và tên học viên: Doãn Thúy Hoa                                  2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 08/02/1982                                                       4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận học viên số: 4176/QĐ-ĐHQGHN Ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: (Không)

7. Tên đề tài luận văn: Thể tài du ký từ “Thượng kinh ký sự” của Lê Hữu Trác đến “Mười ngày ở Huế” của Phạm Quỳnh

 8. Chuyên ngành: Văn học Việt Nam;  Mã số: 60 22 01 21

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Đỗ Thu Hiền

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Du ký từ trung đại cho đến hiện đại là hành trình dài của chặng đường từ một đứa trẻ mới ra đời cho đến khi trưởng thành. Để có sự rõ ràng trong thi pháp thể loại như hiện nay, Thượng kinh ký sự của Lê Hữu Trác là một trong những tác phẩm mang dấu ấn như một chủ thể nằm giữa những gạch nối, cố gắng hiện đại bằng cách sử dụng ngôi kể, giọng kể. Đây cũng là tiền đề cho sự phát triển sau này của du ký nửa đầu thế kỷ XX mà Phạm Quỳnh là người có công khai phá với Mười ngày ở Huế và các du ký khác.

Cho đến ngày nay, du ký có thể nghỉ chân nhưng không từ bỏ hành trình, cũng không bị các thể loại khác buộc phải dừng chân ở một thời điểm nào đó bởi chừng nào con người còn có khát vọng di chuyển, thay đổi không gian, thay đổi chính mình thì vẫn còn du ký. Tuy nhiên, một khi phương tiện tối tân làm cho người ta di chuyển quá nhanh, người đi lại quá đông, lại chia thành nhiều hạng người hơn so với trước thì du ký có nguy cơ bị tước đoạt đi những cái tinh anh hoặc bị hòa lẫn vào trong những cái dung tục, tầm thường của chủ nghĩa thực dụng và giải trí. Nghiên cứu du ký đương đại phải có trách nhiệm điều hướng cả trong phê bình và sáng tác để du ký không mất đi những vẻ đẹp nhân văn cao cả của nó..

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Luận văn là một trong những công trình đầu tiên khảo sát và so sánh hai tác phẩm Thượng kinh ký sự và Mười ngày ở Huế để từ đó đưa ra những so sánh về mặt thể loại. Luận văn đi sâu phân tích các khía cạnh nội dung và hình thức của thể tài du ký từ trung đại đến hiện đại. Từ đó chỉ ra các nét riêng biệt, điểm mới mẻ của thể tài và đặc biệt là những thay đổi trong hai giai đoạn.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (Không)

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: (Không)

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Doan Thuy Hoa                            2. Sex: Female

3. Date of birth: 17/01/1989                            4. Place of  birth: Lai Chau

5. Admission decision number: No 4176/QĐ-ĐHQGHN Dated: 25/10/2017

6. Changes in academic process: (Nope)

7. Official thesis title: The subject of the autographs is from "The journey to the capital" of Le Huu Trac to "Ten days in Hue" by Pham Quynh

8. Major: Vietnamese Literature                               9. Code: 60 22 01 21

10. Supervisors: PhD Do Thu Hien

11. Summary of the findings of the thesis:

Travel from middle to modern is a long journey of a journey from a newly born child to an adult. In order to have clarity in the current poetic poem, Le Huu Trac's scripture is one of the imprints as a subject between the hyphens, trying to modernize by using the throne. tell, voice tells. This is also a premise for the later development of the first half of the twentieth century that Pham Quynh was a great successor with ten days in Hue and other travelers.

To this day, travelers can take a break but do not give up their journey, nor are other types forced to stop at a certain time because as long as people have a desire to move, change time, change yourself is still signed. However, once the state-of-the-art vehicle makes people move too fast, people travel too much, and divide into more people than before. mingle in the vulgarity and pragmatism of pragmatism and entertainment. Contemporary travel research must be responsible for navigating both critique and composing to not lose its noble human beauty.

12. Practical applicability, if any: The thesis is one of the first works to survey and compare the two works of “Thuong Kinh Ky Su” and “Muoi ngay o Hue” so that they can make comparisons in terms of genres. The dissertation deeply analyzes the content and formality of the traveling skills from middle to modern. From that point out the distinct features, new points of the talent and especially the changes in two stages.

13. Further research directions, if any: (Nope)

14. Thesis-related publications: (Nope)

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây