TTLV: Nhân vật nữ trong tiểu thuyết lịch sử của Nguyễn Xuân Khánh

Thứ sáu - 27/09/2019 05:01

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Thanh Hằng         2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 22/08/1994

4. Nơi sinh: Quảng Ninh

5. Quyết định công nhận học viên số: 3379/2017/QĐ-XHNV Ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Nhân vật nữ trong tiểu thuyết lịch sử của Nguyễn Xuân Khánh

8. Chuyên ngành: Lý luận văn học          Mã số: 60220120

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Văn Nam, trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

- Khái quát về tiểu nhân vật nữ và một số đặc điểm của nhân vật nữ trong  văn xuôi Việt Nam đương đại liên hệ với các tiểu thuyết của Nguyễ Xuân Khánh.

- Đặc điểm hệ thống nhân vật nữ trong các tiểu thuyểt lịch sử của Nguyễn Xuân Khánh đó là những phẩm chất nổi bật của tuyến nhân vật nữ. Vẻ đẹp đó là vẻ đẹp nơi bản thể và tâm hồn; vẻ đẹp của số phận và sức sống mãnh liệt. Vị trí của tuyến nhân vật nữ trong hệ thống cảm hứng nghệ thuật của Nguyễn Xuân Khánh: nhân vật nữ và Đạo Mẫu; nhân vật nữ và Đạo Phật; nhân vật nữ và truyền thống văn hóa dân tộc.

- Nhân vật nữ trong tiểu thuyết Nguyễn Xuân Khánh dưới cái nhìn thi pháp học như diễn ngôn trần thuật, điểm nhìn và giọng điệu trần thuật; Ngôn ngữ nhân vật; nghệ thuật phân tích tâm lý và tính cách nhân vật.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: là một tư liệu hỗ trợ cho những nghiên cứu về văn hóa và lịch sử dân tộc trong dòng chảy lịch sử nhân loại cũng như hỗ trợ cho quá trình học tập văn học Việt Nam cho học sinh và sinh viên

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:                         

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Nguyen Thi Thanh Hang              2. Sex: Female

3. Date of birth: 22/08/1994                               4. Place of  birth: Ha Long, Quang Ninh

5. Admission decision number: No. 3379/2017/QD-XHNV from the Principal of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi  Dated 19/12/2017.

6. Changes in academic process: No

7. Official thesis title: Female characters in Nguyen Xuan Khanh's historical novels

8. Major: Literature Theory                9. Code: 60220120

10. Supervisors: Dr. Nguyen Van Nam - University Of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi

11. Summary of the findings of the thesis:

- Overview of female characters and some characteristics of female characters in contemporary Vietnamese prose related to the novels of Nguyen Xuan Khanh.

- Characteristics of the system of female characters in the historical miniatures of Nguyen Xuan Khanh are the outstanding qualities of the female character glands. That beauty is beauty in being and soul; the beauty of destiny and intense vitality. Position of female characters in Nguyen Xuan Khanh's artistic inspiration system: female characters and Dao Mau; female characters and Buddhism; female characters and ethnic cultural traditions.

- The female character in the novel Nguyen Xuan Khanh under the poetic perspective in view such as narrative discourse, point of view and narrative tone; Character language; Artistic psychological analysis and character character.

12. Practical applicability, if any: is a supporting material for studies of national culture and history in the course of human history as well as supporting the learning process of Vietnamese literature for students and students.

13. Further research directions, if any: No

14. Thesis-related publications: No

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây